Monthly archives: Sierpień 2010

Łomża. Ulica Jatkowa

Jest jedną z najstarszych ulic w mieście istniejącą już w XV . Znajduje się obecnie w Centrum między ulicami: Rządową, Pocztarską, Długą i Krótką. Leksem jest przymiotnikiem w for[...]

Zagadka 69

W której części Łomży znajdują się te zabudowania? Co mieści się obecnie w   najbardziej widocznym        budynku?