Monthly archives: Czerwiec 2011

Wróg ludu.

Wspomnienia „wroga ludu” Po dwóch latach nieobecności w Łomży w końcu czerwca 1948 r. wracałem do w miasta mojego wojennego dzieciństwa. Wracałem niejako z musu. Ukończyłem w Wars[...]

Gmina Przytuły. Kultura.

Przytuły Kultura Jeżeli chodzi o Przytuły trudno było nawiązać kontakt jak również znaleźć materiały świadczące o istnieniu w tej gminie kultury ludowej czy też zespołów śpiewaczy[...]