Prelekcja dr. Małgorzaty K. Frąckiewicz. „Wybrane nazwiska Żydów łomżyńskich”

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkiego Najlepszego!

Z okazji urodzin Redaktora Naczelnego naszego Serwisu Historycznego Ziemi Łomżyńskiej - Henryka Sierzputowskiego chciałbym złożyć mu najserdeczniejsze życzenia. Przede wsz[...]

Perły architektury...

Zarząd Województwa Podlaskiego jakiś czas temu ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymyw[...]