Bolesław Mościcki

1

Bolesław Euzebiusz Mościcki urodził się w Wysokiem Mazowieckiem w r. 1882. Tam też spędził swe dzieciństwo i pobrał, pierwsze nauki. Następnie uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum w Łomży, lecz wystąpił przed maturą i z własnej woli praktykował górnictwo w Zagłębiu Dąbrowskim. Tam poczuł brak odpowiedniej wiedzy i, dokształciwszy się sam zdał z pomyślnym wynikiem maturę. Zaraz po niej wstąpił do wojska i tak sobie w tej służbie zasmakował,  że pozostał w  niej. Ukończywszy w r. 1902 szkołę oficerską został przydzielony do oddziałów jazdy zaamurskiej w Mandżurii.

W szeregach tej formacji przebył wojnę rosyjsko-japońską, a później część wielkiej wojny, od   r. 1915 do   r. 1917. Przez ten czas awansował z chorążego na pułkownika i dowódcę pułku oraz otrzymał szereg odznaczeń i złotą szablę.

Dnia 18 lipca 1917   r. pułk. Mościcki na prośbę delegacji rosyjskiej objął dowództwo 1-go pułku ułanów polskich w  armii rosyjskiej i odtąd losy jego i sława wiążą się z tą bohaterską formacją.

W dwa dni po objęciu komendy nad pułkiem, Mościcki na jego czele broni Stanisławowa przed zrewoltowanymi oddziałami rosyjskimi.  Zaś dnia 24 lipca 1917 kieruje sławną bitwą pod Krechowcami.

Następnie ciągle dowodzi 1-szym pułkiem ułanów polskich zwanych już krechowieckimi, prowadząc go ciężką drogą „prawego polskiego żołnierza wśród niebezpieczeństw bolszewickiej Rosji”. Z nieugiętą energią i hartem ducha pracuje dla jego dobra, przyczyniając się do  podniesienia sławy tego oddziału.

3

Dowódca oddziału kawalerii, który pierwotnie był dywizjonem polskich ułanów wchodzącym w skład 11 Dywizji Piechoty Imperium Rosyjskiego, przemianowanym później na Polski Pułk Ułanów, ostatecznie na 1 Pułk Ułanów Dywizji Strzelców Polskich dowodzonej przez gen. Lucjana Żeligowskiego. w ramach

Pułk stacjonował w okolicach Stanisławowa.

Z listu płk Mościckiego do Rady Stanu w Warszawie, przekazanego jej za pośrednictwem władz Stanisławowa a napisanego w chwili wyjścia z miasta, którego bronili ułani 1 Pułku przed maruderami armii rosyjskiej (pisownia oryginalna):

„Dowódca pułku przesyła te kilka słów, które chciał wypowiedzieć przy pożegnaniu: polscy ułani spełnili jedynie swój obowiązek żołnierski i stanęli w obronie honoru armii rosyjskiej, w szeregach której, związani przysięgą i poczuciem obowiązku żołnierskiego walczą. Korzystając ze szczególnej okoliczności, prosimy Radę sławetnego miasta Stanisławowa o przesłanie wyrazów Czci, Miłości, Wierności i synowskiego przywiązania do Ukochanej, Zbolałej i Zniszczonej Ziemi Ojczystej Naszej. Jedynym promieniem jasnym, który nam żyć każe, jest głębokie przekonanie, że ta ukochana Polska Nasza zmartwychwstaje teraz z gruzów i podnosi się do nowego życia, wspaniała, niepodległa i silna. …Przodownikowi i budzicielowi militarnego a rycerskiego ducha Polaków, generałowi Piłsudskiemu, wiernemu synowi Ojczyzny – czołem! …Niech żyje przyszła potężna polska armia, ostoja Wolności, Niepodległości Ojczyzny naszej! A gdy ta Święta, nareszcie zjednoczona, świtać światu będzie, to wszyscy Jej synowie, po świecie rozsiani, w Niej swe miejsce odnajdą i Jej tylko służyć będą. …Niech zagrzmi nad wszystkimi nasze hasło najświętsze: niech żyje Wolna, Niepodległa, Zjednoczona Polska”

Gdy w przebraniu przedzierał się przez front bolszewicko – niemiecki, w celu porozumienia się z Radą Regencyjną,

dnia 18 lutego 1918 r. ginie śmiercią bohaterską,  zabity przez zbuntowane chłopstwo w okolicy leśniczówki Dubna na zachód od Bobrujska koło Łunińca.

4

Ekspedycja karna odebrała zwłoki ukochanego pułkownika. Został pochowany w Mińsku Litewskim.  Zgodnie z ułańskimi zwyczajami, podczas uroczystości pogrzebowych za trumną płk. Mościckiego szedł jego koń Krechowiak okryty kirem. W 1921 zwłoki pułkownika przewieziono do Kościoła św. Krzyża w Warszawie i tu odbył się powtórny uroczysty pogrzeb. Trumna spoczęła w podziemiach kościoła a Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski przyznał pośmiertnie płk Mościckiemu krzyż Virtuti Militari.

Tylko tyle znalazłem na temat Pułkownika Bolesława  Mościckiego którego imieniem zastała nazwana ulica Nowogrodzka w 1934 roku, dlatego tylko, że w Łomży uczęszczał do gimnazjum.  Może ktoś ma więcej informacji można uzupełnić powyższe informacje.

Od 1934 roku jego imieniem został nazwana ulica Nowogrodzka.

2

Źródło:
www.stanislawow.net
wikipedia
3108 Ogólnie 1 Dziś
  
 

2 Komentarzy

  1. 18 października 2012  17:10 przez Grazyna Kręcicka Odpowiedz

    Z Bolesławem jest kłopot. Minakowski podaje datę urodzenia  1877. Inne źródła  1882. Ojcem jego jest Ludwik Moscicki. Bolesaw miał brata - Ludwika  napoleona 1904-1982 . Ludwik senior był chyba stryjecznym bratem Jana, pradziadka Ignacego Moscickiego - Prezydenta

  2. 12 maja 2016  23:29 przez Christo Odpowiedz

    Niedawno zmarły Prof. Zdzisław Wilhelmi był spokrewniony z Mościckimi, który był wujem Bolesława Euzebiusza Mościckiego.

    Jako Uczestnik pogrzebu prof. Zdzisława Wilhelmiego.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Zagadka 103

Proszę podać, czemu służył tego typu krzyż? Krzyż ten miał swoją nazwę. Jaką? Gdzie stał krzyż widoczny na zdjęciu?  Dlaczego miał dwa ramiona? Może starczy już pytań. Czas [...]