Archiwum kategoriiOkruchy Historii

Kobielno: 70 lat temu

Kobielno: 70 lat temu Znamienną datą dla mieszkańców nadbiebrzańskich wsi jest dzień 23 czerwca 1940 r. W tym dniu siły NKWD rozbiły bazę partyzantki antysowieckiej zlokalizowaną [...]

Kapliczka św. Mikołaja

Kapliczka św. Mikołaja Jesienią 2014 roku, niepostrzeżenie, po latach starań, wróciła na swoje wcześniejsze miejsce w  ogrodzie biskupim przy ul. Polowej u zbiegu z ulicą Giełczyń[...]

Piotr Nowiński

W numerze 401 Tygodnika Ilustrowanego wydanego w 1875 roku w Warszawie na stronie 148 znaleźliśmy ciekawy artykuł o Piotrze Nowińskim pochodzącemu z okolic Łomży, o którym do tej p[...]

Anna Jagiellonka

Uzupełniając   materiał autorstwa pani prof. Donaty Godlewskiej ( Donata Godlewska. „Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej XI w.-1795 r.” str. 112, 1[...]

Anna Jagiellonka w Łomży

Uzupełniając tekst Leona Rzeczniowskiego o pobycie Anny Jagiellonki w Łomży http://historialomzy.pl/leon-rzeczniowski-dawna-i-terazniejsza-lomza-ii/   publikujemy poniżej ciekawy[...]

Kościół farny w Łomży

Kościół farny w Łomży. W uzupełnieniu naszej poprzedniej publikacji     http://historialomzy.pl/kosciol-sw-michala publikujemy materiał w wersji oryginalnej jaki znajduje się w T[...]

Kościół ewangelicki.

W uzupełnieniu naszej poprzedniej publikacji - http://historialomzy.pl/kosciol-pw-sw-stanislawa-kostki-w-lomzy/ - publikujemy materiał w wersji oryginalnej jaki znajduje się w Tygo[...]