Redakcja

Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
www.historialomzy.pl

Zarejestrowany w dniu 5 sierpnia 2010, jako czasopismo internetowe w rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Łomży pod nr. 138.

Serwis zawiera informacje historyczne dotyczące Ziemi Łomżyńskiej w postaci artykułów, recenzji książek, notek biograficznych, map historycznych, pocztówek, zdjęć współczesnych i historycznych, opisów ulic oraz zabytków. Dzięki wspólnej pasji jak również naszym współpracownikom i przyjaciołom Serwis jest nie tylko systematycznie rozbudowywany pod względem merytorycznym o nowe tematy ale także dostosowywany do obecnych wymagań internetowych dla sprawniejszego korzystanie z niego.

Informacja na Wikipedia odnośnie Serwisu. W celu rozszerzenia historycznych działań we współpracy z lokalnym i regionalnym samorządem oraz innymi pokrewnymi stowarzyszeniami, Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej www.historialomzy.pl, zainicjował powstanie i nawiązał ścisłą współpracę z Łomżyńskim Bractwem Historycznym, stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników lokalnej historii i tradycji.

Poniżej przedstawiamy sylwetki twórców i współpracowników serwisu:

Twórcy Serwisu Historycznego Ziemi Łomżyńskiej

Henryk SierzputowskiHenryk Sierzputowski
Redaktor Naczelny

Nr legitymacji prasowej: HL/01/2010
Pomysłodawca, Autor serwisu historialomzy.pl
tel. 602 454 346
email: sierzputowski@op.pl

mariusz-patalanMariusz Patalan
Wydawca czasopisma

Nr legitymacji prasowej: HL/02/2010
Administrator, Redaktor serwisu historialomzy.pl
tel. 514 484 700
email: historialomzy.pl@wp.pl

 

Z s e r w i s e m s t a l e w s ó ł p r a c u j ą

Jerzy-SmurzyńskiJerzy Smurzyński
Miasto: Warszawa

Emerytowany dziennikarz – dokumentalista. Do grudnia 1981 roku redaktor PR i TV w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z ponad czterdziestoletnim stażem. Autor licznych publikacji omawiających historię Ziemi Łomżyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji hitlerowskiej. Ostatni żyjący skazaniec z jeziorkowskiego lasu.

Iwona-Krzepkowska-BulatIwona Krzepkowska-Bulat
Miasto: Piastów

Rodowita łomżynianka. Mieszkała w Łomży do matury w 1949 roku. Absolwentka SGGW. Inżynier – technolog drewna. Przez ponad trzydzieści lat pracowała w zakładach przemysłu drzewnego w Białymstoku. Autorka wierszy o różnej tematyce i wspomnień o Łomży pierwszej połowy ubiegłego wieku, publikowanych tak w wydawnictwach zwartych ( książki), jak też różnych periodykach.

Adam-SobolewskiAdam Sobolewski
Miasto: Sieradz

Kolekcjoner unikalnej dokumentacji historycznej.

ojciec-Jan-Bońkowski Ojciec Jan A. Bońkowski
Miasto: Łomża

Kapłan w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, aktywny i zaangażowany instruktor harcerstwa na Białorusi, którego był naczelnym kapelanem. Redaktor dwumiesięcznika harcerskiego „Bogu i Ojczyźnie” oraz autor książek: „Nad Narwią, Newą i Niemnem”, „Tropami druha huragana, czyli harcerstwo polskie na Białorusi”, „Kalwaria Podlaska w Serpelicach”, „Polskie wierszowanie”, „Spotkałem Ojca Honorata”.

Czesław-RybickiCzesław Rybicki
Miasto: Łomża

Starszy Łomżyńskiego Bractwa Historycznego, kolekcjoner unikalnej dokumentacji historycznej związanej z Łomżyńskim Towarzystwem Wioślarskim.

personTadeusz Rawa
Miasto: Białystok

Kolekcjoner unikalnej dokumentacji historycznej związanej z rodziną Wejrochów.

Wojtek-WinkoWojciech Winko
Miasto: Łomża

Łomżyniak, społecznik, redaktor i wydawca czasopisma „Goniec łomżyński”, współzałożyciel i sekretarz Łomżyńskiego Bractwa Historycznego, z
zamiłowania genealog rodów historycznej Ziemi Łomżyńskiej i badacz jej historii.

Wojciech-PiętkaWojciech Piętka
Miasto: Poznań

Urodzony w Łomży, ekonomista o historycznych zainteresowaniach, w szczególności dotyczących Łomży i szeroko pojmowanej ziemi łomżyńskiej.

Beata-Sejnowska-RunoBeata Sejnowska-Runo
Miejscowość: Jeziorko

Nauczycielka. Dyrektor Szkoły w Jeziorku. Sprawuje funkcję społecznego  Kustosza Miejsca Pamięci w Jeziorku. Odznaczona w 2007 roku przez Radę  Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci  Narodowej. Otrzymała w 2011 roku Nagrodę Starosty Łomżyńskiego w  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i obrony dóbr kultury w  Powiecie Łomżyńskim za pielęgnowanie pamięci narodowej i upowszechnianie  dziedzictwa patriotycznego i kulturowego.

Krzysztof-SychowiczDr hab. Krzysztof Sychowicz
Miasto: Łomża / Białystok

Jest pracownikiem OBEP IPN w Białymstoku od 2001 roku. Przez kilka lat był kierownikiem Referatu Badań Naukowych. Wykładowca oraz z-ca Dyrektora Instytutu Społeczno Humanistycznego w PWSIiP w Łomży. Ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Wrocławskiego i tam się doktoryzował. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są przede wszystkim przemiany społeczno-polityczne w Polsce w latach 1945–1990.

Jarosław MarczakJarosław Marczak
Miejscowość: Legionowo

Rocznik 1963. Z wykształcenia chemik, z zamiłowania regionalista. Główny obszar zainteresowań to historia, etnografia, biografistyka i przyroda terenów nadbiebrzańskich. Autor licznych publikacji w Jaćwieży, Grajewskich Zeszytach Historycznych. Zapis. Na stałe współpracuję z portalami www.grajewiak.pl, Serwisem Historycznym Ziemi Łomżyńskiej oraz miesięcznikami Rajgrodzkie Echa i Nasz Sztabiński Dom.

dr-Małgorzata-FrąckiewiczDr Małgorzata Frąckiewicz
Miejscowość: Łomża

Doktor nauk humanistycznych, językoznawca polonistyczny, adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu w Białymstoku; prof. w WSD w Łomży. Od 1997 r. członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży, a od r. 2014 członek zarządu ŁTN.; od 2005 r. współpraca (w ramach wolontariatu) z łomżyńskim oddziałem Związku Sybiraków; od r. 2007 członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Sławomir ZgrzywaSławomir Zgrzywa
Miejscowość: Łomża

Historyk regionalista. Pracownik Delegatury w Łomży Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Ksiądz profesor Witold JemielityKs. prof. Witold Jemielity
Miejscowość: Łomża

Ceniony historyk, autor wielu publikacji o Łomży i Mazowszu, profesor nauk teologicznych, historyk Kościoła po KUL, wykładowca od 1971r w łomżyńskiej WSD i ATK oraz UKSW w Warszawie.  Nagrodzony Medalem Zygmunta Glogera, nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego za całokształt dokonań w ochronie dziedzictwa kulturowego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Powyższe osoby dodawane są według daty przystąpienia do grona Redakcyjnego.

Wszyscy pracownicy, współpracownicy i wolontariusze pracują bez jakichkolwiek wynagrodzeń i honorariów, ale zachowują prawa autorskie do swoich artykułów. Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc przy rozwoju serwisu oraz dołączyć do Redakcji proszę o kontakt na adres emailowy: historialomzy.pl@wp.pl