Łomża. Ulica Szkolna

UL. SZKOLNA

Powstała prawdopodobnie w XVIII wieku. Położona jest w Centrum między ulicami: Dworną, Senatorską i Woziwodzką.

Toponim utworzony został w derywacji sufiksalnej z formantem -na od podstawy rzeczownikowej szkoła. Nastąpiły tu oboczności spółgłoskowe ł: l.

Ulica prowadziła do znajdującej się w pobliżu szkoły żydowskiej, dlatego jej nazwa jest kierunkowa. Na mapce z 1872 roku widać, że ulica Szkolna przecina ulicę Woziwodzką i przez Rynek Targowy łączy się z ulicą Rybaki.

Obecna zabudowa szczególne od ulicy Dwornej do Senatorskiej to bydynki prywatne z przewagą piętrowych w których mieszczą się gabinety lekarskie, hurtownie i pracownie komputerowe. Od ulicy Senatorskiej do do ulicy Woziwodzkiej jest kilka budynków prywatnych mieszkalnych. wszystkie budynki na ulicy Szkolnej to budynki powojenne. Nie ma żadnych obiektów zabytkowych. Były budynki, ale został zniszczone w czasie wojny albo rozebrane ze względu na zły stan ( zdj. 3) .Zdjęcie zrobione od strony ulicy Woziwodzkiej.

Opracowano na podstawie:

Anna Pańkowska, Justyna Piechocka
Nazewnictwo Miejskie Współczesnej Łomży

1779 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomża. Ulica Długa

Jest to ulica łącząca Stary Rynek i Plac Kościuszki (Nowy Rynek). Do wybuchu II wojny światowej ulica Długa miała charakter handlowo-usługowy. Była reprezentacyjną ulicą Łomży. By[...]

MOJA SZÓSTKA.

MOJA SZÓSTKA. Przesyłam wspomnienia, do napisania których skłonił mnie artykuł redaktorki Gabrieli Szczęsnej pt. Zostaniesz w sercach, zamieszone w Kontaktach nr 24 z 17 czerwca 2[...]

Łomża. Grobla Jednaczewska

Grobla Jednaczewska prowadzi do Lasu Jednaczewskiego na polanę na której w latach międzywojennych odbywał się zabawy i spotkania Łomżyniaków.  Dalej w pobliżu Narwi do Jednaczewa p[...]