Cele Bractwa

Cele i środki działania Łomżyńskiego Bractwa Historycznego

Cele powołania Bractwa:

– podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej o Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

– popularyzowanie i promowanie wiedzy o pamiątkach historycznych, zabytkach i innych miejscach pamięci historycznej związanych z historyczną ziemią łomżyńską,

– pobudzanie i kultywowanie wśród mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej swojej tożsamości oraz pamięci historycznej,

– propagowanie postaw właściwych dla poszanowania archiwaliów, pamiątek historycznych i zabytków znajdujących się na terenie działania Bractwa.

 

Bractwo swoje cele realizuje poprzez:

– organizowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami spotkań, zjazdów, konferencji, odczytów, konkursów, wystaw oraz innych imprez poświęconych problematyce historii Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej,

– współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w sprawie badań naukowych oraz działań popularyzatorsko-poznawczych dotyczących badań historii Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej,

– występowanie z wnioskami, postulatami i opiniami do właściwych władz, urzędów i instytucji w sprawach objętych zakresem działalności ŁBH,

– publikację i dokumentowanie źródeł oraz opracowań historycznych związanych z historią ziemi łomżyńskiej, w tym gromadzenie dokumentacji materialnej i fotograficznej,

– rejestrowanie, dokumentowanie, archiwizowanie oraz opiekę nad archiwaliami i innymi zachowanymi świadectwami przeszłości ziemi łomżyńskiej, a w szczególności dotyczącymi Łomży – określanymi przez Bractwo terminem: lomzana,

– współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz organizacjami w kraju i za granicą,

– współpraca z miłośnikami i pasjonatami historii ziemi łomżyńskiej, zamieszkałymi w kraju i za granicą.