Honorowe Zasady Reguły Brackiej

Członek Łomżyńskiego Bractwa Historycznego składając oświadczenie woli o przystąpieniu do Bractwa, przyjmuje równocześnie następujące honorowe zasady REGUŁY BRACKIEJ:

Członkostwo w Łomżyńskim Bractwie Historycznym jest zaszczytem i nakłada na każdego Członka obowiązki formalne i honorowe. W dążeniu do utrzymania właściwego poziomu naukowego i etycznego Bractwo przyjmuje, że zgodnie ze swoją wolą Członek Łomżyńskiego Bractwa Historycznego:

1.  Ma obowiązek występować w obronie honoru, powagi i dobrego imienia Bractwa,

2. W swojej działalności publicznej i społecznej nie wykorzystuje swoich funkcji w Bractwie jak również imienia Bractwa do realizacji jakichkolwiek celów politycznych,

3. W swoich działaniach w ramach Bractwa kieruje się zasadą odpowiedzialności i wolności badań historycznych, z pełnym poszanowaniem dla praw autorskich i prawdy historycznej,

4. Propaguje w swoim środowisku cele oraz zadania statutowe Bractwa,

5. Dba o dobre imię Bractwa i jego członków oraz bierze aktywny udział w realizacji celów Bractwa,

6. Szanuje pamięć zmarłych Członków  Bractwa i dąży do zachowania ich pamięci,

7. Traktuje naruszenie przez siebie postanowień Regulaminu Bractwa, swojego oświadczenia woli oraz w szczególności honorowych zasad REGUŁY BRACKIEJ, jako niezgodne ze swoim  członkostwem w Bractwie.

Formuła Reguły Brackiej została przyjęta na posiedzeniu Rady Bractwa w dniu  11 listopada 2011 r.

 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.