Cegiełki i darowizny

Całość kosztów poniesionych przez Społeczny Komitet Fundacyjny przy wykonaniu projektu, formy i odlewu z brązu Tablicy upamiętniającej Czyn Legionowy, zostanie sfinansowana w drodze zbiórki publicznej. Zgodnie z warunkami wydanego przez Marszałka Podlaskiego zezwolenia na zbiórkę publiczną, Darczyńcy mogą nabywać unikalne wartościowe Cegiełki bezpośrednio u władz Społecznego Komitetu Fundacyjnego /kontakt pod nr telefonu +48 662484548/, bądź wpłacać darowizny bezpośrednio na konto bankowe:

Społecznego Komitetu Fundacyjnego

nr 55 8769 0002 0550 3724 2000 0010

w Spółdzielczym Banku Rozwoju oddział w Łomży.

Wszystkim Fundatorom Tablicy przysługiwał będzie jednocześnie honor umieszczenia swojego podpisu pod treścią Aktu Erekcyjnego, jak również prawo uzyskania jego odpisu.

Zatwierdzone przez organ udzielający zgody na zbiórkę publiczną wzory Cegiełek wartościowych.