Idea

W uznaniu zasług i czcząc pamięć o daninie krwi, którą w zmaganiach o niepodległość i utrwalenie bytu naszej ojczyzny złożyli uczestnicy „Czynu Legionowego” Brygad Józefa Piłsudskiego, został w Łomży powołany „Społeczny Komitet Fundacyjny Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego”.

Z ideą godnego upamiętnienia w Łomży udziału Synów Ziemi Łomżyńskiej w Czynie Legionowym, od lat nosił się łomżyński społecznik – Jerzy Wnorowski ze stowarzyszenia Pamięci Walczących z Komunizmem i Faszyzmem „Zapora”.

Po wsparciu jego inicjatywy w maju br przez władze Łomżyńskiego Bractwa Historycznego we współpracy z funkcjonującymi na Ziemi Łomżyńskiej samorządami, organizacjami niepodległościowymi, historycznymi, wojskowymi i społecznymi została uzgodniona wola powołania Społecznego Komitetu Fundacyjnego. Działania i patriotyczny cel ustanowienia Komitetu objął swoim wsparciem duchowym i Patronatem JE ks. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski.

Jerzy Wnorowski – Członek Społecznego Komitetu Fundacyjnego.

Konferencja prasowa Komitetu Fundacyjnego, od lewej:
Lech Szabłowski – przewodniczący, Czesław Rybicki –
zastępca przewodniczącego, Ludwik Zalewski – członek

Członkowie Komitetu przyjęli nazwę „Społecznego Komitetu Fundacyjnego Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego”.  We współpracy ze służbami ochrony zabytków, historykami i władzami wojskowymi ustalono formę Tablicy, treść umieszczonego na niej napisu oraz miejsce jej posadowienia.

Uzgodniona treść upamiętnienia przybrała formę:

„Niezłomnym legionistom Józefa Piłsudskiego
stacjonującym i internowanym w Łomży
w latach 1916 – 1918
Społeczeństwo Ziemi Łomżyńskiej
Łomża 2012”

Dla podkreślenia prawdy historycznej Tablica umieszczona zostanie na ścianie łomżyńskich koszar Jednostki Wojskowej w Łomży u zbiegu ulic Piłsudskiego i Al. Legionów, a jej uroczyste poświęcenie i odsłonięcie ustalono na dzień 11 listopada 2012r.