Regulamin

Regulamin obowiązuje od: 14 stycznia 2009 roku

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu Historycznego Ziemi Łomżyńskiej o nazwie internetowej www.historialomzy.pl i ma zastosowanie do całego serwisu.

II. Zasady ogólne

1. Użytkownicy serwisu dzielą się na 4 rodzaje: Redaktorów, Autorów, Współtwórców i Subskrybentów

Redaktor – osoba, która ma prawa moderatora serwisu
Autor – osoba, która posiada możliwość edytowania tematów, tworzenia nowych wątków, tworzenia galerii
Współtwórca – osoba, która posiada możliwość tworzenia nowych tematów i edycji ich
Subskrybent – osoba, posiadająca możliwość przeglądania serwisu oraz pisania komentarzy do artykułów

2. Użytkownikowi niedozwolone jest rozpowszechnianie w Serwisie treści:
a) sprzecznych z prawem
b) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej
c) obscenicznych
d) promujących przemoc i wulgaryzm
e) uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe
f) szkalujących osoby publiczne
g) erotycznych oraz pornograficznych

3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do publikowania materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.

6. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.

III. Rejestracja

1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na TEJ stronie.

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

3. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym historialomzy.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.

4. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

IV. Konto

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w serwisie historialomzy.pl.

2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.

3. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).

5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Serwis historialomzy.pl w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

6. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę emailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

7. Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej ma prawo zablokowania, bądź usunięcia konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

V. Zdjęcia i Filmy

1. Wstawiając zdjęcie/film do Serwisu historialomzy.pl Użytkownik oświadcza, iż:
a. posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie.

2. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/film wstawione poprzez Użytkownika.

3. Serwis historialomzy.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć/filmów oraz treści. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

VI. Komentarze i artykuły

Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania bądź edycji komentarzy oraz treści umieszczonych w Serwisie:

a) zawierające uwagi skierowane do Redakcji
b) nie mających merytorycznie związku z tematem
c) zawierających dużo literówek oraz błędów ortograficznych i stylistycznych
d) zawierające wulgaryzmy

VII.
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej – historialomzy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.