Rękopisy Profesora Piotra Bańkowskiego 5.

Rękopisy Profesora Piotra Bańkowskiego

Z bogatej spuścizny naukowej Profesora wybraliśmy trzy rękopisy dokumentów, które bezpośrednio związane są z dziejami Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Idea powołania w Łomży ośrodka naukowego była żywo dyskutowana wśród członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Profesor gorąco wspierał entuzjastów powołania ośrodka naukowego, nie tylko intelektualnie, zgłaszając propozycje rozwiązań statutowych i organizacyjnych w celu – jak podkreślał – „zorganizowania w naszym mieście własnego ogniska naukowego, które by się stało pomocniczym warsztatem twórczej pracy naukowej dla łomżyńskich kół intelektualnych, a jednocześnie podniosło pozycję i rolę kulturalną prastarej stolicy naszej Ziemi w życiu umysłowym naszego kraju”, lecz także przekazując później na ten cel znaczny, o bezcennej wartości księgozbiór, zabytkowe meble i obrazy, by zapewnić towarzystwu naukowemu „trwały żywot, rozwój i powodzenie”.
Zgodnie z intencją i życzeniem Profesora przekazane towarzystwu przedmioty i księgozbiór zostały wyeksponowane w jednej sali i nadano jej imię Janiny i Piotra Bańkowskich. Sala znajduje się w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, na ul. Sadowej 12.
Niżej publikujemy przygotowany przez Profesora Piotra Bańkowskiego w marcu 1965 r. projekt odezwy „Do społeczeństwa naszej Ziemi Łomżyńskiej”, w której apeluje o poparcie idei powołania ośrodka naukowego, następnie regulamin Pracowni (Stacji) Naukowej TPZŁ oraz pełny tekst „Zapisu” z 15 marca 1965 r. na rzecz Muszego Towarzystwa. Zapis potwierdzony został 17 maja 1973 r. w testamencie złożonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, Al. Gen. Świerczewskiego nr 58, repertorium A/X-2903/73, przed Stanisławem Bójnowskim, pełniącym obowiązki notariusza. Testament został otwarty i ogłoszony w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie w dniu 10 kwietnia 1976 r.

Rękopis 1

Rękopis 2

Rękopis 3

Rękopis 4

Rękopis 5

Rękopis 6

Rękopis 7

Rękopis 8

Rękopis 9

Redakcja Serwisu.

77 Ogólnie 3 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Ziemia i Groby część II

Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali, K’temu jedynie, Iż nie poznają się na wielkim mali Pierwej, aż zginie. „Wielkość” 1861, C.K. Norwid. Nie udało się mi do[...]