Skąd nasz ród. Pan Jerzy Wnorowski

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Pleban

„PLEBAN” Bliskość Prus Wschodnich i wieloletni zabór rosyjski sprawiły, że na Ziemi Łomżyńskiej, oprócz katolików i Żydów, istniały dwie liczące się wspólnoty wyznaniowe: prawosła[...]