TADEUSZ WAJCHT

S. P. TADEUSZ WAJCHT
W Tygodniku Ilustrowanym nr 33 z 13 sierpnia 1921 r., udostępnionym nam przez Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Łódzkiego, na stronie 145 znaleźliśmy informację o kolejnym bohaterskim synu Ziemi Łomżyńskiej, którą podajemy jak zawsze w wersji oryginalnej

Wajcht Tadeusz

Wajcht Tadeusz

Ś p. Tadeusz Wajcht, urodzony w r. 1888, jako syn ś. p. rejenta Lubomira Wajchta i Heleny z Bzurów, ukończył w roku 1912 wydział prawny uniwersytetu petersburskiego. Po utworzeniu sądownictwa polskiego w roku 1918, mianowany został sędzią śledczym w Szczuczynie, rodzinnem swojem mieście, następnie zaś w roku 1919 przeniesiony na to samo stanowisko do Łomży. Pełniąc z całym nakładem pracy i talentu obowiązki sędziego, zajmował swój posterunek aż do chwili, w której Rada Obrony Państwa wezwała go do broni. Nie bacząc na usilne prośby tych, którzy starali się zatrzymać go na stanowisku urzędowem, stanął do szeregu i już w końcu lipca brał udział w obronie Łomży. Uczestniczył następnie jako ochotnik w walkach, które staczał 233 pułk piechoty i stawiając mężnie czoło najeźdźcom, znalazł w boju zgon bohaterski.
Ś. p. Wajcht spoczywa w mogile bratniej na cmentarzu w Nasielsku.
Cześć pamięci bohaterskiego żołnierza!

Powyższą informację uzupełnia zamieszczony w „Życiu Nasielska” (Czasopiśmie Samorządu Gminnego) Nr 16 (401) 1 – 14 sierpnia 2014 roku artykuł zatytułowany „Ochotnik z 233 p.p. sędzia śledczy Tadeusz Wajcht poległ na nasielskiej ziemi”. Oprócz biografii Bohatera znajdujemy w nim też wiadomość, że:
„…. Jego żołnierska mogiła znajduje się tuż przy wejściu na nasz parafialny cmentarz. (…..) Poległ 17 sierpnia 1920 roku w wieku 32 lat (…..) W szeregach 233 p.p. przeszedł znaczna część szlaku bojowego. Padł w boju w okolicach Nasielska i tu, na cmentarzu parafialnym, został pochowany (najpierw w mogile zbiorowej, a następnie ekshumowany i pochowany w indywidualnej mogile).”

Nagrobek Tadeusza Wajchta na cmentarzu w Nasielsku

Nagrobek Tadeusza Wajchta na cmentarzu w Nasielsku

Opracowanie – Redakcja Serwisu.

Fotografie Tadeusza Wajchta – Tygodnik Ilustrowany nr 33 z 13 sierpnia 1921 r.
Fotografia nagrobka – „Życie Nasielska” (Czasopismo Samorządu Gminnego) Nr 16 (401) 1

 

652 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Ziemia i Groby część II

Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali, K’temu jedynie, Iż nie poznają się na wielkim mali Pierwej, aż zginie. „Wielkość” 1861, C.K. Norwid. Nie udało się mi do[...]