Wspólna Praca nr 29-30 z dnia 29 lipca 1911r.

Tygodnik poświęcony sprawom Ziemi Łomżyńskiej

Opracowano na podstawie Wspólna Praca 1911 r. Własność Pani Barbary Chrostowskiej.

Opracowanie. Redakcja Serwisu

719 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomża w okresie zaborów

Łomża pod władzą pruską. W wyniku trzeciego rozbioru Polski Łomża znalazła się w zaborze pruskim. Po upadku Rzeczpospolitej do 1807 r. Łomża wraz z północno-wschodnim Mazowszem zn[...]

Nasze drogi.

Adam Chętnik, etnograf, historyk i działacz społeczny, którego biografię opublikowaliśmy w 2009 roku (  http://historialomzy.pl/adam-chetnik/ ), był jednym z aktywniejszych autorów[...]