10. urodziny portalu historialomzy.pl za nami

l

Tradycyjnie już, gościnne wnętrza Domku Pastora w piątkowe popołudnie 25. stycznia AD 2019, ugościły sympatyków i przyjaciół łomżyńskiego serwisu historycznego historialomzy.pl. Okazją do spotkania były okrągłe 10. urodziny unikalnego w skali naszego kraju, regionalnego serwisu historycznego.

Urodzinowych gości serdecznie powitał wspólnie z redaktorem naczelnym serwisu Henrykiem Sierzputowskim, wydawca portalu i jednocześnie znany łomżyński fotografik Mariusz Patalan. Prowadzący podziękował za niezmienne oraz trwające od lat wsparcie wiernych czytelników, użytkowników oraz przyjaciół serwisu historycznego. Podkreślił też, że już 10-letnie funkcjonowanie portalu nie byłoby możliwe bez wiernej grupy redaktorów serwisu oraz dziesiątków tysięcy użytkowników historialomzy.pl, którzy codziennie obserwują i bacznie recenzują publikowane artykuły. Głos zabrał również w imieniu partnera serwisu – Łomżyńskiego Bractwa Historycznego, jego sekretarz Wojciech Winko. Podziękował on w imieniu Bractwa za wieloletnią partnerską współpracę na polu kultywowania tradycji i utrwalania tożsamości kulturowej Ziemi Łomżyńskiej.

Czas dla gości

W następnej części spotkania gratulacje i podziękowania złożyli licznie przybyli na spotkanie honorowi goście: Przewodniczący Rady Miasta Łomży Jan Olszewski, Wicestarosta Łomżyńska Maria Dziekońska, radni rady Miejskiej Łomży: Agnieszka Białobrzewska i Waldemar Cieślik, przedstawicielka biura poselskiego Lecha Kołakowskiego, Wiceprezes Zarządu ŁTN im. Wagów dr Małgorzata Frąckiewicz, czy też kierownik Archiwum Państwowego w Łomży Danuta Bzura. Odczytano list gratulacyjny w imieniu łomżyńskiego Posła RP Lecha Kołakowskiego oraz Starosty Łomżyńskiego.
W wystąpieniach podkreślano wielkie znaczenie, jakie dla umacniania tożsamości kulturowej naszego regionu ma funkcjonowanie portalu oraz jego przesłanie zachęcające mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej do dokumentowania Jej i swoich rodów historii.

10 lat minęło
Zgodnie z tradycją wydawca portalu przedstawił zebranym w swojej prezentacji imponujące zbiorcze statystyki obrazujące wieloletni rozwój społecznej inicjatywy historycznej.
Ogólna liczba czytelników przekroczyła już 480 000 osób, w tym ponad 10 000 czytelników rocznie spoza granic naszego kraju (z 98 krajów). W zasobach portalu zgromadzono ponad 13000 zdjęć, 1720 artykułów, zanotowano łącznie prawie 2 mln odsłon.
Jak podkreślał Mariusz Patalan, zasięg oddziaływania portalu historialomzy.pl już dawno przekroczył granice Polski i Europy, stając się wśród tysięcy łomżan rozsianych po całym świecie historyczną marką promocyjną naszego miasta i regionu. Przypomniał, że wielokrotnie dzięki portalowi jego użytkownicy znajdowali swoich bliskich, czy też miejsca ich pochówku.
Czas na historię oraz urodzinowy tort
Atrakcją urodzinowej gali stało się uhonorowanie tytułem „Piastun Łomżyńskiej Tradycji”, wielce zasłużonego dla krzewienia miłości do Ziemi Łomżyńskiej Ojca Jana Bońkowskiego z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Graduację dla Ojca Jana wygłosił Starszy Łomżyńskiego Bractwa Historycznego – Czesław Rybicki.
Z wielkim zainteresowaniem goście 10. urodzin obejrzeli również autorską prezentację znanego i pochodzącego z Łomży archeologa Michała Grabowskiego. Z jego i Sławomira Zgrzywy inicjatywy, na dziedzińcu kościoła kapucynów na historycznej Popowej Górze, miały miejsce georadarowe badania. Dzięki tym pracom odkryto pod dziedzińcem kościoła, relikty pochodzących z końca XIV w. fundamentów kościoła pierwszej historycznie parafii w Łomży, przeniesionej przez ks. Janusza I z terenu Starej Łomży.Ukoronowaniem urodzinowego spotkania była oczywiście zbiorowe zdjęcie uczestników 10. urodzin portalu oraz degustacja pysznego tortu i domowych smakołyków przygotowanych własnym sumptem przez sympatyczki portalu.


/red
./

1221 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.