130 Urodziny Ks. Kazimierza Lutosławskiego

130 lat temu urodził się w Drozdowie twórca harcerskiego Krzyża

Na urodzinach u księdza Kazimierza
W 130. rocznicę urodzin ks. prałata dr hm. Kazimierza Lutosławskiego HR – Druha Szarego w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Łomży w dniach 5-7 marca odbył się kolejny, już XVII Zlot. Przyjechali harcerze z całej Polski, m.in. reprezentujący Jedwabne, Kolno, Krotoszyn, Mońki, Mrągowo, Ostrołękę, Ostrów Mazowiecką, Rzeszów, Skawinę, Sulejówek, Szamotuły, Zambrów i oczywiście gospodarzy z Łomży; w sumie – ponad 180 harcerek i harcerzy, 19 reprezentacji hufców, drużyn, patroli i poczt harcerskich. Po apelu rozpoczęła się wieczornica zapoznawcza.
W tym czasie odbywało się też posiedzenie Naczelnictwa PH WS GK ZHP połączone z Polową Zbiórką Naczelników Poczt Harcerskich. Naczelnik Poczt Harcerskich WS GK ZHP i jednocześnie Naczelnik PH 101 Łomża hm. Henryk Karwowski powitał naczelników PH 14 Sulejówek pwd. Łukasza Sobierajskiego, PH 122 Skawina hm.Marka Bieżanowskiego, PH 136 Krotoszyn hm. Wiesława Grobelnego i PH 157 Szamotuły pwd. Piotra Lewandowskiego. Omówiono dotychczasowe osiągnięcia oraz zamierzenia na przyszłość. Zapoznano się z wynikami i przyjęto protokół plebiscytu na najładniejsze wydawnictwo poczt harcerskich za rok 2009. Tradycyjnie dokonano też wymiany pamiątkowych wydawnictw.
W sobotę najważniejszym punktem była wyprawa do Drozdowa. Tu harcerze zwiedzili Muzeum Przyrody w dawnym dworze Lutosławskich. Ekspozycja składa się z kilku odrębnych wystaw. Harcerze udali się też na cmentarz, gdzie w grobowcu rodzinnym Lutosławskich przed tablicą nagrobną ks. Kazimierza, z wmurowaną kopią naszego krzyża, oddali hołd twórcy najważniejszej dla harcerza odznaki. Potem wyruszyli na bieg harcerski, który kończył się w miejscu zakwaterowania. Po drodze wykonywali różne zadania przygotowane przez phm. Marka Sejmeja i 62. Harcerski Klub ״Pol־Survival” z Łomży, zdobywając w ten sposób kolejne punkty do generalnej klasyfikacji.
Trzeba też było wykazać się znajomością udzielania pierwszej pomocy, którą sprawdzali praktycznie ratownicy medyczni z Grupy Ratowniczej SPR „Nadzieja”. Przedstawicielka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży podkomisarz Ania sprawdzała wiedzę z zakresu znajomości prawa o ruchu drogowym. Nie zabrakło też testów sprawdzających wiedzę z historii harcerstwa, pożarnictwa i ruchu drogowego, które nadzorował phm. Sławomir Sienkiewicz. Komisja złożona z naczelników Poczt Harcerskich – hm. Wiesława Grobelnego i hm. Marka Bieżanowskiego oceniała też przygotowane przez drużyny projekty znaczka, plakietki i odznaki zlotowej.
O godzinie 18.00 piosenką „Bądź pozdrowiony gościu nasz” rozpoczęła się uroczysta wieczornica. Komendant Zlotu powitał gości: phm. Krzysztofa Kozickiego – Starostę Łomżyńskiego, komendantkę łomżyńskiego hufca
hm. Dorotę Górską, ks. phm. Andrzeja Godlewskiego
Diecezjalny Duszpasterz Harcerek i Harcerzy, hm. o. Jan Bońkowskiego „Huragana” – jednego z najstarszych harcerzy łomżyńskich, organizatora harcerstwa na Białousi. Gabriela Szczęsna odznaczona została przez Naczelnika ZHP Srebr­ną Honorową Odznaką „Ruch Przyjaciół Harcerstwa”.
O. Jan Bońkowski wspólnie z harcerzami rozpalił ogień zlotowy. Wieczornicę prowadziła druhna Ola, drużynowa 11. Ostrołęckiej Drużyny Harcerskiej „Ślad”. Słowa gawęd przeplatały się z dźwiękami gitar i piosenkami. Drugą z szesnastu napisanych gawęd x. Jana Zawady przedstawili harcerze z Poczty Harcerskiej 157 „Buki” z Szamotuł.
W końcu wniesiony został tort urodzinowy z okazji 130. rocznicy urodzin ks. Kazimierza Lutosławskiego z zapalonymi świecami.
Po niedzielnym śniadaniu uczestnicy Zlotu spotkali się na zbiórce i pomaszerowali do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie o godzinie 9.00 specjalnie dla nich Mszę Świętą koncelebrował JE ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Wśród celebransów był też o. Jan Bońkowski. W homilii Biskup Tade­usz odniósł się do krzyża harcerskie­go i uczestników Zlotu. Po Mszy Św. druhna Natalia Kłosińska z 4. Drużyny Harcerskiej „Panteon” w Łomży, w imieniu wszystkich harcerek i har­cerzy – uczestników Zlotu podziękowała Jego Ekscelencji za opiekę.
Na apelu końcowym rozdane zostały nagrody, a Komendant Zlotu podziękował uczestnikom i kadrze oraz zaprosił wszystkich do Łomży za rok. Puchar Diecezjalnego Duszpasterza Harcerek i Harcerzy zdobyła Poczta Harcerska 157 „Buki” z Szamotuł, Puchar Starosty Łomżyńskiego – 7. Kolneńska Drużyna Harcerska „Olimp”, a puchar Komendanta Zlotu — 11. Ostrołęcka Drużyna Harcerska ״Ślad”. Wszyscy otrzymali okolicznościowe znaczki zlotowe, drobne upominki, w tym wydawnictwa poczt harcerskich i dyplomy.
W sobotę uczestników zlotu odwiedziła delegacja miejscowej Poczty Polskiej ze specjalnym stoiskiem, na którym można było otrzymać okolicznościowy datownik PP oraz zaopatrzyć się w wydawnictwa pocztowe wg projektu dh. HF Karwowskiego, który był także autorem datownika zlotowego, kartek, kopert i okolicznościowego bloczka upamiętniającego 130. rocznicę urodzin dh. Szarego.
Żegnając się, wszyscy obiecali sobie spotkać się na kolejnym zlocie w dniach 4-6 marca 2011 roku. Będzie już osiemnasty, a więc… „pełnoletni”!

Henryk Karwowski

Opracowano na podstawie:

Wiadomości Łomżyńskie nr 21 Wiosna 2010

Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

3057 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Zagadka historyczna nr 163

Kto uratował tablicę poświęconą pamięci Leona Kaliwody ? Któż z nas nie zna sylwetki bohatera, którego w kwietniu 1917 roku Komenda Główna Polskiej Organizacji Wojskowej ski[...]