Ks. Józef Łupiński – promocja książki.

 Spotkanie z historią Tykocina

 W dniu 28 października Sala na Poddaszu Miejskiej Biblioteki Publicznej gościła uczestników niecodziennego autorskiego spotkania z ks. profesorem Józefem Łupińskim. Celem spotkania była promocja książki ks. profesora Józefa Łupińskiego pt. „Seminarium Duchowne w Tykocinie w latach 1769-1863”. Przedmiotem szczególnych zainteresowań Autora, którym był dr nauk humanistycznych, a obecnie adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego jest historia ziem polskich w okresie od XVIII do XX wieku.

 Ksiądz dr Łupiński w żywy i zajmujący sposób przedstawił przybyłym na spotkanie, genezę utworzenia i funkcjonowania ufundowanego przez Jana Klemensa Branickiego seminarium duchownego w Tykocinie. W swoich badaniach oparł się na licznych nowych źródłach historycznych, z których najbardziej obszernymi okazały się archiwalia przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Łomży.

Autor m. innymi w swojej pracy podjął próbę nowatorskiej i wiarygodnej analizy środowiska kadry profesorskiej, jak i społeczności kleryków odnośnie ich pochodzenia geograficznego i społecznego, ukończonych szkół oraz liczby wyświęconych alumnów. W dużej części autorskie ustalenia dotyczyły także zaangażowania patriotyczno-społecznego i postawy seminaryjnych profesorów i kleryków w okresie listopadowego zrywu niepodległościowego.

Po zakończeniu prelekcji zebrani mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji oraz uzyskania egzemplarza wydawnictwa z pamiątkowym wpisem autora.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum Diecezjalne, Łomżyńskie Bractwo Historycznego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

Redakcja Serwisu

3997 Ogólnie 6 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Łomża na monecie 2 zł

Narodowy Bank Polski rozpoczął 2 września 2005 r. emisję najnowszej serii monet o nominale 2 zł ze stopu Nordic Gold „Historyczne miasta w Polsce”. W ramach tej serii, do kwietnia [...]