10 luty 1940 rok. Pierwsza wywózka w głąb ZSSR

PAMIĘTAMY …

 Wspomnienie o łomżyńskich Sybirakach

  Zdradziecka inwazja sowiecka na II Rzeczypospolitą w dniu 17 września 1939r., była jednocześnie tragicznym początkiem zaplanowanej eksterminacji polskiej elity. W 4. masowych deportacjach /10 lutego, 13 kwietnia i 29 czerwca 1940 roku oraz 20 czerwca 1941 roku/ wysiedlono łącznie około 1 100 000 obywateli polskich, a ponad 50 tys. mieszkańców z samego ówczesnego województwa białostockiego, w tym tysiące z Ziemi Łomżyńskiej.

Sowieccy żołnierze nakazywali całym rodzinom natychmiastowe opuszczenie zajmowanych domów i gospodarstw, a następnie towarowymi wagonami transportowano całymi tygodniami do miejsc ich przeznaczenia na dalekiej Syberii. W czasie podróży w nieogrzewanych wagonach towarowych, nierzadko dochodziło do przypadków śmierci z głodu i mrozu. Po przybyciu skazanych na miejsce zesłania, zmuszano deportowanych do wielogodzinnych marszów na mrozie, w trakcie których pozostawiano na śniegu niezdolnych do dalszego wysiłku.

Deportowani stanowili tanią siłę roboczą, szczególnie w miejscach wymagających iście katorżniczej pracy: w kopalniach, przy budowie kanałów i linii kolejowych, przy wyrębie i spławianiu drzewa w tajdze oraz w kołchozach, sowchozach, fabrykach i innych zakładach produkcyjnych.

Pochylając głowę w hołdzie nad rocznicowym wspomnieniem setek tysięcy niewinnych ofiar, wypada nam zapewnić, że Pamięć ich kaźni pozostanie na zawsze częścią naszej Pamięci Narodowej.

 /kow/

Zdjęcia: Google-grafika.
Więcej na temat deportacji:
https://historialomzy.pl/1o-luty-71-rocznica-i-wywozki-w-glab-zsrr/
http://sciesielski.republika.pl/sov-dep/polacy/syberia.html

Redakcja Serwisu.

3905 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.