62 Harcerski Klub Pol Survival

Rozdział V. Działalność programowa drużyn oraz środowisk harcerskich

str. 269 – 272

Mirosław Walczyk,
pwd. Wojciech Komorowski

 62 Harcerski Klub Pol Survival

 

Pierwszy oficjalny meldunek  w kronikach Hufca Nadnarwiańskiego ZHP, o rozpoczęciu działalności 62 Harcerskiego Klubu Pol-Survival ukazał się w dniu 19 kwietnia 1991 roku[1]. Założycielami formacji byli Mirosław Walczyk „Mongoł” główny pomysłodawca i instruktor Komendy Hufca, Zbigniew Dobkowski „Margines”, Robert Olszewski „Pyzdra”, Paweł Petkowski „Peciak”, Artur Zoń „Zoniu”, Emil Mydłowski „Mydłoś” oraz Dariusz Santocki „Ptysiu”. Pomysł zrodził się podczas wieczornej odprawy instruktorów na Manewrach Techniczno – Obronnych organizowanych wówczas przez Komendę Hufca Nadnarwiańskiego w Czerwonym Borze. To właśnie wtedy „Mongoł” zaproponował stworzenie grupy harcersko – instruktorskiej zajmującej się propagowaniem survivalu i sportów obronnych na ziemi łomżyńskiej. Jego pomysł spotkał się z aprobatą innych instruktorów, a od słowado czynu nie trzeba było długo czekać. Od początku działalności Klub zachowywał wszystkie cechy drużyny harcerskiej, gdyż formalnie działał przy Hufcu Harcerskim i zrzeszał harcerzy. Wszystkie wyjazdy, spotkania, zbiórki zawierały w sobie elementy obrzędowości harcerskiej, a podstawowym ubraniem był mundur harcerski i czarny beret z lilijką na głowie.

To właśnie „Mongoł” wdrażał członków Klubu do działań survivalowych, sam regularnie wyjeżdżał na szkolenia specjalistyczne i przywoził coraz to nowe doświadczenia. „Kurs Działań Specjalnych TRAWERS”[2], który ukończył w 1993 roku „dał mu całkiem nowe spojrzenie na świat”[3]. Przeszedł tam szkolenie takie,  jakiemu poddawani są kandydaci do jednostek specjalnych łączące w sobie m.in. elementy wspinaczki, bytowanie, terenoznawstwo, strzelectwo, pilotaż samolotu oraz skoki spadochronowe. Od tej pory życie drużyny zaczęło nabierać rozpędu i mocno rozwijać się właśnie w kierunku szeroko pojętego survivalu. Wszystkie wyjazdy i biwaki opierały się przede wszystkim na szkoleniu i poznawaniu nowych specjalności. Członkowie 62 HK PS coraz częściej wyjeżdżali na ogólnopolskie zloty  i kursy gdzie mogli zdobyć nowe doświadczenia i podejrzeć, co ważne jest w organizacji różnego rodzaju imprez harcerskich i sportowych z zakresu proobronnego. M.in. to byli harcerze 62HK PS założyli w 1993 roku Jednostkę Strzelecką 1012 Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacji Społeczno Wychowawczej. Pieniądze zgromadzone podczas akcji zarobkowych przeznaczano   na sprzęt specjalistyczny, przeważnie wspinaczkowy oraz na kolejne wyjazdy i szkolenia.
Od roku 1997 klub organizował już nie tylko zloty i rajdy harcerskie ale także imprezy o tematyce specjalistycznej: Seminaria Military Survival oraz Manewry Techniczno – Obronne. Ich uczestnikami była nie tylko młodzież harcerska, ale również  zrzeszona w innych organizacjach takich jak Strzelec czy LOK.
Skład klubu zmieniał się diametralnie. Starsi instruktorzy odchodzili zakładając nowe drużyny harcerskie o podobnej specjalności, a na ich miejsce przychodzili młodzi poszukiwacze przygód. Od początku działalności nie zmienił się drużynowy – „Mongoł”. Jedynie w 2000 r., kiedy to „Mongoł” został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, obowiązki drużynowego częściowo przejął Wojciech Komorowski. Plan działania drużyny, który „Mongoł” przygotował przed odejściem na służbę, był podstawą do tego, aby drużyna po raz pierwszy zaczęła zarobkowo organizować biwaki dla klas w formie zielonych szkół, które potem okazały się „strzałem w dziesiątkę”. Pieniądze uzyskane z ich organizacji pozwoliły na zakup specjalistycznego sprzętu wspinaczkowego i dalsze kształcenie kadry drużyny. Po powrocie „Mongoła” zaczęto poważnie zastanawiać się nad rozpoczęciem działalności zarobkowej.

62 HK PS obecnie nadal istnieje pod postacią Klubu działającego w ramach Hufca Nadnarwiańskim ZHP w Łomży. Życiem Klubu ciągle kieruje hm. Mirosław Walczyk… 62HK PS posiada duże zaplecze sprzętowe i odgrywa ważną rolę w życiu Hufca jako organizator zlotów, rajdów i innych imprez harcerskich. Oprócz tego,   przy Klubie działają tzw. przyjaciele Klubu, czyli kilkunastoosobowa grupa byłych harcerzy oraz miłośników survivalu oraz sportów ekstremalnych z Łomży i okolic, którzy w miarę swoich możliwości wspierają klub w jego działalności. Obrzędowość harcerska nie jest już tak eksponowana, mundury odświeżane są jedynie na święta harcerskie, a zbiórki nie odbywają się regularnie co tydzień, jak to było dawniej. Jednakże wszyscy członkowie tej nietypowej drużyny spotykają się w terminach poprzedzających zorganizowanie kolejnej imprezy zarobkowej, szkolenia survivalowego czy zielonej szkoły.

62 HK PS od kilkunastu lat prowadzi wśród młodzieży szkolenia ogólnoharcerskie oraz z zakresu: survivalu, pierwszej pomocy, łączności, terenoznawstwa, alpinistyki miejskiej, sportów proobronnych, strzelectwa itp. Warto także zaznaczyć, że współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na naszym terenie np. z Ligą Obrony Kraju, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, szkołami podstawowymi i  gimnazjami. Do dnia dzisiejszego Klub nasz zorganizował wiele imprez dla harcerzy naszego Hufca i hufców zaprzyjaźnionych oraz dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Kilka słów o imprezach:

            Biwak Szkoleniowy jest to tygodniowy kurs proobronny będący propozycją dla młodzieży zainteresowanej  sportami obronnymi, której  nie stać na drogie kursy i szkolenia. Głównymi punktami programu biwaku są: strzelanie sportowe i z broni ostrej, zajęcia wysokościowe, „czarna” i „zielona” taktyka, pierwsza pomoc, samoobrona, survival, zajęcia wodne itp. Ukończenie biwaku jest warunkiem pełnoprawnego przyjęcia do 62HK PS. W realizacji programu uczestniczą sojusznicy  i przyjaciele z innych organizacji społecznych oraz specjaliści z poszczególnych dziedzin (np. żołnierze i funkcjonariusze straży granicznej). Cały program jest realizowany przy wykorzystaniu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu 62 HK PS oraz prywatnego.

            Seminaria Military Survival odbywają się raz na dwa – trzy miesiące. Każde poświęcone jest odrębnej tematyce: walka wręcz, strzelectwo, alpinistyka miejska, survival leśny. Biorą w nich udział ludzie zainteresowani daną tematyką oraz chcący poznać coś nowego i podnieść swoje umiejętności w danej dziedzinie. Seminaria umożliwiają jednocześnie aktywne spędzenie czasu i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

Manewry Techniczno-Obronne, to cykliczna impreza organizowana przez 62 HKPS od 1997 roku  dla drużyn naszego Hufca oraz dla wszystkich drużyn zainteresowanych sprawdzeniem swojej wiedzy, umiejętności i kondycji fizycznej. W imprezie tej zwyczajowo uczestniczą także inne środowiska młodzieżowe np. ZS „Strzelec”, PTTK, klasy wojskowe i inne grupy zorganizowane, które zjeżdżają się by rywalizować ze sobą i wykazać się wiedzą z zakresu sportów obronnych. Co roku na starcie MTO staje ponad 100 osób z terenu całej Polski. W programie MTO odbywa się strzelanie sportowe, nocne biegi na orientacje, wielogodzinna gra terenowa, w trakcie której sprawdzana jest wiedza uczestników z zakresu pierwszej pomocy, technik linowych, przeciwchemicznych, łączności, znajomości wyposażenia   i uzbrojenia współczesnego wojska oraz znajomość sygnałów ratowniczych i zasad postępowania w przypadku klęsk żywiołowych. W trakcie Manewrów odbywają się imprezy towarzyszące: pokazy sprzętu i wyszkolenia, giełda sprzętu survivalowego i turystycznego, ogniska, spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Ponieważ członkowie klubu nie mogli liczyć na żadne wsparcie finansowe postanowili założyć własną działalność i od  wiosny 2006 roku istnieją również jako jedna z łomżyńskich firm turystycznych pod nazwą „ATM PW”. „Kadra firmy wywodzi się z istniejącego od 1991 roku Harcerskiego Klubu Pol-Survival w Łomży i od pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych zajmowała się szeroko pojętą turystyką niekonwencjonalną, survivalem oraz sportami ekstremalnymi. Ludzie tworzący ekipę PW ATM pracują na co dzień jako instruktorzy na obozach i imprezach integracyjno – szkoleniowych[4]. Bazując na wieloletnim doświadczeniu firma zajmuje się organizacją imprez sportowo rekreacyjnych, szkoleń typu team building i outdoor   oraz zielonych szkół i wyjazdów integracyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Logo 62 HK PS oraz Manewrów Techniczno – Obronnych.

 

 

[1] Kronika 62 Harcerskiego Klubu Pol-Survival

[2] Spadochronowy Kurs Działań Specjalnych już od przeszło 20 lat (w 2001 roku odbędzie się 21 KDS) organizowany jest przez Centralny Ośrodek Lotniczy ZHP wspólnie z Harcerskim Kołem Lotniczym TRAWERS. Głównym jego celem jest przysposobienie młodzieży do służby w jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych i piechoty górskiej oraz przygotowanie harcerzy do pełnienia funkcji szkoleniowych w drużynach spadochronowych i „czerwonych beretów”. Warto zaznaczyć, że KDS odbywa się na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej a zaświadczenia o jego ukończeniu powinny być honorowane przez WKU. Wysoki poziom wyszkolenia zapewnia wykwalifikowana TRAWERSU kadra wśród której znajdują byli żołnierze 62 Kompanii Specjalnej, funkcjonariusze plutonu specjalnego Straży Granicznej, instruktorzy spadochronowi, żołnierze.

[3] Kronika 62 Harcerskiego Klubu Pol Survival

[4] http://www.atmpw.pl/

1716 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.