95 rocznica wyzwolenia Łomży w 1920 roku.

22 sierpnia 1920 r. – 95 rocznica wyzwolenia Łomży

Jak doszło do wyzwolenia Łomży w 1920 roku przez 59 pułk piechoty wielkopolskiej?
Dziś właśnie mija 95 rocznica tego wydarzenia.

„….marsz 59 pułku wielkopolskiego wytknięty był na Łomżę, aby następnie przez Kolno dojść do granicy pruskiej i odciąć drogę cofającej się 4-ej armji sowieckiej. Około godziny 12 minut 50, dnia 22 sierpnia doszedł pułk ubezpieczonym marszem pod Łomże.(……) Przed wieczorem Łomża wraz z przyczółkami mostowemi opanowana była przez 59-y pułk.
2000 jeńców, w tym dwóch wyższych dowódców, 9 armat, 22 karabiny maszynowe, 7 wagonów amunicji, 12 kucheń polowych, wielką ilość taborów i sprzętu, stanowiło zdobycz pułku…..”

Więcej informacji o bitwie, której rezultatem było wyzwolenie Łomży i o 59 Wielkopolskim Pułku Piechoty można znaleźć w artykule „Zarys Historji Wojennej 59-go Pułku Piechoty Wielkopolskiej” ( Link poniżej)

https://historialomzy.pl/zarys-historji-wojennej-59-go-pulku-piechoty-wielkopolskiej/

(Pisownia oryginalna.)

Opracowanie Redakcja Serwisu

1846 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

33 Pułk Piechoty - IV

NA FRONCIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIM, Zajęcie Bursztynu. — Dnia 12 września 1920 roku 33-i pułk wraz z 8-ą dywizją piechoty przesunięto na front południowo-wschodni. Pułk rozpoczął dzi[...]