Adam Formuz, leśnik, powstaniec listopadowy

Adam Formuz, leśnik, powstaniec listopadowy, urodził się około 1749 roku w miejscowości Mircze w województwie lubelskim. Po ukończeniu nauk szkolnych wstąpił do wojska, gdzie służył 6 lat. Następnie przez 14 lat sprawował obowiązki komisarza rozjemczego w dobrach prywatnych. W 1795 roku otrzymał posadę leśniczego lasów narodowych. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego pozytywnie zweryfikowany. Prawdopodobnie w 1817 roku objął posadę nadleśniczego Leśnictwa Wizna. W związku z likwidacją jednostki, około 1824 roku przeniesiony na stanowisko nadleśniczego w Leśnictwie Rajgród. W 1830 roku odznaczony znakiem honorowym za XXV lat nieskazitelnej służby. W czasie Powstania Listopadowego aktywny konspirator. Dzięki m. in. tutejszym leśnikom uratował partyzancki oddział majora Ludwika Puszeta. W 1833 roku otrzymywał pobory 2000 złp/ rok. W 1835 pensja jego wynosiła 2900 złp. W 1835 roku uwolniony ze służby z pensją emerytalną 2500 złp. Zmarł 18.03.1844 roku w Rudzie w wieku 95 lat. Pochowany został na cmentarzu w Białaszewie. Adam Formuz był bez wątpienia jednym z najstarszych leśników aktywnych zawodowo w Królestwie Polskim.

Ze związku z Rozalią z Zyskowskich miał przynajmniej trzy córki: Marcelę, Karolinę, Katarzynę i syna Marcela.
Adam Sztukowski, syn Jana i Katarzyny, a wnuk Adama brał udział w Powstaniu Styczniowym. Absolwent prawa na Uniwersytecie Petersburskim, a później adwokat w Warszawie. Spoczywa na Starych Powązkach.
W latach 90 tych podczas prac porządkowych odnaleziono żeliwny nagrobek pod warstwą ziemi. Znaleziskiem zainteresowali się leśnicy z Nadleśnictwa Rajgród Marian Podlecki i Zbigniew Poniatowski. Nagrobek został odrestaurowany. Dzisiaj cieszy oczy swoją piękną bryłą.

Nagrobek Adama Formuza. Cmentarz w Białaszewie.

-Rocznik Korpusu Leśnego Królestwa Polskiego za lata 1828-1836.
– Leśnictwo Rajgród / sprawy osobowe urzędników i oficjalistów leśnych /. Archiwum AP w    Białymstoku. K 9.
– Archiwum Parafialne w Białaszewie: Akt zgonu Adama Formuza. Jednym ze świadków był zięć Jan Sztukowski.

 

Jarosław Marczak, Legionowo

1039 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Kajetan Mościcki

Zapomniane biografie. Kajetan Mościcki. Mościcki Kajetan ( 1855-1933), naczelny inżynier Warszawy, modernizator, filantrop, właściciel majątku Ławsk, urodził się w majątku [...]