Anna Maria Anders Piastunem Łomżyńskiej Tradycji

Łomżyńskie Bractwo Historyczne honoruje córkę gen. Władysława Andersa

 Anna Maria Anders jako przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa była w dniu 2 marca br., gościem honorowym tradycyjnego spotkania patriotycznego w Szkole Podstawowej w Jeziorku,  poświęconego bohaterom spod Monte Cassino. W trakcie tej wzruszającej wizyty poświęconej pamięci wielkiego Polaka i Patrioty, miała miejsce podniosła chwila uhonorowania Anny Marii Anders, honorową godnością Członka Honorowego Bractwa oraz przynależnym mu tytułem Piastun Łomżyńskiej Tradycji.

Jak uzasadniał decyzje władz Bractwa jego sekretarz – Wojciech Winko:

Pani Minister Anna Maria Anders z dyplomem Piastuna Łomżyńskiej Tradycji i Wojciech Winko - sekretarz Łomżyńskiego Bractwa Historycznego

Pani Minister Anna Maria Anders z dyplomem Piastuna Łomżyńskiej Tradycji i Wojciech Winko – sekretarz Łomżyńskiego Bractwa Historycznego

„Pani Anna Maria Anders, córka wielkiego Polskiego Żołnierza i Patrioty gen. Władysława Andersa, podjęła po nim dzieło utrwalenia Pamięci Narodowej o bohaterskim wojennym Czynie żołnierza polskiego oraz o potomkach Polaków, których rodziny zostały zesłane na Sybir przez sowieckiego okupanta. Anna Maria Anders kontynuując wielkie dzieło swojego Ojca, którego bezprzykładne działania na terenie Rosji uratowały życie dziesiątkom tysięcy Polaków, w tym wielu tysiącom z Ziemi Łomżyńskiej, podejmuje dzisiaj wielkie starania na rzecz powrotu do Polski potomków zesłanych Polaków, żyjących do dziś w byłych republikach sowieckich. Przyjęcie na siebie zaszczytu, ale i obowiązków związanych z funkcją Przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz pełnomocniczki Prezesa Rady Ministrów RP ds. dialogu międzynarodowego, wymownie świadczy o niezlomnej woli Anny Marii Anders do kontynuacji usłanej wielkimi i honorowymi wyzwaniami drogi życiowej swojego Ojca. Władze Łomżyńskiego Bractwa Historycznego z wielką nadzieją przyjmują obecne zamierzenia Pani minister oraz poczytają sobie za honor, przyjęcie przez Annę Marię Anders najwyższej honorowej Brackiej godności.”

Dla uhonorowania pamięci dziesiątków tysięcy mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zesłanych przez sowieckiego okupanta na „nieludzka ziemię”, władze Bractwa łącznie ze  Związkiem Sybiraków Oddział w Łomży, łomżyńskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów, wystąpiły w dniu 11 marca br do Prezydenta Łomży, z listem intencyjnym w sprawie inicjatywy utworzenia w Łomży Regionalnego Centrum Dokumentacji Deportacji i Wypędzeń Mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej im. gen. Władysława Andersa.

Notka biograficzna Anny Marii Anders:
Urodziła się 22 listopada 1950 jako córka generała Władysława Andersa i Ireny Anders. Posiada obywatelstwo brytyjskie, amerykańskie oraz polskie. Kształciła się na brytyjskiej uczelni University of Bristol, gdzie ukończyła filologię romańską, a także na amerykańskim Boston University, gdzie uzyskała tytuł MBA z ekonomii. Była zatrudniona w agendzie ONZ w Biurze Prasowym UNESCO w Paryżu oraz w przedsiębiorstwie branży naftowej. Po śmierci matki została prezesem zarządu Fundacji im. Generała Władysława Andersa, zajmującej się m.in. udzielaniem stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego z państw dawnego ZSRR. 15 stycznia 2016 została przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem premiera do spraw dialogu międzynarodowego.                                                                                                                                                                                                                Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (za zasługi w działalności na rzecz polskich środowisk kombatanckich w Wielkiej Brytanii, za popularyzowanie dokonań 2 Korpusu Polskiego) – 2014 oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków – 2015, posiada również członkostwo honorowe Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – 2015.

/red. kow./

Dyplom Piastuna Łomżyńskiej Tradycji

Dyplom Piastuna Łomżyńskiej Tradycji

 

 

 

1969 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar