Biskup Tadeusz Józef Zawistowski – rys biograficzny

Tadeusz Józef Zawistowski urodził się 16 stycznia 1930 roku w Sztabinie, miejscowości leżącej na trasie miedzy Białymstokiem a Augustowem. Jego rodzicami byli Jakub i Helena z Siebiedzińskich. Tadeusz miał dwie siostry. Rodzina zajmowała się gospodarstwem. Do wybuchu wojny ukończył trzy klasy szkoły podstawowej. W czasie okupacji sowieckiej uczył się przez kolejne dwa lata, po czym za czasów okupacji niemieckiej kontynuował naukę na tajnych kompletach. Po wojnie w miejscowej szkole ukończył edukację na poziomie drugiej klasy gimnazjum.  W czerwcu 1946 roku został przyjęty do trzeciej klasy Gimnazjum Salezjanów w Różanymstoku, ale trudności z dojazdem sprawiły, że przeniósł się do Gimnazjum Państwowego w Augustowie, gdzie uzyskał małą maturę. Naukę kontynuował w Liceum Humanistycznym w Grajewie. Tam pozytywnie zdał egzamin maturalny.

We wrześniu 1950 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Dnia 3 kwietnia 1954 roku przyjął święcenia diakonatu, a 3 lipca 1955 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Czesława Falkowskiego. Od 20 sierpnia 1955 roku do 1 października 1956 roku pracował jako wikary w Kobylinie. Następnie 1 października 1956 roku udał się na studia specjalistyczne w zakresie filologii klasycznej (łacina i greka) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył je obroną pracy magisterskiej na temat „Deminutywy w dziełach Lucjusza Anneusza Seneki”. Dnia 26 października 1961 roku uzyskał stopień naukowy magistra. Bezpośrednio po studiach (od 4 listopada 1961 roku do 31 sierpnia 1962 roku) ks. Tadeusz przebywał w rodzinnym Sztabinie, gdzie pomagał tamtejszemu proboszczowi, który był bardzo schorowany.

Kolejny etap na ścieżce kapłaństwa ks. Tadeusza Zawistowskiego to praca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, gdzie pełnił kolejno  role: lektora języka łacińskiego (od 1.09.1962 r. do 1973 r.), lektora języka greckiego (od 1966 r. do 25.06.1990 r.), prefekta studiów (1969-1970) i rektora (od 1.09.1970 do 20.06.1973 r.). Ponadto ks. Zawistowski pełnił funkcję sędziego diecezjalnego (od 1.10.1971 r. do 12.05.1973 r.).

W 1973 roku ks. Tadeusz Zawistowski otrzymał nominację Stolicy Apostolskiej  na biskupa pomocniczego łomżyńskiego. Poinformował go o tym w Warszawie ks. prymas Stefan Wyszyński. Święcenia biskupie przyjął 29 czerwca 1973 r. z rąk Ojca Świętego Pawła VI w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa: „Laus Deo – Pax hominibus” („Chwała Bogu – Pokój ludziom”). Wikariuszem generalnym był przez cały czas: od 20.06.1973 roku do września 1982 roku przy biskupie Mikołaju Sasinowskim, od 25.01.1983 roku do 25 marca 1992 roku przy biskupie Juliuszu Paetzu i od 28.10.1996 roku do przejścia na emeryturę przy biskupie Stanisławie Stefanku.

Dekretem z 12 kwietnia 1984 roku biskupa Juliusza Paetza  oraz dekretem biskupa Stanisława Stefanka z 1 lipca 1997 roku biskup Tadeusz Zawistowski został mianowany Moderatorem Kurii Diecezjalnej. Dnia 3 maja 1984 roku wszedł w skład Rady Biskupiej ustanowionej przez biskupa Juliusza Paetza. 27 grudnia 1985 roku został przewodniczącym Wydziału Personalno-Administracyjnego kurii.

Trzykrotnie otrzymywał nominację na członka Rady kapłańskiej: 10.12.1985 r., 09.12.1991 r. oraz 12.02.2002 r. Tyleż samo razy był mianowany na członka Kolegium konsultorum: 30.12.1985 r., 30.12.1991 r. i 12.02.2002 r. Dwukrotnie zarządzał diecezją łomżyńską: od 7 września 1982 roku do 25 stycznia 1983 roku oraz od 24 kwietnia 1996 roku do 29 października 1996 roku.

Biskup Tadeusz Zawistowski przez cały czas sprawowania urzędu udzielał sakramentu bierzmowania. Obok pracy administracyjnej w Kurii Diecezjalnej było to jego główne zadanie. Przy wakansie w diecezji biskupa diecezjalnego , jako administrator diecezji, udzielił w 1996 roku święceń diakonatu jedenastu alumnom i dwudziestu trzem diakonom święceń kapłańskich. Dnia 10 czerwca 2000 roku udzielił święceń kapłańskich siedmiu alumnom  Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Dębowcu. Często celebrował mszę świętą w katedrze i w innych kościołach, przemawiał na uroczystościach religijnych i państwowych, święcił kościoły, plebanie, i inne obiekty. Utrzymywał żywy kontakt z kapłanami, wielu z nich odprowadził na wieczny spoczynek.

Ksiądz biskup Tadeusz 29 stycznia 1976 roku otrzymał nominację do Rady Administracyjnej Diecezji Łomżyńskiej, ważną do końca 1985 roku. Od 22 kwietnia 1967 roku był duszpasterzem inteligencji technicznej i twórców kultury. Od 19 listopada 1970 roku sprawował funkcję referenta do spraw  budzenia powołań w diecezji łomżyńskiej.  Począwszy od 15 stycznia 1975 roku był członkiem Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Kobiet, od 22 października 1977 roku przewodniczącym Komisji Finansowo-Gospodarczej, od 17 grudnia 1979 roku do 15 lutego 1989 roku przewodniczącym wydziału spraw zakonnych Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Biskup Tadeusz Zawistowski należał do kapituły katedralnej łomżyńskiej: od 7 października 1971 roku jako kanonik honorowy, od 1 października 1973 roku jako prałat archidiakon, od 1 lipca 1981 roku do 7 czerwca 2000 roku jako dziekan, następnie jako kanonik.

7 kwietnia 1986 roku otrzymał odznakę honorową Białostockiego Okręgu Armii Krajowej (legitymacja  Nr 002). Został też powołany na opiekuna duchowego żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Wschód II. Dnia 13 października 2007 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.  „Za całokształt dokonań na rzecz formacji duchowej i osobowej społeczności ziemi łomżyńskiej zgodny  z wartościami chrześcijańskimi i narodowymi” dnia 16 kwietnia 2008 roku Rada Powiatu uchwałą Nr 16/87/08  nadała ks. biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu Honorowe Obywatelstwo Powiatu Łomżyńskiego. W  2011 roku odebrał odznakę honorową „Świadek Historii” przyznaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

Biskup Tadeusz Józef Zawistowski zmarł 1 czerwca 2015 roku w łomżyńskim szpitalu. Przeżył 85 lat.

opracowała Beata Sejnowska – Runo, na podstawie książki pt. „Chwała Bogu – pokój ludziom” pod redakcją ks. doktora Jana Sołowianiuka i ks. Pawła Bejgera, Łomża 2005

 

Dnia 4 czerwca trumna z ciałem śp. biskupa Tadeusza seniora zostanie wystawiona w kościele pw. Wniebowzięcia NMP od godz. 16.00 do 19.00. Potem w kościele seminaryjnym odbędzie się msza święta w intencji zmarłego pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Po mszy modlitewne czuwanie przy zmarłym będzie trwało do godz. 22.00.

Główne uroczystości pogrzebowe będą sprawowane dnia 5 czerwca w Katedrze Łomżyńskiej pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Jóżefa Michalika o godz. 11.00. Następnie ciało zmarłego zostanie  przewiezione do kościoła parafialnego w Sztabinie, gdzie o godz. 16.00 będzie  odprawiona msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura. W piątek po południu ciało śp. biskupa Zawistowskiego, zgodnie z jego wolą,  zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym w Sztabinie.

 

3414 Ogólnie 8 Dziś
  
 

2 Komentarzy

  1. 1 czerwca 2015  21:47 przez Henryk Sierzputowski Odpowiedz

    Pani Beatko bardzo nam Pani przybliżyła osobę Biskupa Tadeusza Zawistowskiego. Szkoda że tak wcześnie został powołany do Domu Pana. Nie będzie już jego wspomnień na spotkaniach historycznych na które często przychodził, nie będzie też jego osoby na spotkaniach opłatkowych, na które przychodziło wiele osób. Będzie po prostu brakowało nam jego osoby.
    Myślę, że najbliższe spotkanie trzeba będzie poświęcić osobie Biskupa Tadeusza Zawistowskiego.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Pleban

Bliskość Prus Wschodnich i wieloletni zabór rosyjski sprawiły, że na Ziemi Łomżyńskiej, oprócz katolików i Żydów, istniały dwie liczące się wspólnoty wyznaniowe: prawosławni i ew[...]