Bohdan Stefan Winiarski (1884 – 1969)

Bohdan Stefan Winiarski (1884 – 1969)

          27 Kwietnia 2019 roku minie sto trzydziesta piąta rocznica urodzin prof. dr hab. Uniwersytetu Poznańskiego Bohdana Stefana Winiarskiego, sędziego i przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, członka Polskiej Akademii Umiejętności, posła na Sejm w II Rzeczypospolitej Polskiej. W chłopięcych latach Bohdan Winiarski uczył się w Szczuczynie, potem w gimnazjum w Łomży przy Nowym Rynku. O tym ośmioklasowym carskim gimnazjum napisał Stanisław Dębowski w zbiorowym historycznym opracowaniu 380 lat Szkoły Średniej Ogólnokształcącej w Łomży 1614 – 1994 (Wydawnictwo Fundacji Pro Futura, Warszawa 1994). W rozdziale „Gimnazjum Męskie w Łomży (1862- 1915)” Stanisław Dębowski zamieścił fragmenty z książki prof. B. Winiarskiego: Nad Pissą, Wissą i Narwią. Podróż sentymentalna (SIW Znak, Kraków, 1965). W książce tej prof. Winiarski wspaniale opisał gimnazjum, nauczycieli, życie szkolne, nowy budynek gimnazjalny, internat i krótką wizytę cara Mikołaja II w okolicach Łomży,

Łomża pamięta o jednym z wybitnych swoich synów. Świadczy o tym pamiątkowa tablica w katedrze, popiersie prof. Winiarskiego przed budynkiem banku przy ul. Dwornej, ulica nosząca jego imię oraz III. wydanie Nad Pissą, Wissą i Narwią. Podróż sentymentalna, Ukazało się ono w 130. rocznicę urodzin prof. Winiarskiego. Więcej o książce na http://www.lomzyniacy.org/54-aktualnosci/244-ukazalo-sie-iii-wydanie-nad-pissa-wissa-i-narwia-bohdana-winiarskiego

We wstępie jest fragment listu, który prof. B. Winiarski napisał 20 kwietnia 1961 r. w Hadze do Józefa Kiełczewskiego, ówczesnego dyrektora Li­ceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży:… Zaufaniem Trybunału Międzynarodowego powo­łany na stanowisko jego Prezydenta zwracam się z myślą do początków drogi, która mnie doprowadziła do tej najwyższej międzynarodowej godności prawniczej. Więc naprzód dom – dom w znaczeniu rodziny, bo ojczystego dachu nad głową nigdy nie miałem – dom tedy skromny, często w niedostatku, ale czysty, uczciwy, mocny wzajemnym przywiązaniem rodziców i dzieci. Potem Łomża i Ziemia Łomżyńska, gdzie się żyło według pionu etycznego ojców i dziadów i z powietrzem wdychało nakazy honoru i służby krajowi. I wreszcie szkoła. Za moich czasów – ukończyłem gimnazjum w 1903 r. była to szkoła obca nam językiem i duchem, ale dała pod­stawy wiedzy na całe życie, a wychowywało nas rodzime otoczenie. Wiedzieliśmy, że ten charakter szkoły był czymś przemijającym, że w istocie była ona dalszym ciągiem za­służonych Szkół Łomżyńskich i niedługo mogła obchodzić trzechsetlecie swego istnienia (…) Naprzód jako szkoła jezuicka, później pijarska, potem wojewódzka podwydziałowa, powiatowa następnie Gimnazjum, potem Gimnazjum rosyjskie i wreszcie znowu Szkoła polska, uczyła i wychowywała bez przerwy niezliczone pokolenia młodzieży łomżyńskiej. Od Szczuczyna po Nur i od Brańszczyka po Tykocin…

Szkoda, że list ten nadal pozostaje w archiwum I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Warto go opublikować w całości, na przykład na szkolnej stronie internetowej i pokazać w muzeum szkolnym. Przy okazji załączam kserokopię dedykacji, którą prof. B. Winiarski napisał 20 września 1969 r., tj. dwa i pół miesiąca przed śmiercią.

Prof. B. Winiarski został pochowany na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (kwatera R20/A – B 5). Powyżej zdjęcie z 1932 r. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC) prof. B. Winiarskiego w kuluarach Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej oraz linki do http://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Winiarski, http://www.lomza.pl/index.php?wiad=84. o życiu i działalności prof. B. Winiarskiego (do artykułu Krzysztofa Skubiszewskiego Bohdan Winiarski jako sędzia międzynarodowy oraz bibliografii prac Profesora, którą zapisała Jolanta Wądołowska, Miejska Biblioteka w Łomży, 2009 r.).

Adam Sobolewski
Sieradz, 17 kwietnia 2019 r.

Na naszym serwisie jest jeszcze jeden artykuł N temat Profesora Bohdana Stefana Winiarskiego:

https://historialomzy.pl/pomnik-bohdana-stefana-winiarskego/

703 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Ziemia i Groby część II

Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali, K’temu jedynie, Iż nie poznają się na wielkim mali Pierwej, aż zginie. „Wielkość” 1861, C.K. Norwid. Nie udało się mi do[...]