Archiwum kategoriiJarosław Marczak

Jakub Waga.

Waga Jakub Właściwa Wersja Jakub Waga – pierwszy badacz świata roślin bagien biebrzańskich Czartawę górną znajdowałem w cienistym, wilgotnym lesie (…) w okolicach Rajgroda, w rz[...]

Wędrówki z Panem Zygmuntem

Wędrówki z Panem Zygmuntem Dolinami rzek. Opis podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy ukazało się w 1903 roku nakładem Ferdynanda Hosica. Zygmunt Gloger, znany historyk, etn[...]

Oryle i orylka na Biebrzy.

Oryle i orylka na Biebrzy Najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi na ziemiach polskich do czasów upowszechnienia się transportu kolejowego były rzeki. Dawne prawo dzieliło je n[...]