Dokumentacja zbrodni III Rzeszy w łomżyńskim – cz.I (Łomża i okolice)

Od redakcji:
W ostatnich dniach na ręce redakcji historialomzy.pl nasza wierna czytelniczka dostarczyła prawomocne postanowienie prokuratora IPN z Białegostoku, dotyczące umorzenia postępowania w sprawie ścigania 69 zbrodni hitlerowskich popełnionych w Łomży i bliskiej okolicy na ludności cywilnej w latach 1941-1944. Załączony niżej dokument jest efektem prokuratorskiego postępowania wszczętego m. innymi na wniosek matki naszej czytelniczki i pomimo upływu 10 lat oraz ostatecznego umorzenia spraw, jest bezcennym przyczynkiem do dokumentowania bezmiaru zbrodni okupanta hitlerowskiego na mieszkańcach Ziemi Łomżyńskiej. Stanowi również – jak mamy przekonanie, cenne uzupełnienie do monumentalnych prac dokumentujących okres okupacji hitlerowskiej, naszego kolegi redaktora Jerzego Smurzyńskiego – autora m. innymi pozycji „Czarne lata na łomżyńskiej ziemi”.
Z uwagi na znaczną liczbę niewyjaśnionych w trakcie postępowania prokuratorskiego zbrodni niemieckich, redakcja serwisu historycznego historialomzy.pl wyraża nadzieję na zgłaszanie się świadków historii, którzy mogą odnieść się do treści poniższego dokumentu swoimi wspomnieniami, bądź wiedzą pozyskaną z innych źródeł.

 

Instytut Pamięci Narodowej                                                                                     Białystok 28.12.2006 r.
Oddziałowa Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Białymstoku
15-037 Białystok ul. Warsztatowa 1A

S 103/03/Zn
                                                                               ODPIS

Postanowienie
o umorzeniu śledztwa

Jerzy Kamiński prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku w śledztwie S 103/03/Zn, w sprawie przestępstw, w tym zabójstw Józefa Busmy i innych osób w więzieniu w Łomży, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, polskiej i innych grup narodowych, popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej na terenie Ziemi Łomżyńskiej, w większości przypadków w latach 1941-1944 – to jest czynów przewidzianych w art. 118 § l k.k. i w innych przepisach
– na podstawie art. 322 § 1 k.p.k.
postanowił:
umorzyć śledztwo w sprawie:

1/ zabójstw, przez powieszenie, w dniu 26.11.1943 r., w więzieniu w Łomży: Józefa Busmy, Stanisława Krystosika, Władysława Porucznika, Józefa Bębnarczuka i innych trzech niezidentyfikowanych mężczyzn, dokonanych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

2/ pozbawienia wolności w dniu 16.10.1943 r., w Wyszonkach: Józefa Busmy, Stanisława Krystosika, Władysława Porucznika, Henryka Szymborskiego, Józefa Bębnarczuka , Mieczysława Puchalskiego, będących osobami cywilnymi, zamieszkującymi obszar okupowany, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w tym Józefa Kobusa i Wiśniewskiego – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia i nie ustalenia miejsca pobytu sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

3/ stosowania przemocy jesienią 1943 r. w więzieniu w Łomży, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej wobec Henryka Szymborskiego, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

4/ zabójstwa, przez powieszenie, w czerwcu 1941 r., w Łomży, jednej nieustalonej osoby cywilnej, narodowości żydowskiej, z zajętego obszaru okupowanego, na którym toczyły się działania zbrojne, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 123 § 1 pt 4 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

5/ zabójstw, przez rozstrzelanie, w czerwcu 1941 r., na cmentarzu w Łomży, siedmiu nieustalonych mężczyzn, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, na którym toczyły się działania zbrojne, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 123 § 1 pt 4 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

6/ pozbawienia wolności i przesiedlenia w okresie od czerwca 1943 r. do lutego 1945r., w Łomży, Litzen, Królewcu i Działdowie, Wandy Kamionowskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

7/ pozbawienia wolności od kwietnia 1942 r., w Białymstoku i w Łomży, Wiktorii i Adeli Sawickich, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

8/ zabójstwa, przez rozstrzelanie, w 1943 r., w więzieniu w Łomży, Wiktorii Sawickiej, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

9/ pozbawienia wolności w listopadzie 1942 r., w Białymstoku, Jerzego Mariana Ładonia i Stanisława Ładonia, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

10/ stosowania przemocy, w latach 1941 -1943, w Drozdowie, wobec Władysławy Sielawy, Marianny Sielawy, Zdzisława Sielawy, z powodu ich przynależności do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

11/ zatrzymania jako zakładników jesienią 1943 r., w Drozdowie i w więzieniu w Łomży, Stefana Sielawy, Romana Sielawy, Damiana Sielawy, Balbiny Ostaszewskiej, Władysławy Sielawy, Marianny Sielawy, Barbary Sielawy, Haliny Sielawy, Marii Sielawy, Wandy Sielawy Zdzisława Sielawy, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 123 § 2 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

12/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, jesienią 1943 r., w Drozdowie, Zygmunta Sielawy, dokonanego przez Malika oraz innych funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118§l k.k. w zw.z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia i nie ustalenia miejsca pobytu sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

13/ zabójstw jesienią 1943 r., Jerzego Sielawy w Łomży, w więzieniu w Łomży i Marianny Sielawy w Drozdowie, dokonanych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

14/ zabójstw, z użyciem broni palnej, w 1941 r., w Drozdowie Stanisława Tomaszewskiego, a także brata wyżej wymienionego oraz mężczyzny o nazwisku Czyżewski, dokonanych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r.. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

15/ pozbawienia wolności w lipcu 1941 r., w Piątnicy, Stefana Waniewskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez Czesława Darkowskiego, Grele i innych funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia i nie ustalenia miejsca pobytu sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

16/ spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Eugenii Łuszczewskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, w postaci złamania obojczyka i nosa, w lipcu 1941 r., w Łomży, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 123 § 2 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

17/ pozbawienia wolności w lipcu 1941 r., w Piątnicy, Antoniego Tomaszewskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

18/ przesiedlenia we września 1939 r., z miejscowości Bronaki Olki, w głąb Niemiec, Heleny Kruszewskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t.j.czynu z art. 124 k.k. w zw. z art, 3 ustawy z dnia 1.8.12,1998 r. o IPN KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art, 322 § 1 k.p.k.,

19/ poddania okrutnemu i nieludzkiemu : traktowaniu wiosną 1944 r., w więzieniu w Łomży, Heleny Kruszewskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, przez Błokiera oraz innych funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 123 § 2 k.k. w zv, z art. 3 ustawy z dnia r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie ustalenia wykrycia sprawców – na zasadzie art. 2-22 § i k.p.k.,

20/ zabójstwa w 1944 ty w więzieniu w Łomży pięciu nieustalonych Romów, w tym trojga dzieci, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej części członków romskiej grupy narodowej t. j. czynu z art 118 § 1 k.k. w zw. z art, 3 ustawy z dnia r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, Iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

21/ zabójstwa w dniu 06.07.1941 r., w Łomży, Wacława Wyrwasa, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN- KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

22/ pozbawienie wolności, przez umieszczenie w getcie, w 1941 r., w Łomży, żony i  dwojga dzieci  Wacława Wyrwasa, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t.j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18,12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

23/ przesiedlenia jesienią 1941 r., z Piątnicy do Niemiec, Antoniego Krupińskiego i Antoniny Krupińskiej, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t.j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN- KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

24/ poddania, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w czerwcu 1942 r., w Stawiskach i w więzieniu w Łomży, Aleksandra Filipkowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, torturom, okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu, w wyniku, czego wyżej wymieniony zmarł w więzieniu – t. j. czynu z art. 123 § 2 k.k. w zb. z art. 123 § 1 pt 4 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN- KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

25/ poddania, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w czerwcu 1942 r., w więzieniu w Łomży, Rajmunda Kozłowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, torturom, okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu, w wyniku, czego wyżej wymieniony zmarł po opuszczeniu więzienia -1. j. czynu z art. 123 § 2 k.k. w zb. z art.123 § 1 pt 4 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

26/ pozbawienia wolności w czerwcu 1942 r., w Wiszowatych i Stawiskach, Władysława Czarneckiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

27/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w okresie od maja do lipca 1944 r., w więzieniu w Łomży, wobec Edwarda Dobkowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej -1. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

28/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy od dnia 14.06.1944 r., w Kamionowie, Śniadowie i więzieniu w Łomży, wobec Edwarda Tarnowskiego-, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

29/ zabójstwa w 1942 r., w Łomży, Ignacego Brulińskiego z Brulina, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grapy narodowej -1. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

30/ pozbawienia wolności w 1943 r. w Duchy Młode, Henryka Mężyńskiego, Stanisława Jastrzębskiego, Jana Jastrzębskiego, Mariana Jastrzębskiego, Aleksandra Jastrzębskiego, Franciszka Olszewskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

31/ pozbawienia wolności w okresie od dnia 15.06.1944 r. do dnia 10.08.1944 r., w miejscowości Duchy Młode i w więzieniu w Łomży, Jana Zalewskiego – ojca, Jana Zalewskiego – syna, Ignacego Brulińskiego z miejscowości Duch Młode, Eugeniusza Zalewskiego, Władysława Modzelewskiego, Józefa Żyznowskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚSZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

32/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, latem 1944 r., w Łomży, w pobliżu więzienia, nieustalonego mężczyzny, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

33/ pozbawienia wolności od czerwca 1942 r., w Stryjakach, Stawiskach i więzieniu w Łomży, Mariana Jachimowicza, Wacława Jachimowicza, Fabiana Jachimowicza, Zygmunta Kowalewskiego, Edwarda Kowalewskiego, Stanisława Kowalewskiego, Tadeusza Jachimowicza, Antoniego Jachimowicza, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzes2y Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

34/ stosowania przemocy, w postaci uderzenia ręką w twarz, w czerwcu 1942 r., w Stryjakach, wobec Teodory Jachimowicz, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., 35/ stosowania przemocy, w postaci uderzeń pałką po plecach, w czerwcu 1942 r., w Stryjakach, Stawiskach i w więzieniu w Łomży, wobec Mariana Jachimowicza, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

36/ stosowania przemocy, w postaci pogryzienia przez szczutego psa, w czerwcu 1942 r., w więzieniu w Łomży, wobec Fabiana Jachimowicza, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

37/ zabójstw, przez powieszenie, jesienią 1942 r., w więzieniu w Łomży, co najmniej ośmiu nieustalonych mężczyzn, dokonanych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

38/ pozbawienia wolności w 1943 r., w Stryjakach, Stanisława Szmytko i Tadeusza Zajkowskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

39/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w 1942 r., w Łomży, wobec Stanisławy Rzeczkowskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN- KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

40/ przesiedlenia w 1944 r., z Łomży do Niemiec, Jana Rockiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

41/ pozbawienia wolności w 1943 r., w Miastkowie, Leona Żebrowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej -1. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

42/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w 1943 r., w Miastkowie i w więzieniu w Łomży, wobec Stanisława Noska, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez Święckiego i Szulca oraz innych funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

43/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, w dniu 18.07.1944 r., w Miastkowie, Anny Czerniak, dokonanego przez funkcjonariusza III Rzeszy Niemieckiej, o przezwisku „Angor”, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawcy – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

44/ stosowania przemocy w 1944 r., w Miastkowie, wobec Józefa Czerniaka, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

45/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w 1944 r., w więzieniu w Łomży, wobec Wincentego Kobylińskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t.j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

46/ pozbawienia wolności w 1944 r., w Miastkowie, Józefa Kobylańskiego i Jana Spalińskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

47/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, w listopadzie 1943 r., w miejscowości Wnory Wiechy, Stanisława Kalinowskiego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej Chrupka i Malinowskiego, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia i nie ustalenia miejsca pobytu sprawcy – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

48/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, w czerwcu 1944 r., w miejscowości Wnory Wiechy, Mariana Leśniewskiego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN -KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

49/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w 1943 r., w miejscowościach Wnory Wiechy i Kulesze Kościelne, wobec Karola Stypułkowskiego, Józefa Stypułkowskiego, Jana Stypułkowskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej ymienionych do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

50/ stosowania przemocy w 1943 r., w miejscowości Wnory Wiechy, wobec Wincentego Stypułkowskiego, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

51/ pozbawienia wolności w 1943 r., w miejscowości Wnory Wiechy i w więzieniu w Łomży, Wincenty Stypułkowskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

52/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w lutym 1944 r., w miejscowości Wnory Wiechy i w więzieniu w Łomży, wobec Władysława Stypułkowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

53/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy wobec Józefa Kalinowskiego 1944 r., we Wnorach Wiechach, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

54/ pozbawienia wolności w lutym 1944 r., w miejscowości Wnory Wiechy i w więzieniu w Łomży, Władysława Faszczewskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

55/ pozbawienia wolności w 1943 r., w więzieniu w Łomży, lekarza Chrzanowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

56/ zabójstwa mężczyzny o nazwisku Wojno w 1943 r., w więzieniu w Łomży dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

57/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, Stanisława Łyczko i nieznanego młodego mężczyzny, w dniu 04.07.1943 r. w Łomży, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

58/ pozbawienia wolności w 1943 r., w więzieniu w Łomży Stanisławy Łyczko, z d. Mroczkowskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

59/ pozbawienia wolności i przesiedleń Marii Giedrojć, z d. Tomaszewskiej, Zofii Tomaszewskiej, Eugenii Tomaszewskiej, Ludwika Tomaszewskiego, w 1943 r., w Łomży, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

60/ pozbawienia wolności w 1942 r., w Gąsiorowie i w więzieniu w Łomży, Józefa Zaręby, Franciszki Zaręby, Haliny Zaręby, Zofii Zaręby, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

61/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w okresie od grudnia 1942 r. do marca 1943 r., w więzieniu w Łomży wobec Jana Zygmunta Romanowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

62/ zabójstwa w 1943 r., w więzieniu w Łomży, mężczyzny o nazwisku Stolarski, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

63/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w grudniu 1943 r., w więzieniu w Łomży, wobec Tadeusza Hermanowskiego, Tadeusza Sawickiego, Władysława Burawskiego, Kazimierza Galczyka, Stefana Jendy, Saszy Kuchciny, kobiety o nazwisku Skoczylas, mężczyzny o nazwisku Bartosiewicz, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

64/ pozbawienia wolności w okresie od września 1939 r. do 1945 r. w Łomży i innych miejscowościach Aleksandra Trzaski, Stanisława Dąbrowskiego, mężczyzny o nazwisku Ciuńczyk, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t.j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1k.p.k.,

65/ pozbawienia wolności w 1942 r, w więzieniu w Łomży, Mieczysława Kulaszewskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Nifemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

66/ pozbawienia wolności w 1942 r. w Łomży, Lucyny Marii Markus, Kazimierza Zygmunta Świeczkowskiego, Władysława Świeczkowskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

67/ pozbawienia wolności w 1943 r., w Łomży, Lucyny Marii Markus, Abla Markusa, Rebeki Markus, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców i nie ustalenia miejsca pobytu wyżej wymienionego funkcjonariusza – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

68/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, w dniu 13.03.1943 r., na cmentarzu w Łomży, Lucyny Marii Markus, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków żydowskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

69/ pozbawienia wolności w okresie od września 1939 do stycznia 1945 r., w Łomży i w innych miejscowościach Władysława Auguściaka, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.

opracował: Henryk Sierzputowski i Wojciech Winko

Koniec części I
cdn.

Czytaj dalej:
Dokumentacja zbrodni III Rzeszy w łomżyńskim cz.II (Łomża i okolice)
https://historialomzy.pl/dokumentacja-zbrodni-iii-rzeszy-w-lomzynskim-2/

1266 Ogólnie 1 Dziś
  
 

1 Komentarz

  1. Jerzy Smurzyński
    27 stycznia 2018  9:07 przez Jerzy Smurzyński Odpowiedz

    Bardziej szczegółowe, wiarygodne, informacje o losach Wiktorii Sawickiej -( poz. 7 i 8 i szósty akapit „Uzasadnienia” ) oparte na dokumentach z Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu znajdują się pod linkiem:
    https://historialomzy.pl/czarne-lata-lomzynskiej-ziemi-rozdzial-ii-13/
    „Pniewo gm. Łomża” -źródła nr 4 i 5

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Ziemia i Groby część II

Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali, K’temu jedynie, Iż nie poznają się na wielkim mali Pierwej, aż zginie. „Wielkość” 1861, C.K. Norwid. Nie udało się mi do[...]