Dokumentacja zbrodni III Rzeszy w łomżyńskim – cz.I (Łomża i okolice)

Od redakcji:
W ostatnich dniach na ręce redakcji historialomzy.pl nasza wierna czytelniczka dostarczyła prawomocne postanowienie prokuratora IPN z Białegostoku, dotyczące umorzenia postępowania w sprawie ścigania 69 zbrodni hitlerowskich popełnionych w Łomży i bliskiej okolicy na ludności cywilnej w latach 1941-1944. Załączony niżej dokument jest efektem prokuratorskiego postępowania wszczętego m. innymi na wniosek matki naszej czytelniczki i pomimo upływu 10 lat oraz ostatecznego umorzenia spraw, jest bezcennym przyczynkiem do dokumentowania bezmiaru zbrodni okupanta hitlerowskiego na mieszkańcach Ziemi Łomżyńskiej. Stanowi również – jak mamy przekonanie, cenne uzupełnienie do monumentalnych prac dokumentujących okres okupacji hitlerowskiej, naszego kolegi redaktora Jerzego Smurzyńskiego – autora m. innymi pozycji „Czarne lata na łomżyńskiej ziemi”.
Z uwagi na znaczną liczbę niewyjaśnionych w trakcie postępowania prokuratorskiego zbrodni niemieckich, redakcja serwisu historycznego historialomzy.pl wyraża nadzieję na zgłaszanie się świadków historii, którzy mogą odnieść się do treści poniższego dokumentu swoimi wspomnieniami, bądź wiedzą pozyskaną z innych źródeł.

 

Instytut Pamięci Narodowej                                                                                     Białystok 28.12.2006 r.
Oddziałowa Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Białymstoku
15-037 Białystok ul. Warsztatowa 1A

S 103/03/Zn
                                                                               ODPIS

Postanowienie
o umorzeniu śledztwa

Jerzy Kamiński prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku w śledztwie S 103/03/Zn, w sprawie przestępstw, w tym zabójstw Józefa Busmy i innych osób w więzieniu w Łomży, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, polskiej i innych grup narodowych, popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej na terenie Ziemi Łomżyńskiej, w większości przypadków w latach 1941-1944 – to jest czynów przewidzianych w art. 118 § l k.k. i w innych przepisach
– na podstawie art. 322 § 1 k.p.k.
postanowił:
umorzyć śledztwo w sprawie:

1/ zabójstw, przez powieszenie, w dniu 26.11.1943 r., w więzieniu w Łomży: Józefa Busmy, Stanisława Krystosika, Władysława Porucznika, Józefa Bębnarczuka i innych trzech niezidentyfikowanych mężczyzn, dokonanych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

2/ pozbawienia wolności w dniu 16.10.1943 r., w Wyszonkach: Józefa Busmy, Stanisława Krystosika, Władysława Porucznika, Henryka Szymborskiego, Józefa Bębnarczuka , Mieczysława Puchalskiego, będących osobami cywilnymi, zamieszkującymi obszar okupowany, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w tym Józefa Kobusa i Wiśniewskiego – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia i nie ustalenia miejsca pobytu sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

3/ stosowania przemocy jesienią 1943 r. w więzieniu w Łomży, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej wobec Henryka Szymborskiego, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

4/ zabójstwa, przez powieszenie, w czerwcu 1941 r., w Łomży, jednej nieustalonej osoby cywilnej, narodowości żydowskiej, z zajętego obszaru okupowanego, na którym toczyły się działania zbrojne, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 123 § 1 pt 4 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

5/ zabójstw, przez rozstrzelanie, w czerwcu 1941 r., na cmentarzu w Łomży, siedmiu nieustalonych mężczyzn, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, na którym toczyły się działania zbrojne, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 123 § 1 pt 4 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

6/ pozbawienia wolności i przesiedlenia w okresie od czerwca 1943 r. do lutego 1945r., w Łomży, Litzen, Królewcu i Działdowie, Wandy Kamionowskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

7/ pozbawienia wolności od kwietnia 1942 r., w Białymstoku i w Łomży, Wiktorii i Adeli Sawickich, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

8/ zabójstwa, przez rozstrzelanie, w 1943 r., w więzieniu w Łomży, Wiktorii Sawickiej, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

9/ pozbawienia wolności w listopadzie 1942 r., w Białymstoku, Jerzego Mariana Ładonia i Stanisława Ładonia, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

10/ stosowania przemocy, w latach 1941 -1943, w Drozdowie, wobec Władysławy Sielawy, Marianny Sielawy, Zdzisława Sielawy, z powodu ich przynależności do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

11/ zatrzymania jako zakładników jesienią 1943 r., w Drozdowie i w więzieniu w Łomży, Stefana Sielawy, Romana Sielawy, Damiana Sielawy, Balbiny Ostaszewskiej, Władysławy Sielawy, Marianny Sielawy, Barbary Sielawy, Haliny Sielawy, Marii Sielawy, Wandy Sielawy Zdzisława Sielawy, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 123 § 2 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

12/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, jesienią 1943 r., w Drozdowie, Zygmunta Sielawy, dokonanego przez Malika oraz innych funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118§l k.k. w zw.z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia i nie ustalenia miejsca pobytu sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

13/ zabójstw jesienią 1943 r., Jerzego Sielawy w Łomży, w więzieniu w Łomży i Marianny Sielawy w Drozdowie, dokonanych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

14/ zabójstw, z użyciem broni palnej, w 1941 r., w Drozdowie Stanisława Tomaszewskiego, a także brata wyżej wymienionego oraz mężczyzny o nazwisku Czyżewski, dokonanych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r.. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

15/ pozbawienia wolności w lipcu 1941 r., w Piątnicy, Stefana Waniewskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez Czesława Darkowskiego, Grele i innych funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia i nie ustalenia miejsca pobytu sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

16/ spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Eugenii Łuszczewskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, w postaci złamania obojczyka i nosa, w lipcu 1941 r., w Łomży, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 123 § 2 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

17/ pozbawienia wolności w lipcu 1941 r., w Piątnicy, Antoniego Tomaszewskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

18/ przesiedlenia we września 1939 r., z miejscowości Bronaki Olki, w głąb Niemiec, Heleny Kruszewskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t.j.czynu z art. 124 k.k. w zw. z art, 3 ustawy z dnia 1.8.12,1998 r. o IPN KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art, 322 § 1 k.p.k.,

19/ poddania okrutnemu i nieludzkiemu : traktowaniu wiosną 1944 r., w więzieniu w Łomży, Heleny Kruszewskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, przez Błokiera oraz innych funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 123 § 2 k.k. w zv, z art. 3 ustawy z dnia r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie ustalenia wykrycia sprawców – na zasadzie art. 2-22 § i k.p.k.,

20/ zabójstwa w 1944 ty w więzieniu w Łomży pięciu nieustalonych Romów, w tym trojga dzieci, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej części członków romskiej grupy narodowej t. j. czynu z art 118 § 1 k.k. w zw. z art, 3 ustawy z dnia r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, Iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

21/ zabójstwa w dniu 06.07.1941 r., w Łomży, Wacława Wyrwasa, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN- KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

22/ pozbawienie wolności, przez umieszczenie w getcie, w 1941 r., w Łomży, żony i  dwojga dzieci  Wacława Wyrwasa, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t.j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18,12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

23/ przesiedlenia jesienią 1941 r., z Piątnicy do Niemiec, Antoniego Krupińskiego i Antoniny Krupińskiej, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t.j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN- KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

24/ poddania, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w czerwcu 1942 r., w Stawiskach i w więzieniu w Łomży, Aleksandra Filipkowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, torturom, okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu, w wyniku, czego wyżej wymieniony zmarł w więzieniu – t. j. czynu z art. 123 § 2 k.k. w zb. z art. 123 § 1 pt 4 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN- KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

25/ poddania, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w czerwcu 1942 r., w więzieniu w Łomży, Rajmunda Kozłowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, torturom, okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu, w wyniku, czego wyżej wymieniony zmarł po opuszczeniu więzienia -1. j. czynu z art. 123 § 2 k.k. w zb. z art.123 § 1 pt 4 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

26/ pozbawienia wolności w czerwcu 1942 r., w Wiszowatych i Stawiskach, Władysława Czarneckiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

27/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w okresie od maja do lipca 1944 r., w więzieniu w Łomży, wobec Edwarda Dobkowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej -1. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

28/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy od dnia 14.06.1944 r., w Kamionowie, Śniadowie i więzieniu w Łomży, wobec Edwarda Tarnowskiego-, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

29/ zabójstwa w 1942 r., w Łomży, Ignacego Brulińskiego z Brulina, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grapy narodowej -1. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

30/ pozbawienia wolności w 1943 r. w Duchy Młode, Henryka Mężyńskiego, Stanisława Jastrzębskiego, Jana Jastrzębskiego, Mariana Jastrzębskiego, Aleksandra Jastrzębskiego, Franciszka Olszewskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

31/ pozbawienia wolności w okresie od dnia 15.06.1944 r. do dnia 10.08.1944 r., w miejscowości Duchy Młode i w więzieniu w Łomży, Jana Zalewskiego – ojca, Jana Zalewskiego – syna, Ignacego Brulińskiego z miejscowości Duch Młode, Eugeniusza Zalewskiego, Władysława Modzelewskiego, Józefa Żyznowskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚSZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

32/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, latem 1944 r., w Łomży, w pobliżu więzienia, nieustalonego mężczyzny, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

33/ pozbawienia wolności od czerwca 1942 r., w Stryjakach, Stawiskach i więzieniu w Łomży, Mariana Jachimowicza, Wacława Jachimowicza, Fabiana Jachimowicza, Zygmunta Kowalewskiego, Edwarda Kowalewskiego, Stanisława Kowalewskiego, Tadeusza Jachimowicza, Antoniego Jachimowicza, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzes2y Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

34/ stosowania przemocy, w postaci uderzenia ręką w twarz, w czerwcu 1942 r., w Stryjakach, wobec Teodory Jachimowicz, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., 35/ stosowania przemocy, w postaci uderzeń pałką po plecach, w czerwcu 1942 r., w Stryjakach, Stawiskach i w więzieniu w Łomży, wobec Mariana Jachimowicza, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

36/ stosowania przemocy, w postaci pogryzienia przez szczutego psa, w czerwcu 1942 r., w więzieniu w Łomży, wobec Fabiana Jachimowicza, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

37/ zabójstw, przez powieszenie, jesienią 1942 r., w więzieniu w Łomży, co najmniej ośmiu nieustalonych mężczyzn, dokonanych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

38/ pozbawienia wolności w 1943 r., w Stryjakach, Stanisława Szmytko i Tadeusza Zajkowskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

39/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w 1942 r., w Łomży, wobec Stanisławy Rzeczkowskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN- KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

40/ przesiedlenia w 1944 r., z Łomży do Niemiec, Jana Rockiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

41/ pozbawienia wolności w 1943 r., w Miastkowie, Leona Żebrowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej -1. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

42/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w 1943 r., w Miastkowie i w więzieniu w Łomży, wobec Stanisława Noska, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez Święckiego i Szulca oraz innych funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

43/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, w dniu 18.07.1944 r., w Miastkowie, Anny Czerniak, dokonanego przez funkcjonariusza III Rzeszy Niemieckiej, o przezwisku „Angor”, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawcy – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

44/ stosowania przemocy w 1944 r., w Miastkowie, wobec Józefa Czerniaka, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

45/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w 1944 r., w więzieniu w Łomży, wobec Wincentego Kobylińskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t.j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

46/ pozbawienia wolności w 1944 r., w Miastkowie, Józefa Kobylańskiego i Jana Spalińskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

47/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, w listopadzie 1943 r., w miejscowości Wnory Wiechy, Stanisława Kalinowskiego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej Chrupka i Malinowskiego, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia i nie ustalenia miejsca pobytu sprawcy – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

48/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, w czerwcu 1944 r., w miejscowości Wnory Wiechy, Mariana Leśniewskiego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN -KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

49/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w 1943 r., w miejscowościach Wnory Wiechy i Kulesze Kościelne, wobec Karola Stypułkowskiego, Józefa Stypułkowskiego, Jana Stypułkowskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej ymienionych do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

50/ stosowania przemocy w 1943 r., w miejscowości Wnory Wiechy, wobec Wincentego Stypułkowskiego, z powodu przynależności wyżej wymienionej do polskiej grupy narodowej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

51/ pozbawienia wolności w 1943 r., w miejscowości Wnory Wiechy i w więzieniu w Łomży, Wincenty Stypułkowskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

52/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w lutym 1944 r., w miejscowości Wnory Wiechy i w więzieniu w Łomży, wobec Władysława Stypułkowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

53/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy wobec Józefa Kalinowskiego 1944 r., we Wnorach Wiechach, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

54/ pozbawienia wolności w lutym 1944 r., w miejscowości Wnory Wiechy i w więzieniu w Łomży, Władysława Faszczewskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

55/ pozbawienia wolności w 1943 r., w więzieniu w Łomży, lekarza Chrzanowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

56/ zabójstwa mężczyzny o nazwisku Wojno w 1943 r., w więzieniu w Łomży dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

57/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, Stanisława Łyczko i nieznanego młodego mężczyzny, w dniu 04.07.1943 r. w Łomży, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

58/ pozbawienia wolności w 1943 r., w więzieniu w Łomży Stanisławy Łyczko, z d. Mroczkowskiej, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

59/ pozbawienia wolności i przesiedleń Marii Giedrojć, z d. Tomaszewskiej, Zofii Tomaszewskiej, Eugenii Tomaszewskiej, Ludwika Tomaszewskiego, w 1943 r., w Łomży, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

60/ pozbawienia wolności w 1942 r., w Gąsiorowie i w więzieniu w Łomży, Józefa Zaręby, Franciszki Zaręby, Haliny Zaręby, Zofii Zaręby, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

61/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w okresie od grudnia 1942 r. do marca 1943 r., w więzieniu w Łomży wobec Jana Zygmunta Romanowskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

62/ zabójstwa w 1943 r., w więzieniu w Łomży, mężczyzny o nazwisku Stolarski, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

63/ pozbawienia wolności i stosowania przemocy w grudniu 1943 r., w więzieniu w Łomży, wobec Tadeusza Hermanowskiego, Tadeusza Sawickiego, Władysława Burawskiego, Kazimierza Galczyka, Stefana Jendy, Saszy Kuchciny, kobiety o nazwisku Skoczylas, mężczyzny o nazwisku Bartosiewicz, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, z powodu przynależności wyżej wymienionego do polskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zb. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

64/ pozbawienia wolności w okresie od września 1939 r. do 1945 r. w Łomży i innych miejscowościach Aleksandra Trzaski, Stanisława Dąbrowskiego, mężczyzny o nazwisku Ciuńczyk, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t.j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1k.p.k.,

65/ pozbawienia wolności w 1942 r, w więzieniu w Łomży, Mieczysława Kulaszewskiego, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Nifemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

66/ pozbawienia wolności w 1942 r. w Łomży, Lucyny Marii Markus, Kazimierza Zygmunta Świeczkowskiego, Władysława Świeczkowskiego, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

67/ pozbawienia wolności w 1943 r., w Łomży, Lucyny Marii Markus, Abla Markusa, Rebeki Markus, osób cywilnych, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców i nie ustalenia miejsca pobytu wyżej wymienionego funkcjonariusza – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

68/ zabójstwa, z użyciem broni palnej, w dniu 13.03.1943 r., na cmentarzu w Łomży, Lucyny Marii Markus, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, w celu wyniszczenia, co najmniej w części, członków żydowskiej grupy narodowej – t. j. czynu z art. 118 § 1 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k., z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.,

69/ pozbawienia wolności w okresie od września 1939 do stycznia 1945 r., w Łomży i w innych miejscowościach Władysława Auguściaka, osoby cywilnej, z zajętego obszaru okupowanego, dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – t. j. czynu z art. 124 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – KŚZpNP – z uwagi, iż postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, z powodu nie wykrycia sprawców – na zasadzie art. 322 § 1 k.p.k.

opracował: Henryk Sierzputowski i Wojciech Winko

Koniec części I
cdn.

Czytaj dalej:
Dokumentacja zbrodni III Rzeszy w łomżyńskim cz.II (Łomża i okolice)
https://historialomzy.pl/dokumentacja-zbrodni-iii-rzeszy-w-lomzynskim-2/

1406 Ogólnie 1 Dziś
  
 

1 Komentarz

  1. Jerzy Smurzyński
    27 stycznia 2018  9:07 przez Jerzy Smurzyński Odpowiedz

    Bardziej szczegółowe, wiarygodne, informacje o losach Wiktorii Sawickiej -( poz. 7 i 8 i szósty akapit „Uzasadnienia” ) oparte na dokumentach z Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu znajdują się pod linkiem:
    https://historialomzy.pl/czarne-lata-lomzynskiej-ziemi-rozdzial-ii-13/
    „Pniewo gm. Łomża” -źródła nr 4 i 5

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Leśna lekcja 2017'

Gdzie rodzi się zło w człowieku?  Co sprawia, że jedni  dobrze postępują, a inni wykorzystują swoich bliźnich dla własnych celów?  W jaki sposób kształtować prawość swego charakter[...]