Drozdowo w Dolinie Narwi

Drozdowo, leżące na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, jest miejscowością tak pięknie położoną i o tak wspaniałych walorach przyrodniczych, że warto je rozsławić na cały świat.
Są tu unikalne w skali europejskiej naturalne warunki rozwoju flory i fauny. Zachodnia część Drozdowa, tzw. Górki Drozdowskie należą do rezerwatu „Kalinowo”. Na wschodzie i południu park narodowy Bagien Biebrzańskich łączy się z doliną środkowej Narwi, tworząc torfowiska i tereny bagienne, oraz duże obszary corocznych regularnych rozlewisk rzeki Narwi. Jest to raj dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Zwłaszcza wiosną spotyka się tu niesłychane ilości ptaków. Tu właśnie bataliony przeżywają swój okres godowy, w czasie którego każdy samiec przybiera inny kołnierz z kolorowych piór. Wieczorny spacer majowy na łąki drozdowskie daje sposobność wysłuchania przepięknego ptasiego koncertu.

Z Drozdowa poprowadzono ścieżki przyrodnicze pozwalające podziwiać główne zbiorowiska roślinne.
Już w XIX w. znany botanik, Jakób Waga, w swoim dziele „Flora Polska” zalicza okolice Drozdowa do terenów, na których występują rzadko spotykane rośliny. Jak wynika z badań przeprowadzonych, przy znacznym udziale pracowników Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie, w latach 1989 – 1991, na omawianym terenie występuje 667 gatunków roślin w tym 23 gatunków chronionych i 32 gatunki rzadkie. Wyróżniono tu 9 zbiorowisk roślinnych: wodne, szuwarowe, napiaskowe, łąkowe, murawy kserotermiczne, zbiorowiska turzycowo – mszyste, olsy, oraz dąbrowy i lasy grądowe. Z roślin chronionych w Drozdowie występują m. in.: kocanki piaskowe, pierwiosnka lekarska, porzeczka czarna, kalina koralowa, storczyk krwisty, storczyk szerokolistny goryczka wąskolistna, grążel żółty, grzybień biały, gnieźnik leśny, podkolan biały, kokorycz pełna, konwalia majowa, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów i zawilec wielkokwiatowy. Jeśli dodać do tego gatunki rzadkich roślin, to można sobie wyobrazić bogactwo tutejszej flory. Na terenie parku krajobrazowego Doliny Narwi, do którego należy Drozdowo, fauna najliczniej reprezentowana jest przez ptaki. Z 180 gatunków tu bytujących, aż 125 to gatunki lęgowe. Wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Są to m. in. nur czarnoszyi, bąk, ślepowron, świstun, rożeniec, gągoł, orlik krzykliwy, bielik, rybołów, myszołów włochaty, kania ruda, błotniak zbożowy i łąkowy, sokół wędrowny, kureczka nakrapiana (kropiatka), siweczka obrożna, siewka złota, biegus zmienny, batalion, dubelt, kulik wielki, mewa mała, rybitwy białoczelna, białowąsa i białoskrzydła, sowa błotna, puchacz, kraska i wodniczka. Dla wodniczki, dubelta i bataliona jest to jedna z nielicznych ostoi w Polsce.

Naliczono tu również ok. 40 gatunków ssaków, w tym 10 gatunków drapieżników (w Polsce występuje ich 15). Na Górkach można spotkać borsuka, za ogrodzeniem muzeum nad Narwicą żerują bobry, w okolicy występuje wiele różnorodnych zwierząt od małych ryjówek po wielkie łosie.
W dawnych piwnicach browaru mieszkają nietoperze. Naliczono ich 6 gatunków. Z gadów spotykane są jaszczurki, padalce i żółwie błotne. Płazów naliczono aż 10 gatunków. Są to grzebieniuszka ziemna, kumak nizinny, ropuchy paskówka, zielona i szara, rzekotka drzewna, traszka zwyczajna i kilka gatunków żab. Prócz tego, na omawianym terenie występuje bardzo wiele mięczaków i innych drobnych przedstawicieli fauny. W Narwi najliczniejszymi grupami ryb są karpiowate, piskorzowate i okoniowate. Ogólnie trzeba stwierdzić, że tereny położone nad rzeką płynącą naturalnym korytem, meandrującą wśród łąk i otoczoną pagórkami są wspaniałym miejscem bytowania dla flory i fauny, oraz wspaniałym miejscem odpoczynku dla ludzi.

1. Storczyki choć wyglądają egzotycznie są roślinami spotykanymi na terenie całej Polski. Także w Parku Krajobrazowym Doliny Narwi.  Są to jednak rośliny coraz rzadsze. Ich naturalne siedliska, wyjątkowo wrażliwe na zmiany środowiska naturalnego, giną bezpowrotnie w zastraszającym wręcz tempie. Wszystkie storczyki są w Polsce prawem chronione.

2. Lilia złotogłów (Lilium martagon) – bylina (do 1,5 m wysokości) z rodziny liliowatych. Liście równowąskie, lancetowate lub owalne, w okółkach. Kwiaty kielichowate, brudnoróżowe, plamiste, zwisające. Rzadka na niżu, częściej spotykana w lasach górskich. W Dolinie Narwi, rzadko ale występuje. Roślina chroniona.

3. Grzybień biały (lilia wodna).  Roślina wodna o grubych, walcowatych łodygach. Kłącze Liście i kwiaty unoszą się na wodzie. Liście z długim ogonkiem (w zależności od głębokości wody nawet do 2,5 m), pływające na powierzchni wody. Unoszą się na powierzchni dzięki licznym komorom powietrznym w blaszce liściowej i ogonku oraz za sprawą włosków gęsto pokrywające spód liścia. Występuje w Narwi istarorzeczach Narwi.

5. Knieć błotna, kaczeniec, kaczyniec. Bylina wieloletnia” należąca do rodziny jaskrowatych. Występuje w całej Europie za wyjątkiem Hiszpanii i południowych Włoch. W Polsce jest pospolita na bagnistych łąkach i w niższych partiach gór.

6, 7. Zarośnięte brzegi Narwi w lecie w Siemieniu.

8. Dolina Narwi latem w Siemieniu od punktu widokowego w dół rzeki.

9. Dolina Narwi latem w Siemieniu od punktu  widokowego w górę rzeki.

10. Dolina Narwi w Łomży. Stacja pomp PEPEES.

11. Dolina Narwi z Królowej Bony.

12. Dolina Narwi  wiosną w Siemieniu, pod punktu widokowego w dół rzeki.

13. Dolina Narwi zimą w Siemieniu, od punktu widokowego w dół rzeki.

14. Drzewo podcięte przez bobry.

15. Narew koło Drozdowa.

16. Bocianie gniazdo na żywym drzewie (akacji) na prywatnej posesji.

17. Starorzecze Narwi.

18. Piegża (Sylvia curruca), ptaki, z rodziny pokrzewkowatych. Występuje w Europie, Azji Mniejszej i Azji Środkowej. Zamieszkuje tereny zakrzewione z nielicznymi drzewami, parki, ogrody i łęgi nadrzeczne. Osiąga 14 cm długości ciała. Ubarwienie obu płci szarobrązowe z jaśniejszym spodem. Na głowie charakterystyczny czarny pasek oczny. W Polsce piegża jest średnio liczna lęgowo. Chroniona.

19. Pokląskwa ptak z rodziny drozdowatych wróblowatych. Długość ciała – 13 cm, rozpiętość skrzydeł – 23 cm, ciężar – 15 g.  Zamieszkuje wilgotne łąki, nieużytki i torfowiska z licznymi krzakami. W Polsce jest ptakiem lęgowym. Chroniona.

20. Przybrzeżne zarośla Narwi.

21. Łoś – król bagien, ssak zaliczany do rodziny jeleniowatych, podrzędu przeżuwaczy, największy przedstawiciel jeleniowatych, zamieszkujący lasy podmokłe i bagniste Europy Północnej, Syberię, północne Chiny i Mongolię oraz część Ameryki Północnej od Alaski po północne rejony Stanów Zjednoczonych.
22, 23 24. Bociania rodzina w gnieździe  na jednej z prywatnych posesji.

3365 Ogólnie 2 Dziś
  
 

1 Komentarz

  1. Avatar
    24 lutego 2009  1:38 przez Angelina Odpowiedz

    Szybkimi krokami zbliża się wiosna,przynajmniej w moim kraju...brakuje mi jeszcze w serwisie artykułu o  Biebrzy.Jeszcze kilka tygodni i będzie można podziwiać piękne rozlewiska,nie mowa o wiosennych spływach kajakowych.Biebrzański Park Narodowy jest unikalnym siedliskiem setek różnych gatunków zwierząt i ptaków.Kilka lat temu na jednym z wiosennych spływów dane było mi widzieć czarnego bociana,zamieszkującego Eurazje między 60°N a 35°N (poza pustyniami Azji Środkowej).Urodziłam się nad Biebrzą,,dlatego nawiązuje do tego tematu.Liczę na to,że ktoś poruszy ten temat...

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Kościół w Drozdowie

W 1435 roku biskup płocki utworzył w Drozdowie parafię pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła i św. Barbary. Ziemię pod zabudowania kościelne, gospodarstwo proboszcza i cmentarz ofiarow[...]