Dr Mirosław Reczko nominowany do Nagrody POLIN 2020

Dr Mirosław Reczko nominowany do Nagrody POLIN 2020

Dr Mirosław Reczko, od 2016 r. członek ŁTN im. Wagów został nominowany do tegorocznej Nagrody POLIN 2020.

W komunikacie znajdującym się na stronie internetowej Muzeum POLIN podkreślono, że „od kilkunastu lat konsekwentnie przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach Białostocczyzny, zarówno na polu naukowym, jak i poprzez ratowanie materialnej spuścizny tej społeczności.

W ramach swojej działalności Mirosław Reczko doprowadził do renowacji cmentarza żydowskiego w Ciechanowcu oraz odbudowy i renowacji dwóch synagog ciechanowieckich z przeznaczeniem na dom kultury i bibliotekę. Zgromadził i upowszechnił dokumenty dotyczące tamtejszej wspólnoty żydowskiej, co zaowocowało napisaniem pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej dotyczącej relacji żydowsko-polskich w skali obszaru wielkości powiatu – “Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej”, opublikowanej następnie w formie książkowej. Społecznik uczestniczy w tłumaczeniu na język polski ksiąg pamięci Ciechanowca, Jedwabnego i Zambrowa, a przetłumaczona przez niego w całości „Księga pamięci gminy żydowskiej w Stawiskach” została opublikowana przez ŁTN w Łomży.

Mirosław Reczko współpracuje również ze środowiskami żydowskimi w Izraelu, USA i Australii, pomagając im w poszukiwaniach dokumentów, a także bierze udział w porządkowaniu cmentarzy żydowskich w Krynkach i Białymstoku. Działając zarówno w swoim rodzinnym Ciechanowcu, jak też w innych ośrodkach regionu takich jak Białystok, Łomża, Stawiski, Krynki czy Goniądz, Mirosław Reczko inspiruje i wspiera społeczności lokalne w podejmowaniu działań na rzecz ratowania pamiątek i odtwarzania rzetelnej historii lokalnych społeczności żydowskich.”

Mirosław Reczko jest historykiem i anglistą, a także pasjonatem dziejów Ciechanowca i regionu, który przez trzy kadencje pełnił urząd burmistrza Ciechanowca, a obecnie pełni obowiązki kanclerza Politechniki Białostockiej.

Materiał pobrano ze strony ŁTN im Wagów w Łomży

353 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.