„Drozdowo ośrodek myśli patriotycznej i narodowej”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Łomży

i Muzeum Przyrody w Drozdowie

                            serdecznie zapraszają

na wykład prof. Małgorzaty Dajnowicz

 „Drozdowo ośrodek myśli patriotycznej i narodowej”

oraz promocję książki

 „Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nieprowincjonalnych Narodowej
Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1918 – 1939)”

2 lipca (sobota), godz. 11.00 w Muzeum w Drozdowie

W trakcie spotkania możliwość nabycia publikacji z autografem Autorki. Zapewniony
jest bezpłatny dojazd do Drozdowa i powrót do Łomży. Wyjazd spod siedziby TPZŁ,
ul. Sienkiewicza 8, o godz. 10.30.

Małgorzata_Dajnowicz

Małgorzata Dajnowicz

Autorka

Dr hab. Małgorzata Dajnowicz jest kierownikiem Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, prezesem Instytutu Studiów Kobiecych, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Autorka ponad 100 prac naukowych z zakresu historii społecznej i politycznej oraz dziejów prasy, publikowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, na Ukrainie i Litwie. Stypendystka Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tygodnika „Polityka”. Laureatka Nagrody II stopnia i Medalu Zygmunta Glogera, przyznanego przez Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” w Łomży. Małgorzata Dajnowicz bada i popularyzuje dzieje Ziemi Łomżyńskiej.

Książka

Książka

Najnowsza książka Małgorzaty Dajnowicz „Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nieprowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1918 – 1939)” przybliża pracę parlamentarną i publicystyczną elit Narodowej Demokracji oraz działalność polityków w terenie. Na kartach książki wielokrotnie pojawiają się nazwiska urodzonego w Drozdowie endeckiego działacza posła Kazimierza Lutosławskiego oraz związanego z rodziną Lutosławskich współzałożyciela Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego. Publikacja prezentuje też losy sztandarowych działaczy obozu narodowego po roku 1939.

Redakcja Serwisu.

1518 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar