Druh „Huragan” zasłużony dla ZHP

Druh „Huragan” zasłużony dla ZHP

Druh Huragan22 maja 1911 we Lwowie Andrzej Juliusz Małkowski wydał rozkaz powołujący pierwsze drużyny skautowe. Data ta została przyjęta za początek ruchu harcerskiego na ziemiach polskich, jeszcze pod zaborami.

Dla uczczenia 1050. rocznicy chrztu Polski 105. rocznicy powstania pierwszych drużyn harcerskich skautowych, 22 maja 2016 r. w kościele 00. Kapucynów odbyła się comiesięczna Msza święta harcerska, celebrowana przez kapelana Hufca ZHP w Łomży o. hm. Jana Andrzeja Bobkowskiego – druha „Huragana”. Obok harcerskiej braci z Łomży i wiernych parafii, był poseł Lech Antoni Kołakowski, zastępca komendanta białostockiej Chorągwi ZHP hm. Andrzej Bajkowski i prof. hm. Wojciech Sobaniec, członek TPZŁ. Po nabożeństwie dh Bajkowski w asyście dh. Sobańca udekorował naszego Kapelana Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” w uznaniu jego wieloletniej, ofiarnej służby Bogu, Polsce i bliźnim, pełnionej w Polsce i wśród ludności polskiej na Białorusi. Krzyż został nadany decyzją przewodniczącego ZHP, hm. Dariusza Supła z dnia 24 marca 2016 r.

Krzyże otrzymali również druhowie: hm. Wiesław Domański i hm. Henryk Franciszek Karwowski HR.

Harcmistrz Jan Andrzej Bońkowski jest kapłanem w zakonie braci mniejszych kapucynów. Urodził się 26 kwietnia 1938 roku w Łomży w rodzinie robotniczej Jana i Józefy z d. Kneć Bobkowskich. Od klasy piątej szkoły podstawowej należy do harcerstwa. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego (wydział filozoficzny w klasztorze łomżyńskim, teologię w Krakowskiej Prowincji Kapucynów) otrzymał święcenia kapłańskie 24 czerwca 1967 r. z rąk bpa Czesława Falkowskiego w kościele kapucyńskim w Łomży. Od 24.01.2014 kapelan Hufca ZHP Łomża. Od wielu lat należy do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Za służbę wolontariacką uhonorowany m.in. medalem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice” (21.10.2012), Odznaką Honorowa SPbWP (1999), Krzyżem Niezłomnych (2002) oraz odznaką honorową TOKI (2008).

Materiał pobrano z Kwartalnika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej WIADOMOŚCI ŁOMŻYŃSKIE nr 46 Lato 2016 za zgodą Redaktora Naczelnego Pana Wawrzyńca Kłosińskiego.

Redakcja Serwisu

2013 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Biskup Mikołaj SASINOWSKI

W gościnnych progach Muzeum Diecezjalnego w Łomży 17 października 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu: Gawęda historyczna, które od lat organizuje Polskie Towarzy[...]