Gmina Jedwabne. Kultura

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie statutu  nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem.  Dyrektorem placówki jest Jadwiga Bekus.

Instruktorzy kulturalno – oświatowi to: Marzena Bagińska, Janina Rogowska i Paweł Kierzkowski.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

– tworzenie warunków rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

– rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

– koordynowanie działalności świetlic wiejskich.

Przy M-GOK działa 21 DH „Agapa-Pomocna dłoń”. Jej drużynową jest Marzena Bagińska, przyboczną dh Marlena Ożarowska. Harcerze biorą czynny udział w uroczystościach gminnych. Wyjeżdżają na różne zloty harcerskie organizowane przez inne drużyny. Corocznie w grudniu 21 DH „Agapa -Pomocna dłoń” organizuje dwudniowy zlot mikołajkowy w M-GOK Jedwabne. W każdy czwartek o godzinie 17.00 ma zbiórki harcerskie.

M-GOK działa w zabytkowym dworku, który posiada salę widowiskową na 180 osób oraz pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą przychodzącą do placówki.

Sale w M-GOK są udostępniane mieszkańcom na różnego rodzaju spotkania, zebrania, pokazy, szkolenia dla rolników, wypełnianie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, sesje Rady Miejskiej.

M-GOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00 oraz w soboty od 10.00-18.00.

Stałe formy pracy w M-GOK Jedwabne:

-Kółko gry i zabawy edukacyjno-integracyjne -codziennie

-Kółko miłośników bajek i baśni -sobota

-Kółko miłośników przyrody -ruchome-raz w tygodniu.

-Kółko plastyczne-środa

-Kółko zajęć technicznych – piątek

-Kółko miłośników śpiewu –czwartek

-Kółko kulinarne –ruchomeraz w tygodniu

-Kółko zajęć wyrównawczych -wtorek

W M-GOK działa także kółko rękodzieła artystycznego oraz kawiarenka internetowa czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00, w soboty od godziny I0.00—18.00.

Codziennie w godzinach otwarcia M-GOK-u dzieci i młodzież mogą korzystać z komputerów, gier planszowych, kart, stołu do tenisa, uczęszczać na rózne koła zainteresowań oraz uczyć się gry na gitarze.

Mimo tak szerokiej działalności kulturalne MGOK nie ma jeszcze zespołu śpiewaczego który by kultywował regionalne pieśni ludowe i nie tylko, ale jak oświadczyła Pani Dyrektor MGOK w Jedwabnem noszą się z zamiarem utworzenia takiego zespołu
Gmina Jedwabne na Targach Turystycznych w Białymstoku

W dniach 18 – 20 marca 2011 r. na Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A odbyły się VI Podlaskie Targi Turystyczne.

Gminę Jedwabne reprezentowały: Janina Rogowska  i Marzena Bagińska – pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem  oraz Pani Katarzyna Kostrzeba .


Świetlica w Grądach wielkich

Świetlica w Grądach Wielkich prowadzi wszechstronną działalność kulturalno – oświatową i rekreacyjną.

Jest miejscem spotkań nie tylko mieszkańców wsi, a także wszystkich tych, którzy chcą  rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia oraz miło i ciekawie spędzić wolny czas.

Instruktorem k.o. jest Pani Janina Rogowska, która pracę swoją wykonuje z wielką pasją i zaangażowaniem.

Celem działania p. Rogowskiej jest poznawanie i rozpowszechnianie wśród społeczeństwa tradycji i zwyczajów ludowych. W świetlicy prowadzone są zajęcia z tańca, recytacji, malarstwa oraz z rękodzieła artystycznego ( haft, koronka,  tkactwo, itp. ). Gromadzone są również przedmioty i dokumenty związane z miejscowymi zwyczajami, pieśni ludowe, weselne itp. Działalność placówki dokumentowana jest w kronice wydarzeń.
Twórczość Pani Rogowskiej i jej podopiecznych była kilkakrotnie prezentowana na różnych wystawach, konkursach, festiwalach i plenerach organizowanych m.in. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz  Galerię N, Klub Garnizonowy i zawsze zdobywała duże uznanie.
Pani Janina Rogowska współpracuje z innymi placówkami kulturalno – oświatowymi, harcerzami i szkołami, w których cyklicznie prowadzi zajęcia z rękodzieła artystycznego oraz wieczory andrzejkowe.

Jarmark Wielkanocny w Łomży

W dniu 03.04.2011r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży odbył się VIII Jarmark wielkanocny 2011, w którym wzięły udział również przedstawicielki naszej gminy: p. Janina Rogowska, p. Marzena Bagińska – instruktorki kulturalno-oświatowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem oraz p. Katarzyna Kostrzeba – plastyczka z Jedwabnego. Zaprezentowały one wykonane przez siebie obrazy, kwiaty z bibuły i ozdoby ze skóry.

W dniu 11.04.2011 roku o godzinie 10.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem odbyły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego ,,Baje, bajki, bajeczki …”.

Komisja w składzie :

1. Jadwiga Bekus
2. Janina Rogowska
3. Barbara Skrodzka
4. Wiesław Olszewski

oceniała uczestników według kategorii wiekowej – klasy IV – VI i wytypowała następujące osoby, które będę reprezentowały naszą gminę na forum powiatowym w Piątnicy w dniu 28.04.2011r.:

I miejsce – Justyna Mieczkowska

II miejsce – Marcin Kossakowski

III miejsce – Karolina Kozłowska

Ze względu na wysoki poziom konkursu komisja przyznała także wyróżnienia:

– Martyna Zejer,
– Kamil Zapert ,
– Beata Duchnowska ,
– Alicja Mocarska ,
– Katarzyna Rozwadowska ,
– Karina Modzelewska ,
– Anna Jastrzębska ,
– Ewelina Duchnowska ,
– Patryk Łepkowski .

TALENT 2011

Z dumą informujemy, że Grzegorz Kostrzeba – harcerz z 21 DSH ,,Agapa- Pomocna dłoń” został zakwalifikowany do indywidualnej wystawy swoich prac plastycznych wysłanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem na VIII Prezentacje – Wiosna Młodych Talentów 2011 w Hajnówce.

Uważamy, że to ogromne wyróżnienie, gdyż jego dwie prace zostały wytypowane z 640,  które wpłynęły na  konkurs ,,Talent 2011”.

0d 31 marca do 20 kwietnia 2011 roku w Hajnowskim Domu Kultury prace naszego druha zostały zaprezentowane na wystawie.

 

Gratulujmy Ci, Grzesiu !!! Razem Tobą cieszymy się z Twojego sukcesu.

 

Informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem  zamierza na przełomie miesięcy wrzesień/październik zorganizować wystawę  prac Grzesia.

OJCZYZNA W POEZJI

W dniu 29.04.2011 roku o godzinie 10.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem odbyły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego wierszy patriotycznych – Ojczyzna w poezji – Jan Paweł II – ,,Szukałem Was”.

Komisja w składzie:

1.     Jadwiga Bekus
2.     Janina Rogowska
3.     Anna Kurkowska
4.     Wiesław Olszewski
oceniała uczestników według kategorii wiekowej – klasy IV – VI  i Gimnazjum.  Wytypowała  następujące osoby, które będę reprezentowały naszą gminę na forum powiatowym w Podgórzu  w dniu 11.05.2011r.:

I miejsce –  Monika Kozłowska
II miejsce – Piotr Kurkowski
III miejsce – Ewelina Duchnowska
IV miejsce – Marta Rybacka

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy

i życzymy dalszych sukcesów!!!

Gratulujemy nauczycielom przygotowującym dzieci i młodzież do konkursów recytatorskich – Paniom – Ewie Frączek, Renacie Katarzynie Czerwińskiej, Barbarze Skrodzkiej oraz Panu Wiesławowi Olszewskiemu i życzymy im dalszych sukcesów w pracy  z uczniami.Opracowano na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
4696 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.