Gmina Łomża ma 45 lat.

Gmina Łomża została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. Z dniem 27 maja 1990 r. Gmina Łomża stała się z mocy prawa jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną.

Pierwszym Wójtem samorządowej Gminy Łomża był  Pan Kazimierz Dąbkowski  i pełnił tę funkcję przez cztery kadencje. Od 6 grudnia 2006 roku Wójtem Gminy Łomża został wybrany Pan Jacek Albin Nowakowski, który piastował urząd przez dwie kadencje. 5 grudnia 2014 r. nowym wójtem został Pan Piotr Kłys.
Gmina Łomża zajmuje powierzchnię 208 km2 i liczy ponad 11 tysięcy mieszkańców zamieszkałych w 40 sołectwach. Położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Liczne walory przyrodnicze, bogactwo flory i fauny, brak przemysłu i niskie zaludnienie sprawiają, ze ziemia ta jest obszarem atrakcyjnym pod względem turystycznym. Na fanów aktywnego wypoczynku czekają tu bardzo ciekawe szlaki turystyczne, prowadzące przez strefy obszarów chronionych tj. Krajobrazowy Park Doliny Narwi. Ze względu na swój charakter i nieskażone środowisko gmina Łomża jest częścią Zielonych Płuc Polski.

Więcej na temat:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/powiaty_gminy/lomzynski/gmina_lomza/

Goście przybyli na uroczystości jubileuszowe

Msza Św. celebrowana przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego

Przemarsz Mażoretek

Orkiestra dęta z Podgórza

Zespół śpiewaczy z Pniewa

 

NOWY SZTANDAR NA 45 URODZINY GMINY ŁOMŻA

Poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru było punktem kulminacyjnym obchodzonego, w tym roku jubileuszu 45-lecia gminy Łomża, który odbył się 22 kwietnia 2018 r. w Nowych Kupiskach. W Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej miała miejsce Msza Święta, w trakcie której biskup Tadeusz Bronakowski poświęcił sztandar, a w sali gimnastycznej szkoły nastąpiło jego formalne przekazanie na ręce Wójta przez Przewodniczącego Rady Gminy. Jubileusz był także okazją do uhonorowania wieloletnich pracowników urzędu i osób szczególnie zasłużonych w dziedzinach: kultura i rolnictwo.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, wśród nich: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzyści, służby mundurowe, dyrektorzy łomżyńskich instytucji, osoby związane z gminą Łomża oraz jej mieszkańcy. Wielu zaproszonych gości, którzy nie mogli przybyć do Kupisk, przesłało życzenia i gratulacje m.in. prezydenci Ełku i Częstochowy.
Po Mszy Św. celebrowanej przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego, obecni na obchodach jubileuszu przemaszerowali przy dźwiękach orkiestry dętej z Podgórza i paradzie mażoretek do znajdującej się nieopodal szkoły podstawowej. Uczestnikom uroczy­stości został zaprezentowany film ukazujący historię gminy, pierw­szych jej naczelników, wójtów, to co zostało już zrobione oraz to jaki jest plan na jej dalszy rozwój.
– 45 lat to jest ten wiek, w którym człowiek ma już duże doświadczenie, zdobyte przez cały okres swojego życia, ale ma też jeszcze energię i werwę do działania – mówił Piotr Kłys wójt Gminy Łomża, porównując wiek gminy do wieku mężczyzny.
Najbardziej podniosłą chwilą wydarzenia było przekazanie sztandaru gminy z jej nowym herbem. Na nowym sztandarze – po lewej stronie – umieszczony jest herb gminy z trzema datami – rok 1000 – symboliczna data założenia kościoła w Starej Łomży przez św. Brunona z Kwerfurtu, rok 1410 – pierwsza pisemna wzmianka o Starej Łomży i rok 2017 jako data przyjęcia nowych gminnych symboli. Po prawej stronie gminnego sztandaru jest orzeł biały z godła Polski.
– Sztandar, symbol wspólnych dążeń i najwyższych wartości, jako najgodniejszy symbol naszej wspólnoty będzie towarzyszył nam podczas szczególnie uroczystych wydarzeń. Mam nadzieję, że będą to tylko radosne wydarzenia – podkreślił wójt KłysZanim jednak Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Kuzia uroczyście przekazał go Wójtowi, goście i fundatorzy sztandaru – głównie przedsiębiorcy – symbolicznie wbili gwoździe w drzewiec.
W trakcie uroczystości przyznano liczne odznaczenia dla zasłużonych osób. Obecny na jubileuszu wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę złote i srebrne medale za długoletnią służbę pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Złote medale otrzymali Krystyna Lipińska, Maria Mrozek, Szczepan Mie­rzejewski i Antoni Szepietowski, a srebrny Tomasz Paweł Tyszka.
Przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał wójt Piotr Kłys, a medale zasłużony dla kultury polskiej Wiesława Kłosińska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża oraz Jerzy Sęk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie. Dumą dla gminy jest fakt, że aż 10 rolników z gminy Łomża otrzymało przyznane przez Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgela medale, które w zastępstwie ministra wręczała im poseł Bernadeta Krynicka. Wśród nich znaleźli się: Dariusz Jastrzębski z Bożenicy, Bogdan Batalion z Czaplic, Piotr Just z Jednaczewa, Wojciech Konert z Pniewa, Marek Koszykowski ze Starych Modzel, Radosław Antoni Mioduszewski z Lutostani, Tomasz Mioduszewski z Nowych Wyrzyk, Sławomir Szeligowski z Modzel Wypych, Wiesław Andrzej Trzaska z Dłużniewa oraz Kazimierz Zalewski z miejscowości Koty.
Po raz pierwszy Rada Gminy przyznała tytuły „Zasłużony dla Gminy Łomża”: Helenie Kiersztan, Kazimierzowi Dąbkowskiemu, Januszowi Jabłońskiemu i Henrykowi Kotowskiemu.
Uroczystość zakończył występ Kapeli Kurpiowskiej Gminy Łoa oraz słodki, urodzinowy tort.
– Serdecznie dziękuję fundatorom sztandaru, dzięki którym możliwe było sfinansowanie całej uroczystości, firmom i instytucjom, które wsparły organizację jubileuszu. Mieszkańcom Gminy życzę pomyślności, dostatku, poczucia bezpieczeństwa oraz zgody. Razem możemy wszystko – powiedział wójt.

1. Wprowadzenie sztandarów na uroczystość

2, Przekazanie Sztandaru przez Przewodniczącego Rady Gminy Mieczysława Kuzię na ręce Wójta Gminy Piotra Kłysa

3. Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski wręcza gratulacje na ręce Wójta Piotra Kłysa

4. Obchody Jubileuszu w Szkole Podstawowej w Kupiskach

5. Zaproszeni goście podczas obchodów Jubileuszu.

6. Obecni goście podczas obchodów Jubileuszu

7. Samorządowscy Ziemi Łomżyńskiej

8. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Łomża

9. Zyczenia składają Samorządowcy Ziemi Łomżyńskiej

10. Wójt Gminy Łomża podczas oficjalnej części Jubileuszu

11. Uczestnicy Jubileuszu 45 – Gminy Łomża

12. Wypowiedź Kazimierza Dąbkowskiego – Wójta Gminy w latach1990-2006 – w filmie podsumowującym 45 lat Gminy Łomża

FLAGI PODNIESIONE NA MASZT Z OKAZJI 45 LECIA GMINY

Z poczuciem dumy i radości przed budynkiem Urzędu Gminy Łomża z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i obchodów 45-lecia Gminy na maszt zostały uroczyście podniesione flagi: Polski, Gminy Łomża i Unii Europejskiej. Flaga gminna została przyjęta wraz z innymi insygniami uchwalą Rady Gminy pod koniec ubiegłego roku. Uroczystość podniesienia flag odbyła się 11 kwietnia, w trakcie XXXVII sesji Rady Gminy.

Flaga gminy Łomża jest w kolorach purpury i złota. Na większym purpurowym tle są też złote najważniejsze elementy nowego herbu gminy, symbol grodziska w Starej Łomży, głowa jelenia z obfitym porożem i znajdujący się nad nimi ruszt symbolizujący św. Wawrzyńca, patrona pierwszej parafii katolickiej sprzed ponad tysiąca lat.
– Pamięć jest to siła, która tworzy tożsamość istnień ludzkich a patriotyzm oznacza umiłowanie tego co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego – cytował słowa Wielkiego Papieża Jana Pawła II Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys. – Ojczyzna w swoi pierwotnym sensie oznacza to, co odziedziczyliśmy po ziemskich ojcach i matkach. Jest ona dobrem wszystkich obywateli, ale jako taka jest też wielkim obowiązkiem. Mając na uwadze słowa Papieża chcemy czerpać z mądrości, kultury i tradycji tej ziemi przekazując najlepsze wzorce następnym pokoleniom, aby mogły bez obaw wkroczyć w przyszłość. Każde drzewo, żeby się rozrastać musi mieć mocno wrośnięte korzenie. Dlatego, abyśmy nie zapomnieli o swoich korzeniach dokonaliśmy uroczystego podniesienia flag na placu przed urzędem.
Słowa te wójt Piotr Kłys kierował do zgromadzonych przed budynkiem mieszkańców Gminy Łomża, radnych, sołtysów przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów gminnego gimnazjum, oraz pracowników Urzędu Gminy Łomża i jednostek podległych. W uroczystości podniesienia flagi na maszt swoje poczty flagowe wystawili: 13 Batalion Piechoty Lekkiej w Łomży pod dowództwem ppor. Dariusza Olszewskiego i Rada Gminy Łomża.
Na zakończenie symbolicznej uroczystości, minutą ciszy uczczono poległych bohaterów, którzy nie mieli tyle szczęście co my – żyjący w gminie nad Narwią wolnej, demokratycznej, samorządnej Polsce.
Od 11 kwietnia flagi Polski – biało-czerwoną, Unii Europejskiej – błękitną z 12 gwiazdami w okręgu oraz Gminy Łomża Purpurowo-złota powiewają na masztach przez budynkiem Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie law Łomży.
Wójt Piotr Kłys pragnie szczególnie podziękować ppłk Krzysztofowi Rąbkowi, Dowódcy 13 Batalionu Lekkiej Piechoty, za wystawienie wojskowych do podniesienia flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Władze gminy z przedstawicielem wojska

 

Flagi podniesione na maszt przed urzędem Gminy Łomża

Uczestnicy wydarzenia

Materiał pobrano:
Wieści Gminne z Gminy Łomża nr 13 (3/2018)

Redakcja Serwisu 

2601 Ogólnie 6 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.