Gmina Łomża ma nowy herb

Gmina   Łomża to moja Mała Ojczyzna, w niej stawiałem pierwsze kroki na tym świecie, w niej wchodziłem w dorosłe życie. Dlatego też gdy otrzymałem Wieści Gminne Gminy Łomży zainteresowały mnie artykuły opisujące życie i rozwój w Gminy Łomża. Szczególnie wymiana  herby Gminy na nowy.
Redakcja Serwisu

Przez długie lata był symbolem gminy Łomża, choć budził wiele kontrowersji szczególnie wśród rolników, którym kojarzył się ze szkodami w gospodarstwach. O kim mowa? O bobrze obgryzającym pień drzewa, który od 1995 r. znajdował się w herbie gminy. Jednak na ostatniej sesji radni gminy Łomża większością głosów uchwalili nowe insygnia tj.: herb, flagę, sztandar i pieczęć. Bobra już w nich nie ma. Jest za to nawiązanie do ponad tysiącletniej historii. Formalną przesłanką do zmiany herbu gminy jest fakt. że ten obecny z wyeksponowanym bobrem obgryzając\m pień drzewa, nie spełnia wymogów heraldycznych. Poza tym nigdy nie był on opiniowany przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, co także jest wymogiem prawa.

– W rozmowach z mieszkańcami temat herbu był niejednokrotnie poruszany. To ich sugestie skłoniły’ mnie do podjęcia działań, zmierzających do zmiany herbu, a co za tym idzie – zmiany wizerunku gminy – mówił Piotr Kłys, wójt Gminy Łomża. – Herb identyfikuje lokalną wspólnotę, wiąże się z historią i powinien być powodem do dumy. Chciałem, aby nowe insygnia budziły pozytywne skojarzenia z naszym malowniczym terenem.

Projekt przygotowany przez heraldyka otrzymał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MSWiA. W herbie znajduje się symbol grodziska w Starej Łomży, głowa jelenia z okazałym porożem oraz ruszt symbolizujący św. Wawrzyńca, patrona pierwszej katolickiej parafii, która powstała w Starej Łomży. To wszystko w kolorach złota i rycerskiej czerwieni, które mają być nowymi barwami Gminy Łomża. Na nowym sztandarze gminy z prawej strony ma być godło Polski – wielki biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle, a na lewej, wokół nowego herbu gminy, mają być trzy daty: 1000 r. czyli umowna data powstania najstarszej parafii na północnym Mazowszu – parafii Św. Wawrzyńca w Starej Łomży, rok 1410, z którego pochodzi pierwsza pisana wzmianka o Starej Łomży – przeniesienie parafii do Łomży – nowego miasta oraz data 2017, czyli rok przyjęcia symboli i fundacja sztandaru Gminy Łomża.

Jak informuje wójt, w przyszłym roku gmina będzie oficjalnie obchodziła rocznicę 45-lecia powołania, ale historia gminy jest o wiele dłuższa i bogatsza. – Te nowe insygnia mają to pokazywać. Nasza społeczność ma ponad tysiąc lat – jest znacznie starsza niż miasto Łomża. To miasto, które za rok będzie świętowało jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich, wyrosło z nas. Jesteśmy z tej historii bardzo dumni – dodaje Piotr Kłys.

Nowy sztandar gminy Łomża
Rada Gminy Łomża podczas październikowej sesji uchwaliła nowy herb, flagę, sztandar, pieczęć, baner oraz flagę stolikową. 11. radnych głosowało za przyjęciem nowych insygniów, dwóch było przeciwko, natomiast dwóch wstrzymało się od głosu.

Materiał opublikowano za zgodą red. naczelnego Wieści gminnych Gminy Łomża Pani Justyny Napiórkowskiej.

 

 

2274 Ogólnie 2 Dziś
  
 

2 Komentarzy

  1. 19 listopada 2017  21:17 przez Andrzej Odpowiedz

    Warto dodać, że autorem nowych insygniów Gminy Łomża jest p. Robert Szydlik - autor wielu herbów i weksyliów samorządowych w naszym regionie.

  2. 22 grudnia 2017  10:13 przez Przemysław Odpowiedz

    Gmina Łomża tak się szczyci grodziskiem w Starej Łomży, a same badania grodu nie były kontynuowane od lat 80tych, ba, jak dotąd nie opublikowano nawet końcowego ich opracowania. Co gorsza, stanowiska nadal niszczeją, a nikt nic z tym nie robi, mimo że gmina Łomża mogłaby się pokusić o utworzenie parku krajobrazowego w tym miejscu.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Gmina Łomża ma 45 lat.

Gmina Łomża została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. Z dniem 27 maja 1990 r. Gmina Łomża stała się z mocy prawa jednost[...]