Gmina Piątnica. Kultura

W Gminnym Ośrodku  Kultury nie stwierdzono zarejestrowanych twórców ludowych, dlatego też szerzej opiszemy w tym miejscu działalność kulturalną GOK-u w Piątnicy, być może  w przyszłości odnajdziemy takowych, to ich zaprezentujemy na tej stronie…

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

ul. Szkolna 25

18-421 Piątnica Poduchowna

Telefon: 86 216-44-34

Siedziby Świetlic Wiejskich:

Świetlica Wiejska w Drozdowie, ul. Górna 2, tel. 86 219-20-26

Świetlica Wiejska w Murawach, Murawy 40

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy- Edyta Brzozowska

Do kompetencji i obowiązków Dyrektora GOK należy:

– kierowanie Ośrodkiem oraz ponoszenie odpowiedzialności za poprawne jego funkcjonowanie;

–  reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

– zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka oraz dokonywanie wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Ośrodek, w stosunku do zatrudnionych w nim i świetlicach wiejskich pracowników;

– prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa;

– składanie Radzie Gminy i innym uprawnionym organom sprawozdań z działalności Ośrodka.

Najważniejsze imprezy kulturalne w GOK W 2010 roku

1. Wystawa amatorskiej twórczości p. Henryka Tyborowskiego pt. „” – szkice: wybitne osobowości sportowe minionej epoki – styczeń.

2. „Zimowo śpiewajmy i kolędujmy” – I Powiatowy Konkurs Piosenki (tematyka świąteczna, zimowa oraz kolędy i pastorałki) – 21 styczeń.

3. Spotkanie integracyjne emerytów z GOK w Piątnicy i z MGOK z Nowogrodu pn. „Teraz my…” – styczeń.

4. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o zasięgu powiatowym pt.”Dolina Narwi – cztery pory roku” (współorganizator Dyrekcja Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi) – wystawa najlepszych prac, rozdanie nagród – 28 styczeń.

5. „Ferie na wesoło”- współorganizator TPD – gry, zabawy dla dzieci, wyjazdy na basen, do kina, Teatru Lalek, zajęcia plastyczne i wokalne – 25.01. – 6.02.

6. Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych – 5 luty.

7. Ostatkowy wieczorek taneczny – 13 luty.

8. Koncert pt. „Kobiety, kobietki…” z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu zespołów amatorskich działających w G.O.K. Piątnica – 10 marzec.

9. Spotkanie wielkanocne emerytów i rencistów – 28 marca.

10. Gminny konkurs recytatorski dla szkół podstawowych pod nazwą „Baje, bajki, bajeczki….” – 8 kwiecień.

11. Powiatowy konkurs recytatorski dla szkół podstawowych pod nazwą „Baje, bajki, bajeczki….” – maj.

12. „Dzień pełen zabaw i niespodzianek” – impreza rozrywkowa dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, współorganizator TPD – 2 czerwca.

13. Pożegnanie wakacji – Impreza plenerowa dla dzieci w Drozdowie (zwiedzanie wystawy w siedzibie dyrekcji Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, gry, zabawy przy ognisku – 28 sierpień.

14. Impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży w Murawach pod nazwą „Bulwa” – (konkursy, gry, zabawy „ziemniaczane” przy ognisku, loteria fantowa) – 25 września.

15. „XV Nadnarwiański Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej” (zasięg powiatowy) – 28 październik.

16. III – Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. ”Zimowe fascynacje…” – ogłoszenie konkursu – listopad.

17. Wieczór poezji o tematyce patriotyczno – jesiennej pt.: „Jesienne nastroje” – 10 listopad.

18. Wigilijne spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów z gminy Piątnica (program bożonarodzeniowy w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Seniorów) – 19 grudzień.

19.Zabawa sylwestrowa – 31 grudzień.Kilka przykładów z działalności kulturalnej GOK-u:

Konkurs – Baje, bajki, bajeczki…

20 kwietnia odbył się gminny konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki…” do którego przystąpiło 37 recytatorów. Po wysłuchaniu wszystkich uczestnikółw jury konkursu wytypowało laureatów do reprezentowania gminy w edycji powiatowej: w

kategorii kl. I-III:

I miejsce Tomasz Gardocki SP Olszyny

II miejsce Weronika Arnister SP Drozdowo w kategorii

kl. IV-VI

I miejsce Marlena Pieńkowska SP Dobrzyjałowo

II miejsce Aleksandra Tarnacka SP Dobrzyjałowo

VII Podlaski Festiwal Wielkanocny

10-04-2010 r Zespół Śpiewaczy „Piątniczanie” reprezentował gminę Piątnica na VII Podlaskim Festiwalu Wielkanocnym odbywającym się w Białymstoku, podczas którego zdobył wyróżnienie za pielęgnowanie tradycji wielkanocnych

.

Opisana jest tutaj działalność GOK-u w Piątnicy w rok 2010. Tak się działo w każdym poprzednim rok i będzie w każdym następnym.


Fotoreportaż z imprez organizowanych w roku 2009 http://www.gminapiatnica.pl/index.php/gok/goknews/23-fotoreporta-z-imprez-organizowanych-w-roku-2009

Zapisy do zespołu wokalnego oraz do grupy rytmicznej
http://www.gminapiatnica.pl/index.php/gok/goknews/24-zapisy-do-zespou-wokalnego-oraz-do-grupy-rytmicznej

Opracowano na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

 


3144 Ogólnie 4 Dziś
  
 

2 Komentarzy

 1. 9 maja 2011  0:48 przez Janusz Wszeborowski Odpowiedz

  Bardzo przyjemnie poczytać jak rozwija się miejsce gdzie się urodziłem. Wydaje mnie się, że Piątnica nie miała jakichś Twórców Ludowych chociażby z powodu jej położenia.
  Większość imprez w moich latach odbywała się w Łomży - Piątnica była takim zapleczem robotnoczo-chłopskim tego miasta Łomży.
  Podzielona była na :
  Piątnica poduchowna- cała lewa strona szosy stawiskowskiej i częściowo poza szkołę.
  W tej części była dzielnica nazywana przez miejscowych "Żydy" - tą część w większości zamieszkiwała narodowość Żydowska. Ta dzielnica znajdywała sie wzdłuż drogi na Czarnocin.
  Piątnica Rowy - tak w miejscowej nazwie nazywała się część leżąca wzdłuż szosy na Jedwabne po obu stronach .
  Piątnica wiejska - po obu stronach drogi na Drozdowo

  W czasach mojej młodości do 1952r nie zarejestrowałem żadnej działalności kulturalnej w Piątnicy.
  Dzisiaj przeczytałem o istnieniu GOK i jest mnie naprawdę przyjemnie.

  Chcę pozdrowić wszystkich "Piątniczaków" i życzyć Im dużo sukcesów. BRAWO!!!! Piątnica.

  Z serdecznym pozdrowieniem

  Janusz Wszeborowski

  St.Catharines/ON Canada

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Miastkowo. Twórcy ludowi

Wiesław Przyborowski Urodzony w Piszu. Rzeźbiarz amator. Wyróżniony na przeglądzie Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie oraz na przeglądzie twórczości artystycznej w Miastkowie. Tem[...]