Gmina Piątnica. Zespoły śpiewacze

Zespół Śpiewaczy Seniorów „Piątniczanie” działający przy GOK w Piątnicy.

Genezy powstania zespołu można się dopatrywać już w początkach działalności Klubu Seniora, jako jednej z form działalności kulturalnej zaproponowanej w 1992 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy.

Wówczas to zawiązała się grupka seniorów z terenu Piątnicy, którzy spotykali się ze sobą średnio raz w miesiącu na terenie ośrodka. Po kilku latach postanowiono zaproponować częstsze spotkania i zachęcić do podejmowania wspólnych działań na niwie kultury. Zamierzeniem organizatorów było przede wszystkim zaproponowanie ludziom starszym aktywne spędzanie czasu wolnego przy wspólnym śpiewie, „wyciągnięcie” ich z domów i sprzed telewizorów, umożliwienie spotykania się w podobnej grupie wiekowej, mającej te same problemy i obowiązki oraz podobne zapatrywania na rzeczywistość wokół.
Pierwsze spotkanie odbyło się 27 października 2005 roku, na które przybyło 12 osób, przede wszystkim tych, które już wcześniej były aktywne i dotyczyło ustalenia formy funkcjonowania i sposobów działalności. Zajęcia zespołu zaczęto organizować raz w tygodniu, wprowadzając do repertuaru coraz to nowe piosenki. Dzięki zaangażowaniu pracowników GOK w Piątnicy oraz pani Stanisławy Chyl (wieloletniemu pracownikowi na niwie kultury) – która społecznie zajmuje się akompaniowaniem zespołowi i wyszukiwaniem repertuaru dla zespołu, powstała grupa seniorów, która w chwili obecnej ma w swoim repertuarze ponad 100 pieśni o tematyce zarówno ludowej, religijnej, patriotycznej, wojskowej, jak również piosenki towarzyskie, biesiadne i różnego pochodzenia przyśpiewki.
Liczba uczestników przez lata stale rosła i w chwili obecnej pomimo rotacyjności, która w tego typu przedsięwzięciach jest normalnością, liczy 26 osób, w tym 19 kobiet i 7 mężczyzn, w wieku od 57 do 86 lat.
Zespół zadebiutował 8 sierpnia 2007 roku podczas obchodów 600 – lecia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy na zorganizowanym z tej okazji pikniku rodzinnym, gdzie oprócz występów artystycznych dzieci i młodzieży oraz zespołów lokalnych, gwiazdą wieczoru był zespół folkowy Golec uOrkiestra. Było to ogromne przeżycie dla wszystkich, zarówno dla członków zespołu i ich rodzin, również dla instruktorów i wszystkich osób zaangażowanych w pracę z zespołem. Seniorzy zaprezentowali półgodzinny program, starannie wybrany i wcześniej wyćwiczony, który okazał się wielkim sukcesem tej grupy. Społeczność lokalna doceniła wysiłki starszych ludzi i nagrodziła ich gromkimi brawami. Ten właśnie pierwszy koncert i to na dużej scenie, pobudził apetyt na występy artystyczne przed szerszą publicznością i prezentowanie swoich umiejętności.

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami w życiu zespołu był:

  1. Występ podczas inauguracji Uniwersytetu Złotego Wieku w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży – 8 październik 2007 rok
  2. Koncert z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy pn. „ Kobieta czyli kto…?” – 6 marca 2008 rok
  3. Występ w kościele w Piątnicy z okazji III rocznicy śmierci Jana Pawła II – 2 kwietnia 2008r
  4. Udział i występ zespołu w „Spotkaniach wrześniowych” w Domu Pomocy Społecznej w Łomży, które miały na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami starszymi oraz przełamywanie barier psychologicznych i mentalnych poprzez interdyscyplinarną terapię zajęciową – 3 wrzesień 2008 rok
  5. Udział w obchodach 90 – tej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Grajewie. Seniorzy zwiedzili Izbę Pamięci Ziemi Grajewskiej oraz wystąpili z koncertem pieśni żołnierskich – 10 listopada 2008 rok
  6. Występ podczas imprezy plenerowej zorganizowanej w Piątnicy przez Gminny Ośrodek Kultury, wójta gminy i Radio Białystok pn. „ Lato z Radiem Białystok” – 5 maja 2009 rok
  7. Udział w spotkaniu integracyjnym seniorów piątnickich i seniorów z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie – występ Zespołu Śpiewaczego Seniorów „Piątniczanie” – 26 listopad 2009 rok
  8. Udział w VII Festiwalu Pieśni Wielkanocnych pn. „Zmartwychwstał Pan” w Białymstoku – 10 kwietnia 2010 r.
  9. Koncert podczas Diecezjalnego „Święta Plonów” zorganizowanego na terenie FORTU II w Piątnicy – 12 września 2010r.
  10. Obchody V – lecia Zespołu Śpiewaczego Seniorów „Piątniczanie” – 24 listopad 2010r. – koncert zespołu oraz spektakl pn. „Rzecz wstydliwa, czyli jak to w PRL-u bywało” w wykonaniu Kabaretu „Szczypta” z Warszawy Janusza Horodniczego.

Największymi osiągnięciami zespołu było zdobycie pierwszej nagrody w kategorii zespołów śpiewaczych podczas V Festiwalu Wielkanocnego pn. „Zmartwychwstał Pan” zorganizowanego przez Impresariat Muzyczny ProArt i Stowarzyszenie Miłośników Musica Sacra w Białymstoku – 29 marca 2008 roku oraz otrzymanie nagrody Starosty Łomżyńskiego – Krzysztofa Kozickiego – w 2009 roku, w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Powiecie Łomżyńskim za całokształt działań służących uobecnianiu kulturowego dziedzictwa i integrację kulturalną lokalnej społeczności.

Działalność Zespołu Śpiewaczego Seniorów nie sprowadza się tylko do uczestnictwa w cotygodniowych zajęciach, szlifowaniu warsztatu wokalnego i brania udziału w różnego rodzaju imprezach artystycznych takich jak festiwale, czy koncerty. Oprócz tego typu działalności seniorom proponowane są inne formy spędzania czasu wolnego. Tradycją są organizowane już od osiemnastu lat coroczne spotkania wigilijne i wielkanocne, w których uczestniczą inni mieszkańcy Piątnicy oraz zaproszone władze gminne i powiatowe. W czasie tych uroczystości mogą zaprezentować swoje umiejętności wokalne i recytatorskie prezentując montaże słowno – muzyczne przed przybyłą publicznością, bądź mają możliwość obejrzenia programów artystycznych w wykonaniu innych zespołów.

Równie chętnie uczestniczą w organizowanych parę razy w roku wieczorkach tanecznych, spotkaniach plenerowych przy dźwiękach muzyki granej „na żywo” lub z magnetofonu, integracyjnych z innymi grupami seniorów, jak również w wyjściach do kina, na koncerty Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej i wycieczkach.

Pomimo krótkiej historii zespołu, można wyciągnąć wnioski, że działania podejmowane na rzecz ludzi starszych, tylko mogą służyć społeczności lokalnej i są jak najbardziej potrzebne. Ważne jest by stwarzać im takie warunki do rozwoju, by czuli się potrzebnymi i równoprawnymi członkami społeczeństwa.

Na osobną uwagę zasługuje wizyta zespołu śpiewaczego „Piątniczanie” w Domu Pomocy społecznej w Łomży

Zespół Śpiewaczy działający w Klubie Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy, otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w programie ”Spotkania Wrześniowe” realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Łomży w dniu 3 września 2008. Celem wizyty było przełamywanie barier psychologicznych i mentalnych, a przede wszystkim integracja z osobami niepełnosprawnymi. Nasi seniorzy mieli okazję nie tylko obejrzeć ciekawy program artystyczny w wykonaniu podopiecznych ośrodka, ale również aktywnie w nim uczestniczyć. Zostali mile i ciepło przyjęci przez wychowanków Domu Pomocy. Zaprezentowali kilka piosenek ze swojego bogatego już repertuaru. a za swój występ oprócz braw otrzymali również wielki kosz pełen łakoci. Jednym z elementów programu była potańcówka, na której bawili sie wszyscy zaproszeni goście jak i wychowankowie ośrodka. Podglądanie pracy terapeutów z podopiecznymi tego ośrodka oraz podziwianie owoców tej pracy, w znacznej mierze przyczyniło się do zmiany poglądów na temat potrzeb i problemów osób niesprawnych intelektualnie. Wizyta Zespołu Śpiewaczego w Domu Pomocy Społecznej zakończyła się wspólną kolacją, a członkowie Klubu Seniora swym udziałem w programie i swoją postawą, pozostawili wyraźny przekaz: by czerpać z życia radość i nadzieję, człowiek powinien pozostać aktywnym niezależnie od tego w jakim czasie i na jakim etapie swojego życia się znajduje.

Muzykująca Rodzina Lewiarzy

Rodzeństwo Lewiarz – Zespół z Piątnicy, niedaleko Łomży, to uzdolniona muzycznie i wokalnie rodzina. Grają i śpiewają razem od roku 2000. Piotrek  i Kinga uczą się w Szkole Muzycznej II stopnia, Bartek i Adela w szkole Muzycznej I stopnia, Damian ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia. Śpiewają, grają na skrzypcach, gitarze, trąbce, klarnecie, instrumentach klawiszowych. Opiekunem artystycznym jest Marek Żemek.

Sukcesy muzyczne

III miejsce w Konkursie Piosenki Patriotycznej „Polska to My” (5-02-2008 r.)

II miejsce w szkolnym etapie Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to my”

II miejsce w II Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to my” na szczeblu powiatowym w kategorii szkół gimnazjalnych w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży
(14-11-2008 r.)

I miejsce w XVI Giełdzie Piosenki Dziecięcej (Łomża 29-11-2008 r.)

Na Festiwalu Rodzin Muzykujących w Sokółce w 2002 roku zajęli I miejsce, zaś na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej „Familia 2002” w Tczewie uzyskali wyróżnienie, a w roku 2003 zdobyli nagrodę główną Grand Prix.

Rodzeństwo Lewiarz” reprezentuje gminę Piątnica, Regionalny Ośrodek Kultury i Starostwo Powiatowe w Łomży.

Opracowano na podstawie danych Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy

2993 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Gmina Zbójna - informacje

Gmina Zbójna położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w pobliżu trasy komunikacyjnej Nr 61 prowadzącej z Warszawy do Łomży, przy drodze wojewódzkiej Nr. 645 Łomża[...]