Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś [książka]

Informacja: 22 lutego 2011 w Dzień Myśli Braterskiej w ramach współpracy i promocji zostanie zapoczątkowana publikacja I TOMU książki „Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś” na Serwisie Historycznym Ziemi Łomżyńskiej.

__________________________________________________________________

…wspomnienie

Wolny czas wolą spędzać w harcówce czy na biwaku niż przed telewizorem. Zamiast chipsów wybierają polowe jedzenie i zielony mundur na rajd lub nocną wędrówkę. Chociaż mają w szeregach tylko trochę ponad 400 druhen i druhów, nie poddają się. W Hufcu Łomża wierzą, że – jak w monografii „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś” – ZHP ma przyszłość. Dlatego instruktorzy obecni i ci sprzed lat powołali Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego.

Kilkudziesięciu gości, którym bliski jest krzyż i lilijka, we wtorek, 27 października, do auli I LO na harcerską wieczornicę Hufca Łomża. Pomimo trapiących harcerstwo bolączek życie łomżyńskich harcerzy – w relacji komendantki hufca Doroty Górskiej – wygląda imponująco. Setki zbiórek, rajdów, biwaków i obozów, podczas których dzieci i młodzi poznawali najbliższą okolicę i Polskę. Wśród harcerskich inicjatyw były, m.in., głośne i zdobywające popularność rekonstrukcje historyczne z 1918 i 1939 r., oraz ogólnopolskie manewry techniczno-obronne. Barwną opowieść ilustrowały wyświetlane na ekranie zdjęcia i wspólnie śpiewane harcerskie piosenki.

Łomżyńscy harcerze w tym roku podjęli się także wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest udokumentowanie i opisanie własnej, blisko 100-letniej historii. Okoliczności powstania na ten temat książki ukazała hm Elżbieta Prószyńska. Zaczęło się od porządków w budynku hufca przy ul. Polowej, w trakcie których druhowie znaleźli w szafie karton zdjęć. Niestety, większości nie udało się dotąd opisać. Dlatego w auli stanął stolik z setkami fotografii, na których goście próbowali odnaleźć siebie lub znajomych i określić czas i miejsce wydarzenia. Z części archiwalnych zdjęć dh Edward Stefanowicz przygotował 25 plansz tematycznych, prezentowanych po raz pierwszy dwa lata temu. Kolejnym etapem porządkowania wiedzy o przeszłości jest publikacja „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś od 1913 roku”, którą zaprezentowano gościom wieczornicy.

Pionierskiego przedsięwzięcia podjęło się siedmioro, każdy w stopniu harcmistrza, autorów artykułów: Dorota Górska, Henryk Karwowski, Krystyna Mieszkowska, Elżbieta Prószyńska, Edward Stefanowicz, Mirosław Walczyk i Ludwik Żelechowski. W dziele zbiorowym są fragmenty pracy magisterskiej Jolanty Borysewicz, której promotorem był prof. Adam Dobroński.

„Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś” to liczące blisko 250 stron wydawnictwo, będące nie lada gratką dla wszystkich, którzy kiedyś harcerzami byli, teraz nimi są lub dopiero będą. Głównie dlatego, że z okruchów wspomnień i ocalałych dokumentów udało się zbudować opowieść nie tylko o czasach i ludziach, którzy minęli, ale i o nadal aktywnie tworzących ZHP. Książka zawiera zarówno osobiste wspomnienia druhen i druhów, jak i relacje z bogatych dziejów harcerstwa międzywojennego i powojennego.

Wstęp do książki

 1. I. Gawędy „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś”

hm. E. Stefanowicz: Wprowadzenie do rozdziału

 1. Łomża wczoraj i dziś
 2. Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś
 3. Tradycje, które tworzą współczesne harcerstwo
 4. I Męska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
 5. Harcerze I MDH im. Tadeusza Kościuszki. Zginęli w walce o wolną i niepodległą Polskę 1918 – 1920
 6. Rena Żyłko – drużynowa i patronka żeńskich drużyn harcerskich
 7. O pozdrowieni bądźcie! Harcerze Ziemi Łomżyńskiej
 8. W hołdzie łomżyńskim harcerzom – seniorzy
 9. Idziemy w jasną z błękitu utkaną dal.
 10. Harcerska Służba Polsce – Obóz harcerzy Hufca Łomża w Irenie pow. Kraśnik. Lipiec 194
 11. Brylantowy jubileusz harcerstwa łomżyńskiego
 12. Rejs żeglarski. Jeziora Augustowskie. Woźnawieś 1984
 13. Harcerska Akcja Letnia ‘90 Komendy Hufca ZHP im. Obrońców Wizny w Boguszach
 14. hm. Dorota Górska – Kolonia zuchowa „Słowianie” w Szklanej Hucie11.07 -23.07. 2004
 15. Obóz harcerski w Suchej Rzeczce 2006
 16. Obóz harcerski w Suchej Rzeczce 2007
 17. hm. E. Stefanowicz – Przyrzekamy – Rajd Pamięci Września 1939 – Wizna
 18. Autor nieznany – Relacja z Manewrów Techniczno Obronnych 2007
 19. hm. Dorota Górska – Betlejemskie Światło Pokoju
 20. Wiosenny Zlot Drużyn Harcerskich – Drozdowo

II . hm. L. Żelechowski: Z dziejów harcerstwa łomżyńskiego

 1. Początki ruchu skautowego na Ziemi Łomżyńskiej
 2. Harcerstwo łomżyńskie w walkach o niepodległość Polski
 3. Harcerstwo łomżyńskie w latach 1918 – 1919
 4. Udział harcerzy łomżyńskich w obronie Ojczyzny w roku 1920
 5. Ci, którzy odeszli na wieczną wartę
 6. Harcerstwo łomżyńskie w okresie międzywojennym
 7. Lata wojny i okupacji
 8. Harcerstwo łomżyńskie w latach 1944 – 1950
 9. Działalność Organizacji Harcerskiej ZMP w latach 1950 – 1956
 10. Reaktywowanie ZHP. Harcerstwo łomżyńskie w latach 1956 – 1975
 11. Działalność ZHP w Chorągwi Łomżyńskiej w latach 1975 – 1992
 12. Poczet komendantów Łomżyńskich Hufców Harcerskich

III. Historia harcerstwa żeńskiego

 1. J. Borysewicz – Harcerstwo żeńskie w Łomży w latach 1916 – 1939
 2. hm. K. Mieszkowska – Historia Hufca harcerek po II wojnie światowej

IV. Ważne postacie z historii harcerstwa

1.  Gen. Robert Smith Baden Powell

2.  Andrzej Małkowski

3. Teodor Kliendienst

4.  Leon Kaliwoda

5. hm. L. Żelechowski – Stefan Woyczyński.

6. hm. H. Karwowski – Ks. Kazimierz Lutosławski.

7. Jerzy Jarnuszkiewicz

8. Adam Chętnik.

V. hm. E. Prószyńska – Działalność Chorągwi Łomżyńskiej im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”

1. Łomżyńska Chorągiew im. SGO „Narew”

2. Kampania Bohater.

3. Odznaka chorągwiana „Harcerska Służba Ziemi Łomżyńskiej”

4. Święto Chorągwi.

5. Zdobywanie imienia przez hufce.

6. Kształcenie drużynowych i „małej kadry”

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa.

8. Nieobozowa Akcja Letnia.

9. „Biebrzą – Narwią” – spływ kajakowy

10. Rozwój zainteresowań – drużyny specjalnościowe

11. Kurpiowski Rajd Zwycięstwa

12. Podejmowane zadania i osiągnięcia Chorągwi Łomżyńskiej

13. Działalność finansowo – gospodarcza Komendy Chorągwi Łomżyńskiej

14. Pracownicy Komendy Chorągwi

Przykro to pisać, ale fotografie przypominają jakością te z książek w PRL-u z okresu stanu wojennego: większość zamazana i nieczytelna. Wiadomo, że archiwalny materiał fotograficzny jest w nie najlepszym stanie; stąd tym większej trzeba ostrożności i przezorności, aby po druku nie nadawał się do kosza. Warto wziąć to po uwagę, zanim powstanie drugi i trzeci tom skądinąd ciekawej i wartościowej publikacji.
źródło:
art. Mirosław R. Derewońko
fot. 4lomza.pl
1643 Ogólnie 2 Dziś
  
 

1 Komentarz

 1. 19 listopada 2011  17:56 przez Jan Kowalski Odpowiedz

  cóż, jest to drugi tom gniotu wydanego za kasę podatników - ktoś dał kasę, a ktoś za sam pomysł i niby kierowanie projektem bez mrugnięcia okiem wypłacił sam sobie ok. 13.500 PLN nie wspomnę o ochłapach dla grona przyjaciół (po ok. 500 PLN) = gniot, jest gniotem < błędy ortograficzne, merytoryczne ktoś powinien sprawdzać biorąc kasę!!!! a co na to białostocki sponsor?

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.