Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2. Rozdział 5

  1. Rozdział V. Działalność programowa drużyn oraz środowisk harcerskich

str. 272 – 273

phm. Adam Mazewski

 

Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej
33 Pułku Piechoty „Strzelców Kurpiowskich”

 

Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 33 Pułku Piechoty „Strzelców Kurpiowskich” została powołana rozkazem Komendantki Hufca z dnia 11 grudnia 2007 r. Jest to tylko data oficjalnego utworzenia grupy, ponieważ nasze zainteresowanie historią i rekonstrukcją trwa dużo dłużej. Grupa liczy ok. 10 osób głównie z Łomży, oraz Jedwabnego. Szefem grupy jest phm. Zbigniew Dobkowski. Skąd wziął się pomysł na „harcerską” grupę rekonstrukcji historycznej? Z tego powodu, że większość z nas jest aktywnymi członkami ZHP, więc połączyliśmy pracę harcerską z naszymi zainteresowaniami. Pokazujemy też dość nietypową formę pracy harcerskiej.

Po co działamy? Swoimi działaniami popularyzujemy idee patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, przypominamy i odtwarzamy regionalne bitwy, potyczki i walki, świadczące o patriotyzmie ludności cywilnej i oddziałów wojskowych w latach      1918 – 1945, przypominamy losy zapomnianych bohaterów, bierzemy udział w rekonstrukcjach historycznych, programach edukacyjnych i imprezach związanych z propagowaniem tzw. „żywej historii”, odtwarzamy umundurowanie i ekwipunek z tamtych lat.

Grupa realizuje kilka projektów. Głównym, jest odtwarzanie walk 33 Pułku Piechoty „Strzelców Kurpiowskich” od chwili jego powstania aż do września 1939 r. Przedstawiamy też sylwetki żołnierzy Legionów Polskich, Polskiej Siły Zbrojnej z 1917r., Korpusu Ochrony Pogranicza, Armii Krajowej oraz od niedawna żołnierzy II Korpusu Polskiego we Włoszech. Zbieramy wszystkie możliwe informację na temat ww. jednostek. Zbieramy i kompletujemy ekwipunek z tamtych lat. Nas cieszy choćby guzik, byle z oryginalnego munduru. Zbieramy też informacje o tym, jak wyglądało życie cywilów w tamtych czasach.

Oto kilka imprez w których braliśmy udział: Ogólnopolski Zlot Grup Rekonstrukcyjnych w Parczewie, Motowetaran Bazar w Łodzi, Rekonstrukcja walk pod Iłżą, Piknik Historyczny w Łodzi, Rekonstrukcja „Ostatni Medal” w Serokomli. To ważniejsze, ale nie jedyne. Niejednokrotnie uczestniczyliśmy w imprezach patriotycznych. Wystawiamy warty honorowe podczas różnych świąt: Święto Łomżyńskiego Batalionu Remontowego, święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i innych. Można powiedzieć,  że nie ma w Łomży uroczystości patriotycznych bez naszej obecności. Bierzemy też udział w różnych uroczystościach poza Łomżą. Przykładem jest nasz udział w obchodach rocznicy bitwy stoczonej przez Korpus Ochrony Pogranicza pod Wytycznem, zorganizowanej przez Komendę Główną Straży Granicznej.

To są nasze wyjazdowe imprezy. A co robimy na „swoim terenie”? W lipcu 2009 r. zorganizowaliśmy Rekonstrukcje Obrony Łomży w 1920 r. Jest to jedna z pierwszych tego typu imprez w Polsce. Udział w niej wzięło ok. 40 rekonstruktorów z całej Polski m. in. z Iłży, Grabowa czy odległego Lubartowa. Ciekawostkę jest fakt, że w rekonstrukcji wzięła udział oryginalna armata francuska 75 mm typu Schneider. Jest to jedyny taki egzemplarz w Polsce! „Obrona Łomży” to bardzo ważna impreza, ponieważ wiedza ludzi o wojnie polsko-bolszewickiej jest znikoma. Drugim ważnym przedsięwzięciem grupy jest zorganizowanie w Łomży inscenizacji „Śmierć Leona Kaliwody”, podczas obchodów Święta Niepodległości.

Kolejnym przedsięwzięciem, które przygotowała grupa to inscenizacja śmierci kpt. Raginisa na Górze Strękowej podczas obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej i walk w okolicach Wizny. Było to ogromne przedsięwzięcie z okazji tej rocznicy, wymagało kosztownego zabezpieczenia logistycznego i finansowego.

Grupa współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami. Są to           m.in. OSP w Mątwicy, Stowarzyszenie Klub FORT, Klub Strzelecki w Troszynie, ponadto z wieloma Grupami Rekonstrukcji Historycznej z całej Polski. Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Miłośników Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł”.

Tak oto w wielkim skrócie można przedstawić Harcerską Grupę Rekonstrukcji Historycznej 33 Pułku Piechoty „Strzelców Kurpiowskich”. Można powiedzieć, że praca w HGRH to dobra szkoła patriotyzmu, którego w dzisiejszych czasach jest coraz mniej. Dzięki przedsięwzięciom Grupy można na własne oczy zobaczyć, jak wyglądał żołnierz z różnych epok, a nie tylko czytać o tym na lekcji historii.     Przed nami jeszcze dużo pracy.

Zdjęcia z działalność Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej

 Atak bolszewików podczas „Obrony Łomży 1920 r.” Rekonstrukcja 26.07.2008 r.

Załoga obrońców przygotowana do natarcia bolszewików (Inscenizacja „Obrona Łomży 1920 r.” w dniu 27 lipca 2008 r.)

 

 

1006 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.