Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2. Rozdział 5

Rozdział V. Działalność programowa drużyn oraz środowisk harcerskich
str.305-308

 

Drużyny z Jedwabnego

 phm. Małgorzata Modzelewska


Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zielony Płomień”

z Jedwabnego

 

Harcerstwo wspiera pracę szkoły i rodziny w wychowaniu młodego, odpowiedzialnego i świadomego obywatela. Wiedzą o tym dawni harcerze, którzy kiedyś starali się czerpać garściami z tego co najlepsze w tym ruchu, a teraz przekazują w pracy z młodym pokoleniem to czego zdążyli się nauczyć a co nigdy nie przestaje być aktualne – miłość do Ojczyzny, tolerancję i szacunek do innych, wychowanie patriotyczne oraz krzewienie i pielęgnowanie wiary i kultury.

Od 29.09.2006 roku, w Gminie Jedwabne rozpoczęła działalność 15 Gromada Zuchowa „Orlątka”, która w wyniku rozrastania się i różnic wiekowych dzieci, została przekształcona w 2 Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Zielony Płomień”.

Drużyna z Jedwabnego, w oparciu między innymi o roczny program, stara się poznać i wzbogacić swoim działaniem środowisko, w którym żyje. Warto więc przybliżyć  czytelnikowi tę grupkę dzieci  i młodzieży, które z dumą zakładają mundur i rogatywki, które z szacunkiem do munduru przypinają Krzyż Harcerski lub Znaczek Zucha, mając świadomość jego powagi i symboliki. Dzieci te, wzorując się                na dawnym skautingu, w swojej pracy harcerskiej, poznają swoich poprzedników i ich losy, które niejednokrotnie były okupione bólem, krwią i poświęceniem życia            dla ojczyzny i wolności. Młodzi harcerze dążą do zachowania tradycji, poznania kultury regionu, utrzymania świadomości o bohaterach ziemi, starają się również podtrzymać tradycję dnia mundurowego w szkole. Tematyka poruszana podczas spotkań jest różna i dostosowana do wieku – patriotyzm, ekologia, techniki harcerskie, praca na rzecz społeczności lokalnej, rozwój zainteresowań poprzez zdobywanie sprawności, itp. Dzięki pracy i przynależności do ZHP, zuchy i harcerze uczą się miłości i patriotyzmu w stosunku do swojej ojczyzny. Harcerstwo jest wspaniałą lekcją historii, wskazującą młodemu pokoleniu wzorce godne podziwu i naśladowania.

Kadra 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej,  pracuje z 3 różnymi poziomami wiekowymi:

– zuchy w wieku od 7 do 10 lat (klasa I – III szkoły podstawowej): działają                           w gromadzie zuchowej, poznają między innymi Prawo Zucha, piosenki, pląsy i inne zabawy

–   harcerze w wieku od 10 do 13 lat (klasa IV – VI szkoły podstawowej): w czasie spotkań dzieci uczą się obycia, technik harcerskich i Prawa Harcerskiego               oraz rozwijają własne zainteresowania

– trzecia grupa wiekowa to harcerze starsi (gimnazjaliści): pracując nad sobą zdobywają doświadczenie potrzebne do dalszego rozwoju zarówno osobistego,        jak i  w szeregach ZHP.

Wszystkie trzy grupy wiekowe, tworzą zgraną drużynę przyjaciół, w której starsi opiekują się i troszczą o młodszych, mając świadomość o ich wpływie            na dalsze losy istniejącej drużyny. Dzieci są dumne z posiadanej harcówki            przy Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Jedwabnem oraz strony internetowej www.2wdh.jedwabne.wgl.pl

Drużyna z Jedwabnego chętnie bierze udział w świętach szkolnych                      i państwowych  np. 3 Maja, 11 Listopada, a także kościelnych podczas procesji, marszów lub jako patrole w wystawianych wartach przy grobach żołnierskich    podczas 1 i 2 listopada.

W ramach pracy na rzecz Hufca drużyna bierze czynny udział w zlotach harcerskich, tj: Rajd Pamięci Września’39, Zlot na Powitanie Lata, Zlot w Drozdowie, Zambrowie, Rosochatym Kościelnym, II Jesienny Regionalny  Zlot w Drozdowie   oraz innych.

Jako zadania własne harcerze w 2008 roku zorganizowali I Rajd Pieszy           po gminie Jedwabne, który trwał trzy dni. Drużyna organizuje każdego roku w okresie Bożonarodzeniowym teatrzyk i koncert kolęd oraz  rozdaje paczki ze słodyczami dzieciom z rodzin ubogich. Od 2010 roku w szkołach jest organizowana loteria fantowa, a jej dochód przeznaczony jest na potrzeby bieżące harcerzy.  Organizowany jest również „Dzień pieczonego ziemniaka” przy współpracy z świetlicą MGOK Jedwabne oraz gry i zabawy podczas uroczystości „Pasowania na Ucznia” w Szkole Podstawowej.

W planach na przyszłość 2 WDH chce zdobyć w roku następnym Tytuł               i „Odznakę  Drużyny Grunwaldzkiej” oraz w 2011 roku wziąć udział w Rajdzie  Grunwaldzkim. W związku z tym, zaczynając nowy etap w życiu grupy, zostały zmienione barwy drużyny, z jasnozielonych na dwukolorowe żółto – czarne,  powstał również proporzec drużyny.

W okresie Bożonarodzeniowym od 2006 roku, harcerze  przywożą  z Łomży Betlejemskie Światło Pokoju i przekazują je mieszkańcom Jedwabnego. Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza  w Jedwabnem, drużyna zorganizowała  część artystyczną z okazji 11 listopada.

Harcerstwo to nie tylko praca dla innych, harcerstwo jest również zabawą           i chęcią poznawania czegoś nowego. Dzieci wyjeżdżając na zloty i obozy organizowane przez inne środowiska  harcerskie,  uczą się tolerancji, otwierają się     na różne kultury. Podczas wyjazdów  harcerze i zuchy poznają różnych ciekawych ludzi i miejsca, nawiązują przyjaźnie i znajomości wymieniają się poglądami  doświadczeniami z innymi dziećmi. Jest to też dobra okazja do poznania nowych piosenek harcerskich, pląsów i zabaw, jak również pokazania siebie i swojego środowiska z jak najlepszej strony.

 

pwd. Marzena Bagińska
Marlena Ożarowska

  Drużyna Harcerska „Agapa – Pomocna Dłoń”

 

Drużyna powstała na początku września 2004 r. i od początku swego istnienia działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem. Drużynową, od początku powstania drużyny, jest druhna pwd. Marzena Bagińska – instruktor kulturalno – oświatowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem.              Tam spotykamy się co tydzień, na czwartkowych zbiórkach drużyny.

Nadając nazwę, drużyna chciała nawiązać do wielkiej przyjaźni łączącej osoby należące do 21 DH. „Agapa” z łacińskiego oznacza „miłość między braćmi”, a także ostatnią wieczerzę Jezusa z Apostołami. W związku z pierwszym członem nazwy drużyna stara się czynnie uczestniczyć w życiu codziennym kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba w Jedwabnem. Nieraz została organizowana Biała Służba oraz coroczne adoracje przy grobie Jezusa. Współorganizowaliśmy ze Szkołami w Jedwabnem – Koncerty Charytatywne z okazji Dnia Mamy, a pieniądze zebrane w czasie koncertów przekazane zostały na remont kościoła parafialnego w Jedwabnem. Pomagamy także Caritasowi sprzedawać adwentowe świeczki, jak również zorganizowaliśmy wystawę w kościele na temat ,,XIX – wieczne nagrobki”

„Pomocna Dłoń” to dłonie, które są zawsze chętne do pomocy. Drużyna w swojej pracy organizuje akcje charytatywne oraz w nich uczestniczy np. WOŚP, czy też Noworoczny Dar Serca. Razem z PCK zorganizowaliśmy akcję charytatywną, „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” – zbiórkę słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Łomży.

W drużynie działa około 21 osób. Są trzy zastępy, które mają na celu poszerzenie wiedzy na temat harcerstwa, a także pomagają w poznaniu naszej organizacji. Drużyna bardzo aktywnie uczestniczy w imprezach i zlotach organizowanych przez Hufiec Łomża, a ostatnio także Hufiec Kolno. Jesteśmy stałymi uczestnikami Rajdów Wizna, Zlotu Na Powitanie lata w Nowym Młynie, Wiosennych Zlotach w Drozdowie, Zlotach Druha Szarego oraz Zlotach w Zambrowie, Rosochatem Kościelnem, Czyżewie.

Dzięki staraniom drużynowej i wsparciu Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, na czele    z Panem Burmistrzem Krzysztofem Moenke – co roku wakacje spędzamy na obozach harcerskich. Byliśmy więc w Suchej Rzeczce, Woszczelach oraz Koźle.  Co roku uczestniczymy w obchodach świąt państwowych w naszej miejscowości:        z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości w 1918 roku, Białym Marszu w intencji Papieża, Drodze Krzyżowej. Bardzo czynnie włączamy się             w pomoc w organizacji Dni Jedwabnego, Majówkę oraz prowadzimy gry i zabawy połączone z różnymi konkursami dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Jesteśmy drużyną starszoharcerską, trudno więc nam utrzymać stałych członków drużyny na dłużej. Kiedy ruszają do szkół do Łomży, nie zawsze mają czas na aktywną pracę w drużynie. Myślimy jednak, że czasy spędzone w harcerskim mundurze będą wspominali zawsze z wielką sympatią. Jesteśmy otwarci na dobrych, wartościowych ludzi, którzy chcą miło i pożytecznie spędzić swój wolny czas.

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zielony Płomień” z Jedwabnego

Fot. Wspólne grillowanie podczas urodzin drużyny w 2009 roku

Fot. Harcerze z 2 WDH „Zielony płomień” podczas „Zlotu na powitanie lata” w 2010 r.

Fot. Na Rajdzie Wizna w 2008 r.

Fot. Zajęcia regionalne z dh. Jadwigą Solińską podczas Wiosennego zlotu „Przed Palmową Niedzielą” w 2008 r.

Fot. Choinka dla dzieci przygotowana wspólnie z 4 ŁDH Panteon w 2004 roku

Fot. Na zlocie Na powitanie lata w 2005 roku

Fot. Drużyna podczas obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2005

Fot. Majówka dla dzieci przy GOK 3.05.2006

Fot. Spotkanie z rekonstruktorami w Wiźnie podczas Rajdu Wizna w dniu 5.09.2009 r.

Fot. Zajęcia dla dzieci z Nieławic w 2009 r.

584 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.