Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2. Rozdział 5

Rozdział V. Działalność programowa drużyn oraz środowisk harcerskich   str. 315-317

Drużyny ze Szczuczyna

pwd. Darosława Wojciechowska

ZHP w Szkole Podstawowej w Szczuczynie

W Szkole Podstawowej w Szczuczynie od lutego 2009 r. rozpoczęły  działalność  gromada zuchowa i drużyna harcerska w porozumieniu z Hufcem Nadnarwiańskim ZHP w Łomży. Gromada Zuchowa „Srebrne Lwiątka” pod opieką druhny Darosławy Wojciechowskiej i Drużyna Harcerska „Złote Lwy”  pod opieką druhny Agaty Dembińskiej skupiają po piętnastu młodych entuzjastów harcerstwa. Wspólnie poznajemy tradycje harcerską, uczymy się Prawa Harcerskiego, dbamy         o naszą lokalną tradycję. Dzięki udziałowi w Programie Integracji Społecznej drużyny zakupiły pełne umundurowanie i są w trakcie urządzania  harcówki.
Od początku swej działalności zuchy i harcerze uczestniczyli w zlotach harcerskich w Drozdowie i Zambrowie. Pierwszym wspólnym wyjazdem był Wiosenny Zlot „Przed Palmową Niedzielą” w Drozdowie w kwietniu 2009 r.  i ku naszemu zdumieniu zajęcia z robienia palm prowadziła dh. Jadwiga Solińska, której córka – Maria Jaworowska, pracuje w naszej szkole. Zajęcia regionalne, zwiad przyrodniczy oraz zwiedzanie i zajęcia w Muzeum przekonały młodych biszkoptów, że chcą zostać zuchami i harcerzami.
Dalej potoczyło się już błyskawicznie: wyjazd na Zlot Przyjaźni w Zambrowie oraz podejmowanie działań na „własnym podwórku”.
W roku szkolnym 2009/2010 gromada zuchowa wzięła udział w dożynkach parafialnych w Szczuczynie. Zuchy w strojach ludowych pieśnią, tańcem                 oraz inscenizacją pt. „Patrzcie, ile rąk potrzeba, aby mieć kawałek chleba” uświetniły tę wspaniałą uroczystość. Harcerze przygotowali również apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przed Świętem Zmarłych harcerze posprzątali zaniedbane miejsca            na cmentarzu, a gromada zuchowa odwiedziła groby „nieznanego żołnierza” zapalając symboliczny znicz dla tych, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny. Zuchy zorganizowały  apel szkolny z okazji Święta Niepodległości. Poprzez montaż słowno- muzyczny przypomniały uczniom klas I-III o ważnych wydarzeniach z historii Polski. W ostatnim tygodniu listopada harcerze i zuchy wzięły udział w wieczorze andrzejkowym. Wpierw odbyło się uroczyste świeczkowisko, a następnie wszyscy bawili się na integracyjnej dyskotece. Nie obyło się bez tradycyjnych wróżb i małego co nieco. W lutym wspólnie obchodziliśmy Dzień Myśli Braterskiej.

5 GZ „Srebrne Lwiątka” na Zlocie Przyjaźni w Zambrowie

W dniach 14 i 15 maja 2010 r. 5 Gromada Zuchowa „Srebrne Lwiątka” uczestniczyła w V Zlocie Przyjaźni harcerzy i zuchów z Hufca Nadnarwiańskiego. Naszym pierwszym zadaniem była zabawa z dziećmi ze świetlicy terapeutycznej. Wspólnie śpiewaliśmy harcerskie piosenki i pląsy. Następnie uczestniczyliśmy             w apelu. Naszą gromadę reprezentowała Martyna. Po apelu mieliśmy czas na posiłek. Trzeba też było przygotować sobie spanie na materacach. Udało się nam zająć niewielkie pomieszczenie, pozostali spali na wielkiej sali gimnastycznej.
Około godziny 21 rozpoczęła się wieczornica – „Raport z naszych działań” –       aż do upadłego. Wszyscy, a było nas 185, spotkaliśmy się  wokół przygotowanych świeczek, które ceremonialnie zapalane były przez przedstawicieli wszystkich drużyn. Naszą świeczkę zapalił Robert. Po odśpiewaniu pieśni harcerskich  nastąpiło prezentowanie drużyn. Oczywiście my byliśmy pierwsi i wypadliśmy wspaniale. Około północy czekała na nas niespodzianka. Zostaliśmy poproszeni do odbycia prób zuchowych. Był to wstęp do złożenia Obietnicy   Zuchowej. Wszyscy pomyślnie przeszliśmy   próbę i złożyliśmy obietnicę przed Komendantką Hufca ZHP w Łomży,  druhną hm. Dorotą Górską. Otrzymaliśmy znaczki Zucha i legitymacje.
Drugi dzień był również bardzo atrakcyjny. Rano śniadanie, sprzątanie, apel. Następnie basen – aż trzy godziny  w wodzie, na zjeżdżalniach, w jacuzzi. Pierwsze trudne zadanie – bieg patrolowy. Poradziliśmy sobie znakomicie.
Bardzo zmęczeni stawiliśmy się na apelu  końcowym. Jubileuszowym ogromnym tortem 5-lecia zlotów w Zambrowie zakończyliśmy nasz pobyt. Było super!!!
Rok harcerski zakończyliśmy wspólnie uczestnicząc w Nocy w Szkole.           Na początku czerwca w nocy z piątku na sobotę spaliśmy w szkole. Na początku bawiliśmy się w podchody i inne gry terenowe. Potem przenieśliśmy się na salę            i zjedliśmy pizzę na kolację. Potem dwóch naszych zuchów złożyło Obietnicę Zuchową. Jeszcze trochę pograliśmy w gry ruchowe i szybko zasnęliśmy. Rano zadowoleni wróciliśmy do domów.
Rok harcerski 2010/2011 rozpoczęliśmy bardzo aktywnie: członkowie szczuczyńskiej 5 GZ i Drużyny Harcerskiej w dniu 12 września tradycyjnie uczestniczyli w obchodach Dożynek Gminno – Parafialnych. Wzięli udział  w uroczystej procesji w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Następnie wystąpili w części artystycznej przygotowanej szczególnie dla rolników naszej parafii.
Jako podsumowanie projektu w dniach 6 – 7 września Drużyna Harcerska „Złote Lwy” i 5 Gromada Zuchowa „Srebrne Lwiątka” uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo – integracyjnej do Trójmiasta. Zwiedzaliśmy Stare Miasto w Gdańsku, byliśmy na molo w Sopocie, w gdyńskim akwarium i na Westerplatte. Mieliśmy okazję, niektórzy po raz pierwszy, zamoczyć stopy w naszym pięknym Bałtyku. Drugiego dnia zwiedziliśmy zamek krzyżacki w Malborku. Była to wspaniała lekcja żywej historii. Zmęczeni, ale w wyśmienitych humorach, wróciliśmy wieczorem  do domu.
15 września 2010 r. druhna Darosława Wojciechowska wraz z zuchami Martyną Łempicką i Joanną Kalinowską odwiedziły druhnę Jadwigę Solińską –  82 – letnią artystkę ludową, mieszkającą w Wąsoszu, w „Złotym Domu”. Druhna Jadwiga przyjęła naszą delegację bardzo serdecznie. Ubrana w mundur harcerski opowiadała nam ciekawe historie związane z uczestnictwem druhny w ZHP. Bardzo ciekawie opowiadała o swoim życiu i twórczości jako artystka ludowa. Oglądaliśmy prace plastyczne wykonane przez panią Solińską i poznaliśmy historię ich powstawania. Każdy aniołek, diabełek czy wycięta serwetka budzą wiele wspomnień. Poznaliśmy najnowszy dorobek jej twórczości literackiej, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Druhna Jadwiga obdarowała  nas swoimi książeczkami z pięknymi dedykacjami. Mamy nadzieję, że nie raz uda nam się odwiedzić naszą druhnę,         aby poznawać jej wspaniałą twórczość.
Mimo, że pracujemy niedługo, to mamy się już czym pochwalić. Nasze zuchy    i harcerze są dumni z tego, że mogą należeć do naszych drużyn. Uczą się               przez działanie na rzecz naszej szkoły, miasta, dla społeczności lokalnej. Z dumą noszą Krzyż Harcerski i Znaczek Zucha.

 Gromada Zuchowa „Srebrne lwiątka” ze Szczuczyna

Harcerze na Wiosennym Zlocie w Drozdowie podczas zajęć regionalnych

Zuchy i harcerze na wycieczce w Wilczym Szańcu k. Gierłoży w 2009 r.

Występy zuchów w kościele podczas dożynek parafialnych

Przed uroczystością dożynkową

Zuchy przed Pomnikiem Sybiraków w Dzień Zaduszny w 2009 r.

Ostatnia narada przed prezentacją gromady podczas Zlotu Przyjaźni w 2010 r..

Materiał został pobrany z Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2.

Koniec Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2. 

 

 

768 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.