Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2. Rozdział 5

Rozdział V. Działalność programowa drużyn oraz środowisk harcerskich
Str. 244 – 245

phm. Janusz Jastrzębski

15 Łomżyńska Drużyna Harcerska „ Słoneczni” im. Szarych Szeregów

29 X 1987 r Harcerska Drużyna „Słoneczni” (szczep przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży) złożyła w Hufcu Łomża zgłoszenie na okres próbny. W okresie próbnym wzięliśmy udział w inauguracji roku harcerskiego szczepu, w II Rajdzie Złote Liście Jesieni, w uroczystościach XXX – lecia szkoły oraz w Przeglądzie Piosenki Harcerskiej (zajęliśmy II –miejsce).
16 V 1988 r. Komendantka Hufca, Elżbieta Szleszyńska zamknęła okres próbny i nadała drużynie nr 15 oraz zatwierdziła kampanię bohatera: Szare Szeregi.
31 maja 1988 r. odbyło się pierwsze Przyrzeczenie Harcerskie w drużynie (w sumie było ich sześć), w którym uczestniczyli rodzice, dyrekcja szkoły, komendanci szczepu oraz Ewa Hermanowska ze swoją drużyną.

Praca drużyny to trzy obszary działania:
a) udział w życiu szkoły i środowiska
b)
uczestnictwo w działalności hufca
 c) imprezy integracyjno – rozwojowe.

Udział w życiu szkoły to uczestnictwo w wielu apelach, uroczystościach kończących rok szkolny, różnych rocznicach. Drużyna trzykrotnie organizowała szkolne rajdy po Kurpiowszczyźnie z metą w Nowogrodzie. Drużyna wystawiała warty w czasie uroczystości odsłonięcia obeliska w Giełczynie (1989 r.). Zorganizowaliśmy dla całej szkoły w lesie Jednaczewskim Święto Pieczonego Ziemniaka (1993 r.). Uczestniczyliśmy w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży (28 V 1994 r.). Od tego też roku drużyna posiada swój proporzec: jedna strona: 15 ŁDH, druga: Słoneczni im. Szarych Szeregów.

W czerwcu 1995 r. wystąpiliśmy w prezentacji dorobku szkoły. Wspomagaliśmy ochronę zabytków (kwesta na cmentarzu Łomżyńskim 1 XI 1995 r.), PCK (kwesta 9 V 1996 r.) oraz kwestowaliśmy na pomnik Harcerza w październiku 1995 r.

Drużyna brała udział w wielu imprezach Hufca Łomża:
– Zlot Pamięci Września 39 r. ( w latach 1988 r., 1995 r., 1998 r.);
– Rajd Nie Tylko dla Orłów (1998 r., 2003 r.);
– Dzień Myśli Braterskiej (1995 r. – 1999 r.)
– Zlot Pamięci Druha Szarego (w tym trzykrotnie byliśmy współgospodarzami );
– Rajd Kurpiowski;
– Rajd Złote Liście Jesieni;
– Przegląd Piosenki Harcerskiej.

Ponadto uczestniczyliśmy w uroczystościach patriotycznych np. 3 Maja, 11 Listopada.

Praca drużyny to nie tylko zbiórki harcerskie, służba na rzecz szkoły i Hufca, ale i zdobywanie umiejętności praktycznych realizowanych w różnych formach. Dużym powodzeniem cieszyły się biwaki (w szkole oraz innych miejscowościach: Czyżew, Puchały, Nowy Młyn, Komorowo, Pniewo). Biwaki były dobrą okazją do poznawania się i wspólnej nauki.

Miejscem szczególnym były dla nas Góry Świętokrzyskie i udział w tamtejszych prestiżowych, znanych rajdach. Aby przygotować się do tych wyjazdów, organizowaliśmy jedno – i kilkudniowe rajdy wokół Łomży (np. Nowogród, Wygoda, Ciechanowiec, Śniadowo, Drozdowo).

Uczestniczyliśmy w Harcerskich Rajdach Świętokrzyskich (drużyna uzyskiwała I kat.), 1-Majowych Rajdach PTTK, w Rajdzie po Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym. W 1994 roku przyrzeczenie składane było na Góry! Takich rajdów było 9, ponadto jeden wyjazd zorganizowaliśmy samodzielnie. W 1995 r. wzięliśmy udział w Rajdzie „Szczyty”, zdobywając puchar trasy „Dąb”.

Z drużyną hm. Karwowskiego w 1995 r. wzięliśmy udział w Zlocie Skautów w Ivančena (obecnie Czechy).

Do czerwca 1989 r. drużyna działała w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży. W związku ze zmianą pracy drużynowego od września podjęliśmy pracę (w nowym składzie) w Zespole Szkół Zawodowych Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łomży. Uczestniczyliśmy w Rajdzie „Nie Tylko dla Orłów” w Wiźnie oraz w Wigilijnym Zlocie w Andrzejewie. Po dwóch latach działalności drużyna została zawieszona ze względu na braki zainteresowania taką formą pracy w tym środowisku.

Reaktywacja drużyny miała miejsce w 2003 r. w Konarzycach (jeden zastęp) i w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (zastęp drugi). Poza jednodniowymi rajdami, byliśmy na biwaku w Koźle k. Kolna oraz na Zlocie dh. Szarego w 2004 r. Ze względu na wyjazd drużynowego za granicę działalność drużyny w 2004 r. została zawieszona.

Fot. Drużyna podczas Rajdu Pamięci Września ’39 na Górze Strękowej

Fot. Drużyna na szlaku Rajdu Świętokrzyskiego – widok na Górę Jeleniewską.

Fot. Drużyna często brała udział w Przeglądach Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 

 

Fot. Drużyna podczas Rajdu Złote Liście Jesieni w 1998 r.

Fot. Drużyna podczas Rajdu Złote Liście Jesieni  w 1998 r.

1325 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.