Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2. Rozdział 5

Rozdział V. Działalność programowa drużyn oraz środowisk harcerskich
Str. 261-262

phm. Mariusz Patalan

4 Łomżyńska Drużyna Harcerska „Panteon”

Początki działania drużyny:

4 Łomżyńska Drużyna Harcerska „Panteon” została powołana do życia 6 lutego 2004 roku. Swoją nazwą nawiązywała do tradycji sprzed roku 1998, kiedy w jednej z drużyn działających w Łomży przy Domu Harcerza na Polowej 11a (11 SDS „Exodus”) powstał zastęp o tej nazwie. Drużyna powstała w dość nietypowy sposób. Na jej czele stanął pwd. Mariusz Patalan. 4 Łomżyńska Drużyna Harcerska „Panteon” stara się o miano drużyny specjalnościowej ze względu na rodzaj prowadzonych działań. Specjalność obronna daje członkom wiele możliwości pracy oraz bardzo urozmaica i uatrakcyjnia ich program, a tym samym przyciąga nowe osoby do harcerstwa. Składa się, bowiem z wielu dziedzin: strzelectwa, sportów walki, technik linowych, skoków spadochronowych, działań nieregularnych, pierwszej pomocy. Wszystko to niecodziennie łączy się z uprawianiem sportu i hartowaniem umysłu i ciała, co w naszej drużynie jest bardzo ważne. U swoich członków cenimy zaangażowanie oraz posłuszeństwo wobec przełożonych. Szkolimy się także w zakresie survivalu – szeroko rozumianego jako szkoła przetrwania. Dzięki temu nasi członkowie stają się bardziej samodzielni i zaradni nie tylko w życiu harcerskim, ale również, na co dzień. Dużą cześć szkolenia poświęcamy zajęciom alpinistycznym – linowym. Wysokim uznaniem cieszą się całoroczne warsztaty alpinistyczne, podczas których ich uczestnicy uczą się zakładania tyrolek (kolejek amerykańskich), zjazdów pionowych, mostów linowych, tzw. przewieszek „Mamuta” oraz zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami, takimi jak budowa i zastosowanie sprzętu. Zakończenie warsztatów odbywa się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie podczas tygodniowego wspinania się na skałach kończą się zaliczeniami, które uprawniają do wejścia w skład kadry warsztatów i tym samym dają możliwość udziału w samodzielnych zajęciach linowych oraz obsługi ścianki wspinaczkowej podczas zielonych szkół.

Oprócz wspomnianych rzeczy interesujemy się działaniami specjalnymi: „zieloną i czarną taktyką”. Mieliśmy okazję uczestniczyć w różnych szkoleniach prowadzonych przez zawodowców. To stało się czynnikiem, który „nakręca nas” do samodzielnych treningów w terenie lesistym oraz w pomieszczeniach. Nie twierdzę, że jesteśmy profesjonalistami, ale mamy szansę nimi zostać. Aby być wszechstronnie wyszkolonymi, harcerze z 4 ŁDH „Panteon”, biorą udział w kursach specjalistycznych, m.in. na Brązową Odznakę Ratownika Medycznego ZHP oraz harcerskich jak np. kurs drużynowych. Nie zamykamy się wyłącznie na jedną specjalność. Poszukujemy nowych rozwiązań, pomysłów, form turystycznych, jak również rozwoju. Do tej pory zasmakowaliśmy również: spływów kajakowych, ratownictwa medycznego, jazdy konnej, spadochroniarstwa, ASG1, nurkowania.

Jednym z naszych atutów jest zaplecze logistyczne, które mamy udostępnione dzięki współpracy z instytucjami oraz naszym zaprzyjaźnionym partnerem – Regionalnym Biurem Turystycznym „Robin”. Wprawdzie w dużej mierze nasze działania opierają się na proobronności, dlatego niektóre osoby zarzucają nam wojskowy charakter drużyny. I faktycznie w pewnym sensie mają rację. Jednak na pierwszym miejscu stawiamy sobie wychowanie w idei harcerskiej. Każdy
z członków drużyny czuje się i jest harcerzem przede wszystkim. Staramy się postępować zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Nie wstydzimy się ubrać i pokazywać w mundurze harcerskim w miejscach publicznych. Wychodzimy do społeczności lokalnej z pomocną dłonią. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy harcerzami.

Militarny wygląd, szkolenia, rozkazy, podporządkowanie w zhierarchizowanym systemie funkcji, wojskowość istniały już od początków funkcjonowania organizacji sprawdziło się, a dowodem na to jest działalność „Szarych Szeregów”. Lubimy usiąść we wspólnym gronie przy ognisku, śpiewać i bawić się razem. Zgodnie z patriotycznym wychowaniem na zbiórkach uczymy się również historii harcerstwa, skautingu, znaczących wydarzeń z dziejów Polski, biografii sławnych postaci, zdobywamy stopnie i sprawności oraz bierzemy udział w uroczystościach państwowych.

„Widząc ich starania, które dzień po dniu wznoszą fundamenty oraz ściany pod nasz przyszły PANTEON. Nie pozostało mi nic więcej, jak tylko życzyć nam wytrwałości w harcerskiej drodze.

P.S Razem możemy wszystko i co nas nie złamie to nas umocni. Najważniejsze, że nasze drogi życiowe połączyły się, a marzenia podążają w tym samym kierunku.”2

Druhem – założycielem „Panteonu” jest phm. Mariusz Patalan. 22 lipca 2006 roku zrezygnował z wodzostwa i przekazał drużynę pwd. Pawłowi Staszewskiemu. On z kolei oddał drużynę w ręce sam. Ewelinie Ogrodnik i opiekunce dh. Kamili Gregorek. Stało się to znowu 22 dnia, lecz tym razem grudnia 2007 roku. W sierpniu tego 2009 roku dh. Natalia Kłosińska przejęła drużynę i harcówkę na ulicy Sadowej w Łomży. Dh. Natalia wcześniej nosiła barwy 13 „Agady” i była przyboczną zuchową w 10 GZ „Bractwo tęczy”. Za czasów kierowania drużyna przez Natalię Kłosińską zmieniła ona swój charakter. Ze specjalności proobronnej członkowie drużyny przerzucili się na pierwszą pomoc. Natalia jest instruktorem „Pokojowego Patrolu” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i swoje umiejętności stara się przekazywać swoim podopiecznym.

Barwy drużyny to „Desert 6 color”, barwy próbne są brązowe


Fot. Logo drużyny

1 ASG – Air Soft Gun – repliki broni palnej w skali 1:1

2 Mariusz Patalan – pierwszy drużynowy. Źródło: http://panteon.4lomza.pl/index.php?wiad=18

Zdjęcia z działalności  4 Łomżyńskiej Drużyny Harcerskiej „Panteon”

Fot. 4 ŁDH „Panteon” podczas Święta Niepodległości w 2004 r.

Fot. Jesienne forty 15.10.2005

Wigilia drużyny 17.12.2005

Fot. Zlot Na Powitanie Lata 2005

Fot. Obóz hufca Sucha Rzeczka 2006 r.

Fot. Zbiórka drużyny w lutym 2010 r. w harcówce na ul. Sadowej.

1032 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.