Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2. Rozdział IV

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA HUFCA W ŁOMŻY

hm. Mirosław Walczyk

MTO – MANEWRY TECHNICZNO OBRONNE

Str. 138 – 141

Manewry Techniczno – Obronne to impreza o charakterze survivalowo – proobronnym. Jest to propozycja dla drużyn harcerskich, grup survivalowych, klas szkolnych, militarystów i wszystkich zainteresowanych sportami obronnymi, którzy zjeżdżają się by rywalizować ze sobą i wykazać się wiedzą z zakresu sportów obronnych. Są kontynuacją przedsięwzięć tego typu realizowanych na szczeblu ogólnopolskim od lat siedemdziesiątych XX wieku. MTO od samego początku opierają się na ideałach braterstwa, służby. Stanowią praktyczny sprawdzian wiedzy i umiejętności harcerskich i technicznych oraz zgrania startujących zespołów.
Manewry od wielu lat organizują społecznie druhny i druhowie zrzeszeni w  62 Harcerskim Klubie POL – SURVIVAL z Łomży, instruktorzy Hufca ZHP w Łomży, członkowie Ligi Obrony kraju oraz zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Łomży. Odbywają się przeważnie na przełomie września i października na terenie Łomży oraz Harcerskiej Bazy w Nowym Młynie k. Miastkowa. Co roku w MTO bierze udział około 100 – 150 osób, praktycznie z całej Polski. Manewry organizowane przez łomżyńskich harcerzy z roku na rok cieszą się rosnącą popularnością i na stałe weszły już do ogólnopolskiego kalendarza harcerskich imprez proobronnych.
W programie MTO odbywają się różne konkurencje, m.in.: Gra Sprawnościowa „FORTY”, strzelanie sportowe, Wielobój Ratowniczo-Medyczny, Wielogodzinna Gra Terenowa, Nocne Biegi na Orientację. Poza konkurencjami specjalistycznymi w ramach MTO organizowane są różnego rodzaju imprezy towarzyszące jak np. ścianka wspinaczkowa, pokaz sprzętu paintballowego, pokaz Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji 33 Pułku Piechoty z Łomży, pokaz sprzętu wspinaczkowego, pokaz sprzętu nurkowego, szkolenie medyczne, ogniska, spotkania z zaproszonymi gośćmi itp.
Startujące patrole sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wiedzy harcerskiej oraz obronnej, znajomości historii, terenoznawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelectwa, organizowania przepraw wodnych, technik przeciwchemicznych i linowych, łączności, znajomości wyposażenia oraz uzbrojenia współczesnego wojska oraz znajomości sygnałów ratowniczych i zasad postępowania w przypadku klęsk żywiołowych. Bardzo duży nacisk organizatorzy kładą co roku na zagadnienia bezpieczeństwa zajęć, zgranie startujących patroli oraz takie dobranie tematyki zadań, aby przygotować uczestników do prawidłowego reagowania w krytycznych, zaskakujących sytuacjach. Poszczególne punkty są przygotowywane przez specjalistów z danej dziedziny w ten sposób, by nie tylko sprawdzić wiedzę i umiejętności uczestników, ale również stworzyć okazję do nauczenia się czegoś nowego.
Jednym z ważniejszych celów organizacji Manewrów Techniczno – Obronnych jest (poza celem edukacyjnym) idea partnerstwa i integracji środowisk interesujących się szeroko pojętą obronnością i bezpieczeństwem. Członkowie różnych organizacji (ZHP, ZHR, STRZELEC, ZMW, WOŚP, LOK, PCK) nie tylko rywalizują ze sobą, ale również nawiązują przyjaźnie i współpracę. Tradycją Manewrów jest sobotnie ognisko integracyjne połączone ze spotkaniem z zaproszonymi gośćmi.
Dzięki uczestnictwu w Manewrach Techniczno – Obronnych wielu młodych ludzi ma możliwość pierwszy raz w życiu postrzelać z broni sportowej czy łuku, spróbować swoich sił na linach i ściance wspinaczkowej czy też posmakować adrenaliny podczas gry paintballowej. Wiele patroli wraca co roku na trasę kolejnych Manewrów.
Organizatorom zawsze zależy na profesjonalnej organizacji, doskonale przygotowanej kadrze, ciekawych konkurencjach i atrakcyjnych nagrodach dla najlepszych zespołów. Każdy patrol wyjeżdża z Manewrów z dyplomem oraz zestawem nagród, ofiarowanych przez sponsorów, a dla najlepszych co roku są przygotowane puchary.

Kadra MTO w latach 1998 -2010

(na podstawie rozkazów komendanta hufca)

XVII MTO – 1998
phm. Mirosław Walczyk – komendant
Cezary Wiśniewski – oboźny

XIX MTO 2000
phm. Mirosław Walczyk – komendant
Wojciech Komorowski – z-ca

XX MTO – 2001
phm. Mirosław Walczyk – komendant
pwd. Michał Truszkowski – oboźny
pwd. Wojciech Komorowski
pwd. Adam Ulatowski
pwd. Adam Parzychowski

XXIII MTO 2004
phm. Mirosław Walczyk – komendant
pwd. Adam Parzychowski – z-ca
Tomasz Gacioch – kwatermistrz

XXIV MTO 2005
phm. Mirosław Walczyk – komendant
pwd. Adam Parzychowski- oboźny
pwd. Wojciech Komorowski – program
Rafał Grzelczak – kwatermistrz
Michał Krupa – program
Paulina Wasilewska – szef biura

XXV MTO 2006
hm. Mirosław Walczyk- komendant
pwd. Adam Parzychowski
pwd. Wojciech Komorowski
pwd. Michał Krupa
Rafał Grzelczak
Paulina Wasilewska

XXVI MTO 2007
hm. Mirosław Walczyk
pwd. Adam Parzychowski
pwd. Wojciech Komorowski
pwd. Adam Ulatowski
pwd. Marcin Zera
Rafał Grzelczak
Daniel Kaczor

XXVII MTO – 2008 r.
hm. Mirosław Walczyk – szef sztabu
pwd. Adam Parzychowski
pwd. Wojciech Komorowski
phm. Sławomir Sienkiewicz
pwd. Marcin Zera
Paulina Wasilewska

XXVIII MTO – 2009 r.
hm. Mirosław Walczyk
pwd. Adam Parzychowski
pwd. Wojciech Komorowski
phm. Sławomir Sienkiewicz
pwd. Marcin Zera
Paulina Wasilewska
Rafał Grzelczak
Damian Walczyk

XXIX MTO – 2010 r.
hm. Mirosław Walczyk
pwd. Adam Parzychowski
pwd. Wojciech Komorowski
pwd. Marcin Zera
Paulina Komorowska
Rafał Grzelczak
Damian Walczyk

Jak łatwo zauważyć, kadra MTO skupiona jest wokół obecnych lub dawnych instruktorów 62 HK PS. Jest to dobry sposób, aby przy okazji organizacji Manewrów, ściągnąć do Łomży dawnych członków ZHP.

1. Jedna z konkurencji MTO — ścianka wspinaczkowa

2 Zajęcia strzeleckie na fortach w Piątnicy

3 Na trasie wielogodzinnej gry terenowe uczestnicy mieli możliwość doświadczenia różnych środków lokomocji.

4. Jeden z punktów Wieloboju ratowniczo – medycznego.

5. W Łomży sezon narciarski rozpoczyna się w październiku. Ważna umiejętność –współpraca w grupie.

6. Zajęcia linowe na forcie w Piątnicy.jpg

7. Wręczenie nagród w dniu 4 października 2002 r.

8. Fot. Uczestnicy MTO w 2007 roku.

      Redakcja Serwisu

1653 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.