Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2

ROZDZIAŁ III

HARCERSTWO ŁOMŻYŃSKIE

NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

we wspomnieniach

Str.103 – 125

hm. Dorota Górska

ZJAZDY HUFCA W LATACH 1992 – 2007

(opracowane na podstawie sprawozdań ze zjazdów Hufca oraz rozkazów Komendanta Hufca)KADENCJA 14.03.1992 – 23.10.1993
Zjazd hufca 14.03.1992 wybrał Komendę Hufca w składzie:

pwd. Maciej Narzewski – Komendant Hufca

Komisję Rewizyjną:
phm. Wiesław Domański – przewodniczący
pwd. Dariusz Kulikowski
Anita Flejter

Inicjatywy hufca:

– Harcerski start – Ha- Be- Ta
– Rajd Pamięci Września’39 – Wizna
– Zlot pryma-aprilisowy „Bara Bara Miś Uszatek (1992, 1993)
– Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej
– kurs zastępowych i przybocznych
– zimowisko w Piszu -1992
– obóz stacjonarny w Nowym Młynie
– obóz Nieprzetartego Szlaku w Czartorii (w 1992 i 1993)
– obozy wędrowne (w 1992 i 1993)
– obóz w Kiełpinach w 1993 – 2 turnusy

KADENCJA 23.10.1993 – 21.10.1995

Zjazd hufca 23.10.1993 wybrał komendę hufca w składzie:

phm. Mieczysław Brzozowski – Komendant Hufca
pwd. Paweł Petkowski – z-ca ds. kwatermistrzowskich
phm. Sławomir Kaczyński – instr. ds. programowych i instruktorskich
hm. Elżbieta Tabędzka – instr. ds. programowych i instruktorskich
phm. Elżbieta Szleszyńska – kier. referatu starszoharcerskiego
pwd. Jan Górski – kier. referatu harcerskiego
pwd. Krzysztof Kozicki – kier. referatu ds. drużyn wiejskich
pwd. Mirosław Walczyk – kier. referatu ds. drużyn specjalnościowych
pwd. Anita Flejter – instruktor ds. ofensywy zuchowej
phm. Andrzej Godlewski – duszpasterz harcerek i harcerzy

Komisję Rewizyjną:

phm. Sławomir Bączek – przewodniczący
phm. Marek Sejmej
pwd. Zbigniew Gawrych

KADENCJA 21.10.1995 – 20.09.1997

Zjazd w dniu 21.10.1995 wybrał komendę hufca w składzie:

phm. Janusz Jastrzębski – komendant hufca
hm. Henryk Karwowski – z-ca komendanta
phm. Mieczysław Brzozowski – kier. ref. ds. drużyn miejskich
hm. Teresa Matysiuk
Adam Marek Frączek – kier. referatu ds. drużyn wiejskich
pwd. Konrad Flejter – kier. referatu starszoharcerskiego
Urszula Smorszczewska – instruktor ds. ofensywy zuchowej

Komisję Rewizyjną:
– phm. Marek Sejmej – przewodniczący
– Marian Mieszkowski
– phm. Sławomir Bączek (do 13.05.1996)
– phm. Elżbieta Szleszyńska (od 13.05.1996)

13.05.1996 r. rezygnacja z funkcji komendanta phm. Janusza Jastrzębskiego, do zjazdu pełnomocnik KCh Mazowieckiej ds. Hufca Łomża – phm. Jolanta Maria Bączek

Inicjatywy hufca:
– Rajd Pamięci WrzEśnia’39 – Wizna
– Rajd „Złote liście jesieni”
– Zlot z okazji Święta Niepodległości
– Betlejemskie Światło Pokoju
– Rajd Kurpiowski
– Odsłonięcie pomnika – Głazu Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej
– HAL – 3 turnusy w Białogórze (97 osób), obóz 11 Starszoharcerskiej Drużyny Specjalnościowej w Suchej Rzeczce (30 osób), kolonia w Żubraczach (30 osób)
– Zielone szkoły – 857 uczestników
– Zlot Druha Szarego
– I Marsz szlakiem 33 Pułku Piechoty
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
– kurs zastępowych w 59 Łomżyńskiej Drużyny Harcerskiej
– konferencja naukowa w Drozdowie – referat H. Karwowskiego „Twórca Krzyża Harcerskiego – ks. Kazimierz Lutosławski”

Nadzwyczajny zjazd w dniu 7.12.1996 r.

Zjazd w dniu 07.12.1996 r. wybrał Komendę Hufca w składzie:

phm. Jolanta Maria Bączek – Komendantka Hufca
pwd. Adam Marek Frączek – z-ca Komendanta
phm. Elżbieta Mierzejewska – referat drużyn harcerskich oraz wiejskich
phm. Urszula Smorszczewska
phm. Mirosław Walczyk – referat starszoharcerski

Oprócz kontynuacji:
– warsztaty metodyczne dla zastępowych i przybocznych
– HAL: 2 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe (124 uczestników) w Białogórze, obóz starszoharcerski w Suchej Rzeczce (31 osób), obóz dla powodzian (86 uczestników)
– Akcja „Powódź” (zaangażowanych 6 drużyn)
– Rajd Marzena w Kupiskach

KADENCJA 20.09.1997 – 18.09.1999

Zjazd hufca w dniu 20.09.1997 roku wybrał Komendę Hufca w składzie:

phm. Jan Górski – Komendant Hufca
phm. Sławomir Bączek – z-ca Komendanta
pwd. Adam Marek Frączek
pwd. Anna Wądołowska
phm. Marcin Chludziński

Komisja Rewizyjna:

pwd. Marian Mieszkowski – przewodniczący
phm. Andrzej Godlewski
phm. Elżbieta Szleszyńska

Inicjatywy:
– Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Białogórze (115 uczestników)
– Międzynarodowy Obóz Harcerski w Garbasiu (36 osób)
– Rajd Wizna, Manewry Techniczno Obronne, Betlejemskie Światło Pokoju, Zlot Druha Szarego, Dzień Myśli Braterskiej
 Późnojesienny Zlot „Nie tylko dla orłów”
– Obchody 85 – lecia harcerstwa na Ziemi Łomżyńskiej, nadanie lilijki 85-lecia 9 drużynom oraz instruktorom
– XX Rajd Kurpiowski

– Śpiewogrania w hufcu raz w miesiącu

KADENCJA 1999 – 2003

Zjazd Hufca w dniu 15.09.1999 r. wybrał Komendę Hufca w składzie:
phm. Dorota Górska – Komendantka Hufca
hm. Henryk Karwowski – z-ca ds. programowych (do 19.09.2002)
phm. Sławomir Bączek – z-ca ds. organizacyjnych
phm. Adam Marek Frączek – ref. ds. drużyn wiejskich
phm. Tomasz Nidzgorski – ref. harcerski
phm. Mirosław Walczyk – zespół kwatermistrzowski
Mirosława Gutowska – członek KH
phm. Tomasz Kowalewski – członek KH
pwd. Małgorzata Kosiorek – członek KH (od 19.09.2002)

Komisja Rewizyjna

– pwd. Sławomir Sienkiewicz – przewodniczący
– phm. Marek Sejmej
– pwd. Anna Wądołowska

Inicjatywy:

– Rajd Kurpiowski
– Rajd „Złote liście”
– Od 2000 roku Zlot „Na powitanie lata” w Nowym Młynie
– HAL 1999 i 2000: Międzynarodowy Obóz Harcerski w Garbasiu
– Rywalizacja drużyn o tytuł „Mistrzowska Drużyna Hufca”
– HAL 2002: obóz szkoleniowo -wypoczynkowy w Szklanej Hucie, Międzynarodowy Obóz Harcerski w Przerwankach (harcerze z Białorusi)

KADENCJA 04.10.2003 – 15.11.2007

Zjazd w dniu 04.10.2003 wybrał Komendę Hufca w składzie:

04.10.2003 – 01.08.2004
phm. Michał Truszkowski – komendant Hufca do 29.07.2005 r. odwołany rozkazem KCH L. 8/2004 z dnia 02.08.2004 r – z powodu poboru do wojska.
pwd. Adam Ulatowski – z-ca komendanta ds. programowych
phm. Adam Marek Frączek – skarbnik
phm. Małgorzata Kosiorek – członek komendy do kwietnia 2004 r., na jej miejsce powołano hm. Dorotę Górską
Ewa Sawicka – członek komendy

Komisja Rewizyjna:
hm. Teresa Niklewicz – przewodnicząca
pwd. Paweł Witkowski

01.08.2004 – 09.11.2004

phm. Jan Górski – pełniący obowiązki Komendanta Hufca powołany rozkazem KCH L.8/2004 z dnia 02.08.2004r
phm. Adam Marek Frączek – skarbnik
hm. Dorota Górska – członek komendy ds. kształcenia
pwd. Adam Ulatowski – z-ca komendanta ds. programowych do 27.09.2004 r., odwołany rozkazem L7/2004 z powodu wstąpienia do nowicjatu
pwd. Michał Krupa – członek KH od 09.11.2004
Ewa Sawicka – członek komendy

09.11.2004 – 24.04.2004 ostateczny skład:
phm. Jan Górski – pełniący obowiązki Komendana Hufca
phm. Adam Marek Frączek – skarbnik
hm. Dorota Górska – członek komendy ds. kształcenia
pwd. Michał Krupa – z-ca komendanta ds. programowych i informacji
Ewa Sawicka – członkini komendy

Nadzwyczajny Zjazd Hufca w dniu 24.04.2005 r. zatwierdził następujący skład Komendy Hufca

hm. Dorota Górska – komendantka Hufca
phm. Tomasz Nidzgorski – z-ca komendanta ds. programowych oraz kształcenia (od 12 X 2006 członek komendy hufca)
phm. Adam Frączek – skarbnik
phm. Mariusz Patalan – instruktor ds. promocji i informacji (do 25 VII 2006)
pwd. Janusz Sadowski – instruktor wspierający realizacje programu w terenie (do 17 III 2006)
phm. Ryszard Nawrocki – instruktor wspierający realizację programu (od 17 III 2006)
phm. Sandra Znoińska – instruktorka programowa (od 25 VII 2006), a od 12 X 2006 z-ca ds. programowych oraz kształcenia

Inicjatywy:
– 2005 r. powołanie Związku Drużyn w Zambrowie (do 2006 r.)
– Jesienny Zlot Drużyn w Rosochatem Kościelnym (od 2005)
– Mikołajkowy Zlot Drużyn w Wiźnie (2004), w Jedwabnem (2005 – 2007), w Czyżewie (2008)
– „Zucholandia” (od 2006 r.)
– Zlot Przyjaźni w Zambrowie (od 2005 r.)
– Wiosenny Zlot Drużyn Harcerski „Przed Palmową Niedzielą” w Drozdowie od 2005 r.
– opracowanie i realizacja programu profilaktycznego „Uczymy świętować bez używek”
– HAL 2006,2007 obóz harcerski w Suchej Rzeczce k. Augustowa

KADENCJA 24.11.2007 – 2011

Zjazd w dniu 24.11.2007 r. wybrał Komendę Hufca w składzie:
hm. Dorota Górska – komendantka hufca
phm. Krzysztof Kozicki – z-ca komendanta ds. programowych
phm. Adam Frączek – skarbnik
phm. Tomasz Nidzgorski – czł. KH ds. kształcenia (do II 2008)
pwd. Małgorzata Modzelewska – czł. KH ds. drużyn, namiestn. zuchowo – harcerska
pwd. Zbigniew Dobkowski – czł KH (od II 2008)

Komisja Rewizyjna:
– pwd. Stanisław Grodzki – przewodniczący
– phm. Adam Mazewski (do maja 2010)
– pwd. Barbara Erynk
– phm. Barbara Piątek (od maja 2010)

Inicjatywy:
imprezy tradycyjne: Rajd Pamięci września 1939 – Wizna, MTO, „Spotkania listopadowe”, Jesienny Zlot w Rosochatem Kościelnem, Mikołajkowy Zlot Drużyn Harcerskich, Betlejemskie Światło Pokoju, Dzień Myśli Braterskiej, Wiosenny Zlot w Drozdowie „Przed Palmową Niedzielą”, Zlot Przyjaźni w Zambrowie, Zlot „Na powitanie lata” w Nowym Młynie, Marsz szlakiem 33 Pułku Piechoty Strzelców Kurpiowskich
– Impreza na orientację „Błysk” (od 2007 r. dla harcerzy i wędrowników, od 2008 dla szkół)
– Wystawa stała „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś” w Domu Harcerza (2007)
– Rekonstrukcja „Obrona Łomży 1920 r.” na Forcie III w Piątnicy (2008, 2009)
– Inscenizacja „Rozbrajania Niemców 11 XI 1918 r. – śmierć Leona Kaliwody” (2008)

KSZTAŁCENIE W HUFCU:

6.03.2006 roku powołany został Hufcowy Zespół Kształcenia, który co roku organizuje kształcenie drużynowych, zarówno wśród młodych instruktorów, jak również wśród nauczycieli. Kształcenie odbywało się już wcześniej, dzięki współpracy z instruktorami z Warszawy i Białegostoku. Jednakże dopiero po ukończeniu przez kadrę hufca kursu dla kadry kształcącej mogliśmy powołać zespół i organizować regularne kształcenie w hufcu.

Efekty pracy kształceniowej widać w codziennej pracy drużyn. Jakość dokumentacji oraz pracy w drużynach jest dużo lepsza. Łatwiej następuje wymiana drużynowych w jednostkach kierowanych przez młodych instruktorów, młodzi wędrownicy lub harcerze w wieku wędrowniczym chętniej realizują próby instruktorskie.

Tabela 2. Ilość uczestników form kształceniowych hufca
(na podstawie rozkazów hufca oraz przyznanych patentów)

 

 

hm. Henryk Franciszek Karwowski

Lata dziewięćdziesiąte w Harcerstwie Łomżyńskim

we wspomnieniach

Łomżyńska Harcerska Biała Służba – 1991

Z chwilą napływu potwierdzonych informacji o planowanej IV Pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny i Jego Pasterskiej Wizycie w Łomży grono łomżyńskich instruktorów ZHP, na czele z Diecezjalnym Duszpasterzem Harcerek i Harcerzy – ks. mgr Andrzejem Godlewskim, podjęło starania organizacji harcerskiej posługi pielgrzymom. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku był to okres wielkich przemian w organizacji – w poszczególnych regionach kraju powstały różne, nawzajem „zwalczające się”1 odłamy harcerstwa.
Po uzyskaniu aprobaty przez Łomżyńskiego Ordynariusza dla naszych przedsięwzięć organizacyjnych, Kuria Biskupia w dniu 22 grudnia 1990 r. wystosowała apel2 do braci harcerskiej z naszej Diecezji i ościennych jednostek, by zgłaszała swój udział w Harcerskiej Białej Służby. Wyznaczono spotkanie organizacyjne w dniach 16 – 17 lutego 1991 roku w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Niemcewicza 17 w Łomży kierowanej przez hm. Hankę Gałązkę.
Uzupełnieniem tego apelu było pismo instruktażowe wraz ze szczegółowym programem zlotu HBS adresowane do komendantów hufców ZHP Diecezji Łomżyńskiej.

Na apel napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, zarówno od drużyn, jak i zbiorowych zgłoszeń z hufców. Oto niektóre z zachowanych zgłoszeń:

– 25 ŚDHS „Bezdomni” z Ostrowi Mazowieckiej;
– 101 MDH „Krzyczące Orły” ZHR z Zielonki;
– IV Zambrowska DH im. AJ Małkowskiego ZHR z Zambrowa;
– Suwalski Związek Harcerek i Harcerzy ZHR;
– Sztab BS’91 ZHR ZHP i ZHP-1918 Warszawy i Mazowsza;
– 36 ŁHDP „Wigilowie” im. MW Śmiarowskiego-Rawicz i PH 101 z Łomży;
– Sztab Rowerowej Wyprawy Instruktorów Harc. „Świat naszym domem” z Łomży;
– Komenda Hufca ZHP im. „Obrońców Wizny Łomża-Miasto”
– Komenda Hufca ZHP w Ostrowi Mazowieckiej
– 23 Męska DH im. AJ Małkowskiego „Czerwone Berety” z Ostrowi Mazowieckiej
– Komenda Hufca ZHP w Kolnie
– Komenda Hufca ZHP w Zambrowie
– Komenda Hufca ZHP w Grajewie
– DHS im. Janusza Korczaka z Małkini
– Komenda Hufca im. gen. J. Bema z Ostrołęki zgłaszając:
6 DH im. A. Mickiewicza
12 ŚTDSH „Bacolod”
20 DH „Przybysze”
133. DSH
Żeńską TDSH na próbie

Podczas zlotu w Łomży ukonstytuował się Sztab HBS w składzie:

– hm. Krystyna LIPIŃSKA – Szef Sztabu (Hufiec ZHP im. „Obrońców Wizny” w Łomży – Przewodnicząca Rady Hufca)
– ks. mgr Andrzej Godlewski – kapelan Harcerskiej Białej Służby’91 (HBS ’91) (Diecezjalny Duszpasterz Harcerek i Harcerzy, wikariusz parafii pw. Bożego Ciała w Łomży)
– hm. Henryk F. Karwowski HR – zastępca Szefa ds. organizacyjnych (drużynowy 36 ŁHDP „Wigilowie” i naczelnik PH 101 Łomża – oficer policji kryminalnej, od 6.04.1991 Komendant Łomżyńskiej Chorągwi ZHP im. SGO „Narew”)
– hm. Elżbieta TABĘDZKA – Zastępca Szefa Sztabu HBS ds. ekonomiczno-finansowych (Hufiec ZHP im. „Obrońców Wizny” w Łomży – Komendant Hufca Łomża – miasto)
– phm. Sławomir BĄCZEK – kronikarz HBS’91 (Hufiec Nadnarwiański – Komendant Hufca)
– pwd. Grzegorz MATEJKOWSKI – kwatermistrz (Hufiec ZHP im. „Obrońców Wizny” w Łomży – instruktor)
Rozpoczęły się gorączkowe, szeroko zakrojone przygotowania kwatermistrzowskie, pozyskiwano sponsorów i ludzi dobrej woli. Do okolicznych firm i zakładów pracy, w Dniu Myśli Braterskiej 1991, harcerze roznieśli pisma3 z prośbą o wsparcie naszych działań. Opracowano program mini kursu dla służb sanitarno-medycznych i zestaw niezbędnego wyposażenia uczestnika HBS4.
W porozumieniu z Wojewódzkim Sztabem z zabezpieczającym tę wizytę dh Karwowski przygotował kwestionariusz członka służby porządkowej i wzór identyfikatora5 uprawniającego do poruszania się w wyznaczonych sektorach.
W dniach 13 – 14 kwietnia 1991 r. w SP nr 10 w Łomży odbył się kolejny zlot typowo szkoleniowy6. Tematyka zajęć dotyczyła między innymi udzielaniu pierwszej pomocy w przypadkach:

– zaburzeń w oddychaniu, zatrzymanie czynności serca;
– krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych, wstrząsów
– rany i ich opatrywanie;
– przegrzanie, oparzenia i odmrożenia ciała;
– stłuczenia, skręcenia i zwichnięcia stawów, złamania kości;
Na szkoleniu omówiono także transportowanie rannych i chorych do lekarza, samo ratownictwo, ogólne wiadomości o chorobach zakaźnych, zatruciach i skażeniach oraz psychologię i rozpraszanie tłumu. Zwieńczeniem spotkania był sprawdzian gotowości – harce samarytańskie.
Wielką niespodzianką dla uczestników tego zlotu była niezapowiadana wizyta Pasterza Łomżyńskiego, Juliusza Poetza, który z bracią harcerską zasiadł w kręgu zlotowego ognia, wspólnie śpiewając harcerskie piosenki, i ku wielkiej radości zebranych, opowiadając swoje harcerskie przygody.

Po spotkaniu się z kadrą HBS i Dyrekcją SP nr 10 dostojny gość wpisał się do naszej kroniki:
Harcerskiej Służbie Ojcu Świętemu podczas Jego pasterskiej wizyty w Łomży 4 – 5 czerwca 1991 AD wyrażam głęboką wdzięczność i życzę radości, entuzjazmu i umiejętności współpracy w tygodniach poprzedzających historyczne Spotkanie – z serca błogosławię

+ Juliusz Paetz Biskup Łomżyński

Łomża, 13 kwietnia 1991 roku.”

V Konferencja Sprawozdawczo -Wyborcza Łomżyńskiej Chorągwi ZHP

im. SGO „Narew”

W tym miejscu należy nadmienić, że zwołana rozkazem L4 /91 z dnia 25 marca 1991 r. w dniu 6 kwietnia 1991 r. V Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Łomżyńskiej Chorągwi ZHP im. SGO „Narew” przyjęła program działania na najbliższe lata i wybrała Komendantem Łomżyńskiej Chorągwi hm. Henryka F. Karwowskiego HR – 41 – letniego instruktora, ojca trzech harcerzy i jednego zucha, komisarza policji kryminalnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łomży7.

Delegatami byli:

pwd. Zbigniew Bohuszko KH Kolno
pwd. Anna Czapska KH Wys. Maz.
dh. Dorota Jagielska KH Kolno
phm. Karol Jagielski KH Grajewo
hm. Lucyna Smoczek KH Grajewo
hm. Henryk F. Karwowski KH Łomża
hm. Jadwiga Kruczewska KH Nadnarwiański
dh Tomasz Matejkowski KH Łomża
phm. Alina Matusiak KH Zambrów
phm. Anna Pietrzak KH Ciechanowiec
hm. Witold Rogowski KH Grajewo
phm. Dorota Ryżko KH Ciechanowiec
dh. Janusz Sadowski KH Zambrów
pwd. Marek Sejmej KH Nadnarwiański
pwd. Małgorzata Witkowska KH Wysokie Mazowieckie
oraz pełniący funkcje komendantów poszczególnych hufców:
pwd. Wiesława Klepacka w Ciechanowcu
hm. Zdzisław Muczyński w Grajewie
hm. Władysław Góralczyk w Kolnie
phm. Sławomir Kaczyński w Łomży im. Obrońców Wizny
phm. Sławomir Bączek w Nadnarwiańskim
pwd. Hanna Nowacka w Wysokiem Mazowieckiemhm. Barbara Bączyk w Zambrowie.

W tym czasie, w spontaniczny sposób zredagowano treść życzeń na Święta Wielkanocne do JE ks. bpa dr Juliusza Paetza, które podpisała cała kadra Harcerskiej Białej Służby’91.

W treści czytamy:

Uczestnicząc we wspólnej trosce, „aby polscy harcerze powrócili do swoich wielkich i najlepszych tradycji, …aby się ponownie odrodził ideał harcerstwa w oparciu o chrześcijańskie wartości służąc Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim” /JP-2/ w perspektywie Świąt Wielkanocnych przesyłamy życzenia nadziei i mocy od Zmartwychwstałego.
Do życzeń dołączamy wyrazy naszej wdzięczności za wszelkie wsparcie i życzliwość, jakiej doświadczamy od Księdza Biskupa…”

W dniach 4 – 5 czerwca 1991 roku w harcerskiej posłudze Ojcu Świętemu wzięło udział 784 harcerek i harcerzy zamieszkujących różne zakątki naszej Diecezji8 i tereny przyległe, tj. z Chorągwi Łomżyńskiej, Suwalskiej, Ostrołęckiej, Siedleckiej, w tym 94 z Warszawskiej.
Brać harcerską zrzeszoną w ZHR, ZHP-89, SHK „Zawisza” i ZHP tu, w Łomży połączył wzniosły i wspaniały cel, jakim była służba Bogu, Polsce i bliźnim… choć w całym kraju różnie bywało.
Opisane modlitewne spotkanie pielgrzymów z Litwy, naszej Diecezji i reprezentacji polskich rolników z Janem Pawłem II znalazło odzwierciedlenie w wydawnictwach Poczty Polskiej, Poczty Harcerskiej 101 Łomża…

Warszawska Harcerska Biała Służba’1991

Na zaproszenie „Sztabu HBS’91 Warszawa i Mazowsze”, jakie skierowano na ręce Diecezjalnego Duszpasterza Harcerek i Harcerzy – ks. mgr Andrzeja Godlewskiego, w podzięce za gościnne i życzliwe przyjęcie w Łomży, niżej wymienieni, korzystając z uprzejmości p. Kazimierza Łapińskiego, jego „nyską” udali się do Warszawy, by w dniach 8 – 9 czerwca 1991 roku pełnić kolejną służbę…

– hm. Krystyna Lipińska
– hm. Henryk F. Karwowski HR
– samarytanka Ewa Łapińsk
– dh. Monika Kiernozek
– dh Andrzej Karwowski
– dh Tadeusz Czubowski
– dh Piotr Tułowiecki
– dh Wojciech Tułowiecki
– dh Grzegorz Matejkowski
– dh. Joanna Kotowska

Pełnili oni służbę na trasie przejazdu Jana Pawła II ulicą Targową i na Agrykoli, gdzie zabezpieczali teren pod względem sanitarno – medycznym podczas eucharystii i modlitewnego spotkania pielgrzymów z Ojcem Świętym.

Zlot 80-lecia Polskiego Harcerstwa – Pająk’91
VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie

Spotkanie z Ojcem Świętym podczas VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie pod hasłem „Przez Maryję do Jezusa” pełne było niezapomnianych przeżyć.
Część 80-osobowej reprezentacji Łomżyńskiej Chorągwi ZHP im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, pod opieką dh. HF Karwowskiego, w dniach 4 – 15.08.1991 r. udała się pielgrzymim szlakiem na Jasną Górę. W słocie i upale, w trudach i znojach, pokonując trasę 257 km, jako pątnicy 280 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. 14 sierpnia, w godzinach popołudniowych, dotarli przed oblicze Czarnej Madonny:

– dh Karol Krajewski
– dh Karol Gustaw Karwowski
– dh Michał Modzelewski
– dh Anna Psuty-Śmiarowska
– dh Paweł Psuty-Śmiarowski
– dh Michał Psuty-Śmiarowski
– dh Henryk Franciszek Karwowski

Wieczorem, dołączyli oni do zgrupowania reprezentacji łomżyńskich drużyn pod komendą phm. Andrzeja Powichrowskiego, stacjonujących w Bazie Harcerskiej „Pająk” k. Konopisk niedaleko Częstochowy:

– 54 Nadnarwiańska DH im. Szarych Szeregów z Uśnika – drużynowy phm. Marek Sejmej
56 Nadnarwiańska DH „Szare Szeregi” z Łomży – drużynowy phm. Sławomir Bączek
– 4 KDH „Olimpijczycy” im. Jana Kusocińskiego z Kolna – drużynowy phm. Zbigniew Bohuszko
– 5 DSH „Panteon” z Kolna – drużynowy hm. Sławomir Rydel
– 41 DH z Woźnejwsi – drużynowa pwd. Jadwiga Chilińska
– 42 DH „Leśni” z Pieńczykówka – drużynowa pwd. Halina Jankowska
– 50 DH im. Obrońców Westerplatte z Szulborza-Koty – drużynowy pwd. Krzysztof Michalec
– 13 ŁDH „Pech” z Łomży – drużynowy pwd. Grzegorz Matejkowski
– 36 ŁHDP „Wigilowie” im. MW Śmiarowskiego – drużynowy hm. H.F. Karwowski
– PH ZHP 101 Łomża – naczelnik hm. HF. Karwowski

Biwakowały tam również reprezentacje innych chorągwi przybyłe, na Zlot 80-lecia Polskiego Harcerstwa. Zlot odbył się w dniach 12 – 17.08.1991 pod hasłem „Złączeni węzłem braterskiej miłości”

Zlot Harcerstwa Łomżyńskiego z okazji 80-lecia Harcerstwa Polskiego
i 73 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

W dniach 9 – 11 listopada 1991 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży odbył się Zlot Harcerstwa Łomżyńskiego z okazji 80-lecia Harcerstwa Polskiego i 73 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę…

Skład komendy Zlotu powołanej rozkazem L11/91 z 6.09.1991 r. Komendanta Komendy Chorągwi ZHP
– hm. Władysław Góralczyk Komendant Zlotu
– hm. Elżbieta Tabędzka zastępczyni Komendanta Zlotu
– phm. Sławomir Bączek kwatermistrz
– phm. Marek Sejmej kronikarz Zlotu

Członkowie komendy:

– hm. Józef Babiel ds. opieki nad DWHZŁ
– hm. Barbara Bączyk ds. konkursu recytatorskiego i występu w WDK
– pwd. Zbigniew Dobkowski ds. rajdu do Drozdowa
– phm. Sławomir Kaczyński ds. apelu poległych i konkursu recytatorskiego
– pwd. Grzegorz Matejkowski ds. wystawy dorobku Harcerstwa Łomżyńskiego
– phm. Krzysztof Michalec ds. wieczornicy 80-lecia
– pwd. Mieczysław Karolewski ds. finansów
– pwd. Mirosław Walczyk ds. rajdu promienistego
– phm. Jacek Zembrowski ds. harcerstwa starszego i gry terenowej
 hm. Ludwik Żelechowski ds. biografii Harcerstwa Łomżyńskiego

Likwidacja dotychczasowych chorągwi – nowe twory…

Rok 1991 po wzniosłych i wspaniałych akcjach zakończył się smutnie i przełomowo dla Polskiego Harcerstwa, w tym i dla Łomżyńskiego. Naczelnik ZHP – hm. Ryszard Pacławski, ulegając sugestiom niektórych sił politycznych i wychodząc przed szereg planowanych reform administracyjnych, beztrosko zlikwidował chorągwie, powołując nieprzemyślane nowe twory9.
Decyzję swą ogłosił Komendantom Chorągwi wezwanym na odprawę i jak się później okazało pożegnalne, wystawne spotkanie opłatkowe w dniu 17 grudnia 1991 r., które odbyło się w jednej z restauracji Sejmu RP.
Nie wypada dosłownie pisać, czego życzyli mu zebrani komendanci… Nie pomogły sensowne zarzuty na stanowisko dh. Pacławskiego. Jedynym „pozytywnym” osiągnięciem dh. Henryka F. Karwowskiego, uczestniczącego w tym spotkaniu, było wymuszenie na Naczelniku ZHP zgody na nieprzekazywanie sztandaru Łomżyńskiej Chorągwi, do jakiegoś wyznaczonego magazynu w innym krańcu Polski. Temat ten podchwycili również i inni komendanci protestując przeciwko przekazaniu w poniewierkę swoich sztandarów.
Środowiska instruktorskie rozwiązanej Łomżyńskiej Chorągwi ZHP im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” wystosowały ostry pisemny sprzeciw, domagając się od dh. Pacławskiego cofnięcia rozkazu w punkcie rozwiązania Łomżyńskiej Chorągwi i przyłączenia jej wraz z suwalską do białostockiej. Efektem tego pisma było spotkanie dh. Pacławskiego i jego zastępcy ds. finansowych dh. Wiesława Maślanki z komendantami hufców, instruktorami i przedstawicielami władz województwa i miasta Łomża, które zakończyło się fiaskiem. Wielu instruktorów w proteście zrzekło się służby i pełnionych funkcji, również dh Henryk F. Karwowski odrzucił, zaproponowaną mu przez Naczelnika ZHP, funkcję likwidatora Łomżyńskiej Chorągwi.
Całość dokumentacji likwidowanej Chorągwi Łomżyńskiej miała przejać Chorągiew Białostocka. Jednak jej pracownicy wykazali się niefrasobliwością i nie odebrali wszystkich dokumentów na czas. Część dokumentów uległa w związku z tym zniszczeniu. Zostały wywiezione przez ówczesnego kwatermistrza Hufca w Łomży, dh. Grzegorza Matejkowskiego, do magazynu w Nowym Młynie. Tam pogryzły je myszy.

Stan Łomżyńskiej Chorągwi ZHP im. SGO „Narew” w 1991 r.

Zlot Harcerstwa Łomżyńskiego z okazji Dnia Myśli Braterskiej’91

W dniach 12 – 23 lutego 1992 r. z inicjatywy Diecezjalnego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy odbył się Zlot Harcerstwa Łomżyńskiego z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Zlot ten był również okazją do podsumowania HBS’91. Uczestnicy zlotu znaleźli nocleg w budynku Szkoły Podst. nr 9 w Łomży przy ul. Księżnej Anny.

Zlot Harcerstwa Łomżyńskiego – Nowogród’1992

Podczas Rajdu Kurpiowskiego, w maju 1992 r., na błoniach pod Nowogrodem odbył się uroczysty apel. Uczestniczyli w nim Komendanci Hufców z byłej Łomżyńskiej Chorągwi ZHP im. Samodzielnej grupy Operacyjnej „Narew”, drużyny biorące udział w Rajdzie, a także Komendant Chorągwi Mazowieckiej hm. Grzegorz Woźniak i zastępczyni Komendanta Chorągwi Białostockiej hm. Teresa Hernik.

Podczas tego apelu hm. Henryk F. Karwowski pożegnał się ze Sztandarem i przekazał go Przewodniczącemu Hufcowej Komisji Historycznej – hm. Ludwikowi Żelechowskiemu. Specjalnie na to spotkanie była zaproszona hm. Lucyna Smoczek z Komendy Hufca w Grajewie. Dokonała ona uroczystej wymiany sznurów: zdjęła z naramiennika munduru dh. Henryka Karwowskiego sznur Komendantów Chorągwi Łomżyńskiej, który założyła mu w dniu 6 kwietnia 1991 r. i założyła sznur instruktorski – drużynowego. Łomżyńska Chorągiew oficjalnie przestała istnieć.

Hufiec ZHP Ziemi Łomżyńskiej, który powstał z połączenia Hufców Łomża – miasto i Nadnarwiańskiego, wszedł w skład Mazowieckiej Chorągwi, zaś pozostałe hufce do Chorągwi Białostockiej. Od 1999 roku, po reformie administracyjnej, została przeniesiona do Chorągwi Białostockiej.

Protokół z posiedzenia Kapituły „Lilijki 85-lecia Harcerstwa Łomżyńskiego”

Łomża, dnia 9 listopada 1998 roku
W dniu dzisiejszym spotkała się Kapituła w składzie:

Przewodniczący – hm. Ludwik Żelechowski,
Sekretarz – hm. Henryk F. Karwowski
Członek – pwd. Mirosława Gutowska

Celem spotkania było zapoznanie się i ocena zgromadzonych materiałów w przedmiotowej sprawie, przygotowanie na potrzeby hufca i środków masowego przekazu zestawienia przyznanych na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Komendanta naszego Hufca – dh. Jana Górskiego odznak – „Lilijka 85-lecia Harcerstwa Łomżyńskiego” oraz podpisanie przygotowanych „aktów nadania” dla drużyn, wytypowanych osób i instytucji.
Na podstawie zgłoszeń i typowania dokonanego przez zainteresowanych Akcją instruktorów i członków poszczególnych drużyn naszego Hufca Kapituła ustaliła, że wykonane Odznaki, na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta naszego Hufca wcześniej regulaminu, winne być przyznane w dowód przyjaźni, zasług i rozsławienia dobrego imienia naszego Łomżyńskiego Harcerstwa niżej wymienionym: Przewodniczącej ZHP – hm. Marii Hrabowskiej; Naczelnikowi ZHP – hm. Ryszardowi Pacławskiemu; Naczelnemu Redaktorowi czasopisma „Czuwaj” – hm. Adamowi Czetwertyńskiemu; Komendantce Białostockiej Chorągwi hm. Teresie Hernik; Komendantowi Mazowieckiej Chorągwi ZHP – hm. Grzegorzowi Woźniakowi; Komendom Hufców z byłej Łomżyńskiej Chorągwi ZHP im. SGO Narew – w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, sponsorom: Dyrektorowi PZU Życie w Łomży – mgr Jerzemu W. Kierażyńskiemu; Wójtom Gminy w Wiźnie i Zawadach – Krzysztofowi Dobrońskiemu i Krzysztofowi Chodnickiemu, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży za częste udostępnianie pomieszczeń i życzliwy stosunek do harcerzy, łomżaninowi – Kapelanowi ZHP na Białorusi o. phm. Janowi Bońkowskiemu ps. „Huragan”, dh. Stanisławie Chyl – Dyrektorce Muzeum Przyrody im. Lutosławskich w Drozdowie, wieloletniej przyjaciółce i propagatorce naszego harcerstwa, Ordynariuszowi Łomżyńskiemu – JE bp Stanisławowi Stefankowi, Wojewodzie Łomżyńskiemu – Sławomirowi Zgrzywa; Prezydentowi m. Łomży –Janowi Turkowskiemu; redaktorom – piewcom idei Harcerstwa Łomżyńskiego w środkach masowego przekazu: Gabrieli Szczęsnej z „Kontaktów”, Wawrzyńcowi Kłosińskiemu z „Radia Białystok o/Łomża” i Ninie Omelczenko z „Gazety Współczesnej”, współpracującymi z Komisją Historyczną przy naszym Hufcu przedstawicielami takowych Komisji w Suwałkach i Białymstoku – dh.dh. Stefanowi Tutak i Janowi Dworakowskiemu oraz do Muzeum Odznak Harcerskich przy Hufcu ZHP Kraków -Nowa Huta, oraz wszystkim ustalonym instruktorom ZHP działającym na Ziemi Łomżyńskiej, z tym, że przy najbliższej okazji, to znaczy podczas obchodów 80-lecia Odzyskania Niepodległości, otrzymać winni tę Odznakę tylko ci, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odtworzenia kart historii naszego harcerstwa. Pozostali instruktorzy otrzymają w innych terminach, gdy dopełnią tego miłego obowiązku. Instruktorzy zrzeszeni w drużynach, w tym ich drużynowi i różni funkcyjni Hufca, otrzymają Odznaki na zasadach określonych w regulaminie Odznaki lub wg uznania Komendanta Hufca.

Na podstawie bardzo wnikliwej analizy zebranych przedmiotowych meldunków Kapituła stwierdza, że zrzeszająca najstarszych, do dnia dzisiejszego wielu bardzo aktywnych łomżyńskich harcerzy – Drużyna Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej nie skorzystała w 100% z możliwości zdobycia tej, tak pamiątkowej i cennej wydawałoby się dla nich Odznaki. Odznaki przypominającej początki i przebieg ich służby w Harcerstwie Łomżyńskim. Odznaki zawierającej całą historię naszego harcerstwa począwszy od wyrytej daty „1913” poprzez bohaterów naszej Łomżyńskiej Chorągwi ZHP – SGO „Narew” po wsze czasy umieszczonych na stylizowanej, złotej lilijce i zamykającej się datą dzisiejszą – „1998”. A szkoda… Szkoda również, że tak wiele cennych materiałów źródłowych o pionierach naszego łomżyńskiego harcerstwa zalega w mieszkaniach kilku członków tej drużyny, bowiem zamierzeniem Kapituły i Komisji Historycznej organizującej tą Akcję było i nadal jest zgromadzenie takich materiałów w tworzącej się powoli przy Hufcu IZBIE HISTORYCZNEJ. Zamierzano też dokonanie dokładnej ewidencji tych materiałów, z podziałem na poszczególne okresy działania harcerstwa na Ziemi Łomżyńskiej – oraz fachowe przygotowanie do wykorzystania przez przyszłe pokolenia.

Z drużyny tej, w inny sposób niż z pozostałych drużyn naszego Hufca, bo rozbitej na poszczególne zastępy (i to nie wszystkie) wpłynęły meldunki o zakończeniu realizacji zadań przez 64 członków. Z pozostałych drużyn naszego Hufca do Kapituły wpłynęły dotychczas wnioski o przyznanie Odznak:

12 DH z Wizny dla 20 członków,
15.ŁDH „Słoneczni” dla 18 członków,
24. DH z Czaplic dla 12 członków,
36.ŁHDP „Wigilowie” dla 36 członków,
54. DH z Uśnika dla 11 członków,
62. HK Pol-Survival dla 10 członków.
11 ŁWDS „Exodus” – na podstawie złożonego meldunku o przystąpieniu do Akcji zamówiła 20 tych odznak oraz 56 ŁDH im. „Szarych Szeregów” – 26 odznak, jednak drużyny te, pomimo kilkakrotnych przypomnień, do dnia dzisiejszego nie złożyły meldunków o zrealizowaniu podjętych zadań, nie wpłaciły należnej kwoty do Hufca i nie przekazały kart do kroniki Hufca. Kapituła postanawia, by wręczenie Odznak nastąpiło w innym czasie, po zrealizowaniu ww. niedociągnięć. Pozostałe drużyny naszego Hufca nie zostały zmobilizowane przez przełożonych do udziału w tej Akcji.

W załączonym do protokołu zestawieniu podano imiennie sposób rozdzielenia Odznak, w tym do nieodpłatnego wręczenia wytypowano 86 osoby i instytucje (w liczbie tej zawiera się 20 Odznak dla 12. DH im. „Obrońców Wizny” z Wizny ze względu na bezinteresowne przekazanie na tę Akcję 2.500 zł przez Wójta Gminy Wizna. Pozostałe Odznaki należy rozprowadzić odpłatnie, chyba, że Komendant Hufca postanowi inaczej i poda to do wiadomości w swoim rozkazie.

Kapituła postanowiła, że przygotowane imiennie dla poszczególnych drużyn, instruktorów i przyjaciół specjalne, wcześniej przyjęte akty nadania Lilijki 85-lecia Harcerstwa Łomżyńskiego będą opatrzone okolicznościowym stemplem zaprojektowanym przez PH 101 w Łomży, podobnie jak cała korespondencja. Stempel ten jest tematycznie związany z Akcją.

Reasumując posiedzenie dh. Żelechowski zgłosił wniosek, by pomijając opieszały stosunek do tej Akcji poszczególnych instruktorów i pozostałych drużyn (lub ich niektórych członków) zaproponować Komendantowi naszego Hufca przedłużenie czasokresu zdobywania „Lilijek 85-lecia Harcerstwa Łomżyńskiego” na dotychczasowych zasadach, aż do wyczerpania nakładu, pozostawiając mu wybór sposobu powiadomienia ewentualnych zainteresowanych. Wniosek ten Kapituła przyjęła jednogłośnie.

Na podstawie dostępnych dokumentów zebrani członkowie Kapituły stwierdzili, że na poczet wykonania tej Odznaki i organizacji obchodów 85-lecia Harcerstwa Łomżyńskiego zainteresowanym tą sprawą instruktorom udało się pozyskać sponsorów: Urząd Gminy w Wiźnie, Urząd Gminy w Zawadach, PZU Życie (po zawarciu przez K-ta Hufca umowy) oraz wpłaty od 147 harcerzy; razem: 4.235,00 zł…

90-lecie Harcerstwa Łomżyńskiego

(kopia pisma dh. Ludwika Żelechowskiego do drużyn działających na terenie Ziemi Łomżyńskiej)

Z wielką radością pragniemy poinformować, że członkowie Komisji Historycznej przy naszym hufcu podjęli działania przygotowawcze do inauguracji przez władze Hufca Ziemi Łomżyńskiej obchodów 90-lecia Harcerstwa Łomżyńskiego.
Za około 920 dni minie 90 lat od pierwszych ruchów skautowych na Ziemi Łomżyńskiej, które wraz ze swymi przyjaciółmi zapoczątkowali Julia Szczęsna i Teodor Kleindienst…
Dla uczczenia tamtych dni i zbliżającego się Jubileuszu nasza Komisja i Poczta Harcerska 101 Łomża wyda wiele periodyków, a między innymi pamiątkową metalową odznakę, której wzór załączamy do niniejszego pisma – symbolika tej odznaki jest wysoce wymowna; na stylizowanym wzorze krzyża Virtuti Civili w centralnym punkcie zamieszczone jest godło Łomży, jako stolicy Ziemi Łomżyńskiej; w lewym górnym rogu odznaki widnieje lilijka mazowiecka – bowiem Ziemie nasze leżą na północno-wschodnim Mazowszu; w prawym górnym rogu odznaki widnieje lilijka SGO „Narew” – dla upamiętnienia czasów Łomżyńskiej Chorągwi SGO „Narew”; w dolnym prawym rogu widnieje najnowsze logo ZHP zaś w dolnym lewym rogu lilijka skautowa – przypominająca nam o przynależności do światowego skautingu. Mocowanie na śrubkę.

Całość będzie pokryta masą plastyczną, co w znaczny sposób podniesie jej walory estetyczne.
Mając na uwadze wysokie koszty produkcyjne, związane z niskim nakładem oraz brakiem dotacji docelowych, harcerze i instruktorzy naszego Hufca zainteresowani nabyciem ww. odznaki proszeni są o zebranie po ….. zł od osoby i przesłanie na niżej podane konto tych kwot oraz przekazanie do naszej Komisji zbiorowych zamówień w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2001 roku.
Zadania wynikające z nabyciem prawa do noszenia tej odznaki przy mundurze organizacyjnym określi właściwa Kapituła….

Wierzę…

Ja wierzę Panie w moją drużynę
W zastępy młode, ochocze, karne.
Ja się nie lękam, wiem, że nie zginę
Wierząc w młodzieńczą moją drużynę
w jej siły czyste, ofiarne.
Ja wierzę Panie, że cicha praca
Kłosów złocistych wyda nam wiele.
Że piękna Twego nikt nie zatraca…
Wiem, że winnicy Twej cicha praca
– w Tobie zapewni wesele.
I w siły nasze ja wierzę Panie
Bo naszym hasłem: Tyś i Ojczyzna
I jeszcze w wielkie braci kochanie,
Więc w siłę naszą ja wierzę
Panie w siłę naszą – tężyzna.
Wierzę też w drogi nasze junacze,
Bo my patrona śladem idziemy;
Jak on – żołnierze – lecz nie tułacze,
Bo znamy drogi nasze junacze
– jak do słońca iść – wiemy.
Ja jeszcze wierzę w dusz obcowanie,
W braterstwo myśli płomiennych – czystych.
Wierzę, że wkrótce już dzień się stanie,
Wierzę w żurawie nasze czuwanie
– hen , po zagonach ojczystych.
I w cel świetlany nasz ja też wierzę,
Bo nas nie zmorze wir ni mielizna.
Wiesz, co kochamy namiętnie, szczerze,
Znasz cel nasz świetlany i nasze „wierzę”
– to Bóg – Drużyna – Ojczyzna.

(dh Stanisław Dębowski – Młot)
hm. Mirosław Walczyk
phm. Marek Sejmej

HUFIEC ZHP W ŁOMŻY W LATACH 1992 – 2003

( z kroniki 62 HK PS)

W ramach Łomżyńskiej Chorągwi ZHP im. SGO „Narew” istniały m.in. Hufce: Nadnarwiański im. Adama Chętnika (obejmujący teren powiatu łomżyńskiego) oraz Łomża im. „Obrońców Wizny”.

Po zasięgnięciu opinii instruktorów w tych hufcach na temat ewentualnego ich połączenia, Komendant Chorągwi – hm. Henryk F. Karwowski HR, rozkazem L.12/94 grudnia 1991 rozwiązał m.in. te hufce i wyznaczył termin zjazdu „zjednoczeniowego” na dzień 14 marca 1992 roku. Kadra Hufca Nadnarwiańskiego była przeciwna takiej decyzji, pomimo, że hufiec w latach 1988 – 1991 stracił wielu harcerzy, to w roku 1991 zaczął się ponownie rozwijać. Pod koniec tego roku Hufiec Nadnarwiański miał kilkanaście pracujących drużyn (710 członków), stosunkowo duży majątek obozowy oraz turystyczny. Natomiast w hufcu Łomża-Miasto istniało tylko kilka drużyn (339 członków), w tym drużyna Komendanta Chorągwi…

Spośród instruktorów z czynnym prawem wyborczym, na ów Zjazd z Hufca Nadnarwiańskiego przybyli tylko drużynowi, natomiast z Hufca Łomża – miasto wielu młodych ludzi z różnych ciał statutowych oraz „przyjaciół” hufca Łomża. W takich warunkach większość stanowili przedstawiciele hufca w Łomży i ich głosami, komendantem został wybrany instruktor bez stopnia, Maciej Narzewski (protegowany dh. Krzysztofa Pyczota). Ponieważ był to młody człowiek, jego celem działania była bardziej zabawa niż praca. Komendant „bawił się w komendanta” do wakacji. Zamiast organizować akcję letnią wyjechał do Włoch na zarobek. Klucze od hufca i bazy w Nowym Młynie przejęli znajomi komendanta – krótkofalowcy.

Następnym komendantem został również młody instruktor phm. Mieczysław Brzozowski i sytuacja w działaniu hufca niewiele się zmieniła. W związku z tym, instruktorzy z byłego Hufca Nadnarwiańskiego prowadzili działalność harcerską w gronie drużyn, z pominięciem hufca. Osobami, które skupiały wokół siebie młodych i starszych instruktorów, dzięki którym hufiec funkcjonował dosyć aktywnie byli m.in. phm. Marek Sejmej, hm. Henryk F. Karwowski i phm. Sławomir Bączek.

Oficjalne rozwiązanie Chorągwi Łomżyńskiej oraz pożegnanie sztandaru odbyło się 31 maja 1992 roku w Nowogrodzie na zakończenie XVI Rajdu Kurpiowskiego.

W tamtych czasach w Hufcu Nadnarwiańskim aktywnie pracowały m.in.:

7 SDH z Łomży – phm. Zbigniew Dobkowski
18 NDH im. Sucharskiego w Sławcu – phm. Zbigniew Gawrych
9 NDH im. Sikorskiego w Śniadowie – phm. Elżbieta Mierzejewska
35 NDH im. Lutosławskiego w Piątnicy – pwd. Krzysztof Kozicki
36 NDH im. Kościuszki w Górkach Sypniewo – pwd. Elżbieta Bagińska
38 NDH w Nowogrodzie – hm. Teresa Sadowska
54 DH im Szarych Szeregów z Uśnika – phm. Marek Sejmej
56 NDH „Szare Szeregi” – phm Sławomir Bączek
59 NDH „Ptaki Ptakom” – phm Krzysztof Pyczot
60 NDH w Kupiskach Nowych – dh Zbigniew Koński
62 HK Pol-Survival – phm Mirosław Walczyk
64 DH „Przeważnie Czarni” z Łomży – phm. Robert Olszewski

Organizowane były m.in. następujące imprezy:

– Rajd Kurpiowski,
– Jesienna impreza na orientację „Złote liście”,
– Harcerskie Biegi Terenowe – HaBeTa,
– Jesienny zlot „nie Tylko Dla Orłów”,
– Festiwale Harcerskie,
– Nadnarwiańskie Lato,
– Rajd Pamięci Września ’39 Wizna,
– Marsz Szlakiem 33 pp im. Strzelców Kurpiowskich,
– Rajd Topienia Marzanny w Kupiskach,
– Manewry Techniczno – Obronne – impreza Hufca Nadnarwiańskiego, (obecnie kontynuuje dh Mirosław Walczyk).

Odbywały się również okolicznościowe zbiórki:

– Powitanie Betlejemskiego Światła Pokoju,
– Dzień Myśli Braterskiej,
– Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada
– Obchody Święta 3 Maja.

Na podstawie zapisów w kronice 62.Harcerskiego Klubu Pol-Survival zanotowane zostały następujące imprezy hufca: w latach 1992 -95 były to bardziej imprezy środowiskowe niż hufcowe, skupione wokół pewnej grupy instruktorów. Po ustabilizowaniu sytuacji hufca – stały się stałymi elementami pracy Hufca, wspieranymi finansowo i programowo.

Rok 1991

– Manewry Techniczno – Obronne Hufca Nadnarwiańskiego – 26 – 28 kwietnia w Czerwonym Borze,
– Harcerska Biała Służba 4 – 5 czerwca w Łomży,
 Zlot Hufca Nadnarwiańskiego ZHP „Nadnarwiańskie Lato” – 21 – 23 czerwca w Nowogrodzie,
– Rozpoczęcie sezonu – 21 – 22 września „Harcerski Start” w Nowogrodzie,
– Zlot Harcerstwa Łomżyńskiego z okazji 80-lecia Harcerstwa Łomżyńskiego i 73 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – Złaz Drużyn w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży: 9 – 11 listopada. Komendant: hm. Władysław Góralczyk – komendant Hufca ZHP w Kolnie.

Rok 1992

– Zlot Bara – Bara Miś Uszatek (I Zlot Harcerek i Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej) 3 – 5 kwietnia w Jednaczewie,
– Zlot Myśli Braterskiej 21-23 lutego w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży – impreza Chorągwi Łomżyńskiej, odwiedzili hm. Ryszard Pacławski – Naczelnik ZHP i hm. Wiesław Maślanka – z-ca Naczelnika ZHP,
– III Zlot Harcerzy i Harcerek Ziemi Łomżyńskiej „Sprawni jak żołnierze” 10 maja w Giełczynie,
– XVI Rajd Kurpiowski 27-31 maja w Nowogrodzie – odbyła się uroczystość „Pożegnania Sztandaru Chorągwi Łomżyńskiej”.

Rok 1993

– Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej 19 – 21 lutego w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży,
– Rajd Topienia Marzanny – Kupiski,
– Karnawałowy Bal Motyla – 17 kwietnia w Domu Harcerza,
– XVII Rajd Kurpiowski oraz zlot z okazji 80-lecia Harcerstwa Łomżyńskiego, 29 maja w Nowogrodzie – komendant zlotu hm. Jerzy Cichowicz
– Spotkanie Drużyn 10-12 września w Piątnicy,
– XXVIII Rajd Pamięci Września
– Zlot „Złote liście”- 22-24 października w Piątnicy – komendant zlotu pwd. Krzysztof Kozicki
– Spotkanie wigilijne – 23 grudnia w Szkole Podstawowej nr 10 organizowane przez Diecezjalne Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Łomżyńskiej

Rok 1994

– I Zlot pamięci Twórcy Krzyża Harcerskiego ks. prałata dr. Kazimierza Lutosławskiego – 14-16 stycznia w Drozdowie – komendant zlotu hm. Henryk Karwowski HR,
– Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej – 21- 22 lutego w Wygodzie
– Biegi na Orientację – kwiecień w Uśniku,
– XIV Manewry Techniczno – Obronne, 6-8 maja w Nowym Młynie. Uczestniczyły: zastęp 54 DH z Uśnika, 99 WŚDH Ringabuliny, 14 ŁDH Baszta, 2 zastępy 62 HKPS
– XVIII Rajd Kurpiowski oraz Zlot Harcerstwa Łomżyńskiego – czerwiec, w Nowogrodzie,
– Harcerski Bieg Terenowy – czerwiec, w Łomża,
– XXIX Rajd Pamięci Września’39 – do Wizny,

Rok 1995

– Zimowe Biegi na Orientację – 21- 22 stycznia w Uśniku
– Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej – 25 – 26 lutego w Kisielnicy
– II Zlot Druha Szarego – 3-5 marca w Drozdowie
– XV Manewry Techniczno – Obronne – 28-30 kwiecień w Czerwonym Borze – organizator 62 HK PS – komendant pwd. Mirosław Walczyk, oboźny phm. Tomasz Dukowicz
– XIX Rajd Kurpiowski, czerwiec, Łomża – Nowy Młyn,
– XXX Rajd Pamięci Września Wizna’39, Łomża – Żelechy – Wizna,
– Harcerski Bieg Terenowy – 7 października, Łomża.

Rok 1996

– Dzień Myśli Braterskiej – wieczornica w Domu Harcerza,
– „Postrzyżyny u Słowian” – Zlot Urodzinowy 62 HKPS – 19 – 21 kwietnia w Pniewie,
– XX Rajd Kurpiowski – 26 maja, Nowogród. Komendant – pwd. Emilian Mydłowski
– 11 listopada – Odsłonięcie pomnika HiH Ziemi Łomżyńskiej
– Harcerski Bieg Terenowy 19 listopada w Łomży

Rok 1997

– Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej – 21 – 23 lutego w Śniadowie,
– Zlot Topienia Marzanny – 21 – 23 marca w Kupiskach,
– XVI Manewry Techniczno – Obronne – październik w Nowym Młynie.

Rok 1998

– Zlot Topienia Marzanny – marzec w Kupiskach,
– XXII Harcerski Rajd Kurpiowski – 30 maja, Nowogród. Komendant – pwd. Adam Parzychowski,
– XXXI Rajd Pamięci Września ‘39 10-12 września w Wiźnie,
– XVII Manewry Techniczno – Obronne – wrzesień, Nowy Młyn.

Rok 1999

– Zlot Topienia Marzanny 26 – 28 marca w Kupiskach,
– XXIII Rajd Kurpiowski 26 – 29 maja
– XVIII Manewry Techniczno – Obronne – październik, Nowy Młyn

Rok 2000

– Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej – 18 – 20 lutego,
– Zlot Marzena – 24 – 26 marca w Kupiskach,
– V Marsz Szlakiem Bojowym 33 Pułku Piechoty im. Strzelców Kurpiowskich – 29 kwietnia – 3 maja,
– Zlot na Powitanie Lata – 21 – 23 czerwca w Nowym Młynie,
– Międzynarodowy Obóz w Garbasiu – komendant phm. Jan Górski,
– Zlot „Pamięci Września’39” – Wizna’2000,
– XIX Manewry Techniczno – Obronne – 20 – 22 października w Nowym Młynie.

Rok 2001

– Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej – 22 lutego,
– VIII Zlot Druha Szarego – marzec, Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łomży,
– Zlot Topienia Marzanny – 20 – 22 marca w Kupiskach,
– Zlot „Postrzyżyny u Słowian” – 20 – 22 kwietnia w Nowym Młynie,
– XXXIV Harcerski Rajd „Pamięci Września’39” -14 – 16 września w Wiźnie,
– XX MTO w Nowym Młynie,
– Kurs na Brązowa Odznakę Ratownika Medycznego ZHP, 26 – 28 października.

Rok 2002

– IX Zlot Druha Szarego – 1-3 marca, w Drozdowie,
– Zlot Marzanna – marzec, w Kupiskach,
– XXXV Harcerski Rajd „Pamięci Września’39” –wrzesień, Wizna’02,
– XXI MTO – 4 – 6 października Nowy Młyn’02.

Rok 2003

– X Zlot Druha Szarego – 7 – 9 marca Drozdowo’03,
– Zlot Topienia Marzanny – 21 – 23 marca.
Uczestnicy:
11 Harcerska Drużyna Specjalnościowa EXODUS,
67 Łomżyńska Drużyna Specjalnościowa „Agricola”,
klasa z PG nr 9,
16 Łomżyńska Gimnazjalna Drużyna Harcerska Azyl – PG9

1 Pisma Przewodniczącego i Naczelnika ZHP (z dnia 29.04.1991 do JE Józefa Kardynała Glempa – Prymasa Polski) i (z dnia 23 maja 1991 – do władz ZHP – 1918, ZHR, SHK „Zawisza”, POH)
2 Dekret nr 2994 /90 z dnia 22 grudnia 1990
3 Pismo z dnia 22 lutego 1991
4 Pismo z dnia 7 marca 1991
5 Wzór kwestionariusza i identyfikatora
6 Pismo z dnia 18 marca 1991
7 Wycinek „Gazety Współczesnej” nr 69 (12220) z 9.04.1991
8 Obszar Diecezji Łomżyńskiej
9 Rozkaz Naczelnika ZHP

Redakcja Serwisu

1637 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.