Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś. Tom III. Rozdz. I

Rozdział I

HARCERSTWO W POLSKIEJ
RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ

   Harcerskie wspomnienia

Str. 98 – 102

hm. Andrzej Bronowicz
Moja przygoda z harcerstwem

Przyłączając się do obchodów 100-lecia harcerstwa na Ziemi Łomżyńskiej, ja jako jeden z tysięcy harcerzy z lat 1957-1964 z hufca łomżyńskiego, dołączam garść wspomnień z tego pięknego okresu.
Mija prawie pół wieku od opuszczenia przeze mnie Ziemi Łomżyńskiej, więc w pewnym stopniu zatarły się szczegóły z tamtych lat. Niestety, pamięć jest zawodna. Na szczęście pozostały fotografie z naszej młodości na pamiątkę dla następnych pokoleń.
Podobnie jak wielu moich kolegów wraz z odrodzeniem się Związku Harcerstwa Polskiego i mnie bardzo wciągnął w działalność ten ruch. Obcowanie z przyrodą, niesienie pomocy innym, służba ojczyźnie były dla nas drogowskazem do działania.
Jak grzyby po deszczu, tak i w szkołach podstawowych i średnich powstawały drużyny harcerskie. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej Nr 1, wielkim przeżyciem było dla nas złożenie w dniu 26 maja 1957 roku przyrzeczenia harcerskiego, które odbierał drużynowy druh Modzelewski. Dla nas, nastolatków, słowa przyrzeczenia miały wielkie znaczenie. „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce Ludowej, walczyć o prawdę i sprawiedliwość społeczną, nieść chętnie pomoc każdemu człowiekowi, być posłusznym prawu harcerskiemu”. Otrzymany Krzyż Harcerski ser. MI nr 1078 do dzisiaj posiadam w pamiątkach rodzinnych.
Niemalże wraz z zakończeniem roku szkolnego, bo już 28.VI.1957 r. wyjechaliśmy na obóz szkoleniowy dla zastępowych Chorągwi Białostockiej w Boguszach. Leśna sceneria, prace obozowe, zdobywanie sprawności na każdym uczestniku wywarły wielkie wrażenie. Umacniały się przyjaźnie, wzmacniały umiejętności we wspólnym działaniu.
Po roku działalności drużyny w mieście, na biwakach, zabawach, dobrych uczynkach, wyjechaliśmy na kurs drużynowych, zorganizowany w dniach 27.VI.–20.VII.1958 r. w Augustowie. I tak co roku uczestniczyliśmy w obozach, zimowiskach, kursach. Ja osobiście w latach 1957-64 brałem udział w 18 takich imprezach.
Uczęszczając do Technikum Przemysłu Drzewnego, w pewnym okresie miałem możliwość prowadzić II Wodną Drużynę Harcerską im. M. Zaruskiego. Jeden z zastępów, współdziałając z przystanią wodną nad rzeką Narwią, wykonywał drobne prace serwisowe przy jednostkach pływających. O ile dobrze pamiętam, była to żaglówka typu „bączek” oraz kajaki. Rejsy nasze ograniczały się do spływów po rzece Narwi do Morgownik, gdzie urządzaliśmy biwaki z ogniskami i dla okolicznej ludności. Oprócz „wodniackiej” działalności drużyny, prowadziliśmy tę „normalną” harcerską. Organizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczorki. Wykonywaliśmy prace na rzecz szkoły, jak malowanie okien, czy sadzenie żywopłotu. Tradycyjnie drużyna harcerska brała udział w pochodach 1-Majowych i innych uroczystościach państwowych. Równolegle w „drzewnej” przy Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym istniała drużyna harcerska prowadzona przez dha Jakuba Forystka. Współpraca między drużynami układała się bardzo dobrze.
Nauczyciel z technikum, p. Czesław Niemcewicz w książce „Zespół Szkół Drzewnych w Łomży” tak pisze o harcerstwie; „…Okres pracy ciągłej harcerstwa w szerszym zakresie rozpoczął się dopiero w 1960 r., kiedy to – jak zapisali organizatorzy w kronice – „została dźwignięta z ruin drużyna harcerska”.
W Technikum Przemysłu Drzewnego powstała II Męska Drużyna Harcerska im. Mariusza Zaruskiego z drużynowym Andrzejem Bronowiczem. W Technikum Przemysłowo-Ekonomicznym została zawiązana 6 stycznia 1961 r. 14 Męska Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki. Jej organizatorami byli uczniowie o wysokim autorytecie; Jakub Forystek „Kuba” i Teodor Chomej. Opiekunem drużyn do 1967 r. był nauczyciel mgr inż. Henryk Zieliński. Harcerze wykazali wysoką prężność organizacyjną i ożywiona działalność w Szkole i na terenie miasta…”
Uwieńczeniem mojej działalności instruktorskiej było otrzymanie rozkazem komendanta Chorągwi nr L 23 III/64 stopnia harcmistrza oraz udział w III Walnym Zjeździe ZHP, który odbył się w dniach 3-5.04.1964 r. w Warszawie.

 

Harcerze z drużyny przy TPD. Wśród nich (z założonymi rękami) dh Andrzej Bronowicz – drużynowy wodnej drużyny z TPD.

Instruktorzy w siedzibie hufca łomżyńskiego; od lewej Andrzej Bronowicz, dh Zofia Bieguńska i dh Piotr Dunaj.

Łomża – 1 maja 1963 r. Defiluje wodna drużyna z TPD. Pierwszy z prawej Andrzej Bronowicz – drużynowy.

Łomża – 1 maja 1963 r. Defiluje wodna drużyna z TPD.

Łomża – jesień 1957 r. Druhowie z 1 MDH im. Leona Kaliwody. Andrzej Bronowicz – pierwszy od lewej (wśród siedzących).

Sejny – 1962 r. Defiluje drużyna obozowa hufca łomżyńskiego – w ramach akcji „Razem”. Drużynę prowadzi dh Irena Udwald i dh Andrzej Bronowicz.

Materiał pobrano z Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś. Tom III. Rozdz. I

 

 

323 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar