Historyczne spotkanie w Jeziorku

W roku Jubileuszu 140-lecia szkoły w Jeziorku staramy się bliżej poznać historię tej szkoły, a  trzeba wiedzieć, że ściśle splata się ona z historią wsi Jeziorko i  także z perspektywy tych minionych wieków należy na nią spojrzeć.

W ideę uczczenia zacnego jubileuszu doskonale wpisało się spotkanie historyczne poświęcone ostatnim właścicielom majątku Jeziorko, państwu Stanisławie i Wacławowi Schirmerom, fundatorom  pierwszego drewnianego budynku szkoły z 1910 roku. Gościem honorowym tegoż spotkania był  pan Marcin Konrad Schirmer – Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, autor wielu opracowań, w tym  książek: „Dwory i majątki ziemskie w okolicach Łomży” oraz „Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku. W służbie dla regionu i kraju”, prywatnie –  wnuk wspomnianej pary.

Marcin Schirmer i Beata Sejnowska-Runo

Pomysłodawczynią spotkania, do którego doszło w jeziorkowskiej szkole dnia 26 kwietnia 2017 r. była łomżyńska dziennikarka Gabriela Szczęsna, laureatka nagrody prezydenta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury  i to ona je rozpoczęła merytorycznym wstępem. Zwróciła szczególną uwagę na bezprawne odebranie właścicielom majątków ziemskich powyżej 100-hektarowych w efekcie dekretu o reformie rolnej ogłoszonego 6 września 1944 roku przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Podkreśliła, że długoletnia indoktrynacja socjalistyczna w Polsce Ludowej zaowocowała szykanami pod adresem ziemian i deprecjonowaniem ich roli i zasług w procesie krzewienia kultury naszego kraju,  gdy tymczasem to dwór ziemiański był ostoją myśli patriotycznej, wzorem działalności dobroczynnej  i  kagankiem oświaty. To ziemianie realizowali swój patriotyzm w walce, częstokroć przelewając krew dla Ojczyzny, prowadzili działalność kolatorską, fundowali szkoły, zakładali sierocińce, propagowali postęp w różnych dziedzinach wiedzy i gospodarowania. – Także z ziemian – podkreślała pani redaktor Szczęsna –  wywodzą się wybitne postaci świata polityki, nauki, literatury, sztuki.

Gabriela Szczęsna opowiada o roli ziemiaństwa

Marcin Schirmer opowiadając o przeszłości Jeziorka skupił się na opisie usytuowania dworu i  zabudowań dworskich, przybliżył codzienność życia we dworze oraz opowiedział o jego mieszkańcach, kultywowanych zwyczajach, wyeksponował wkład swojej rodziny w krzewienie kultury i oświaty w lokalnej społeczności i zaangażowanie w działalność o charakterze charytatywnym. Zainteresowanych tematem odsyłam do artykułu  wspomnieniowego autorstwa Jerzego Szyrmera (ojca Marcina Schirmera) pt. „Czas, który nie wróci” znajdującego się pod linkiem http://spjeziorko42.szkolnastrona.pl/container/szyrmerj.wspomienie.wz2.pdf

publikowanego w „Wiadomościach Ziemiańskich” nr 23, 20 sierpnia 2005 r.

Pan Schirmer w trakcie spotkania powiedział, że „ten świat minął i to minął bezpowrotnie, ale należy utrwalać pamięć o nim w duchu prawdy, bo tylko prawda się obroni” i gorąco zachęcał, zwłaszcza młode pokolenie, do poznania dziedzictwa narodowego zarówno w wymiarze ogólnym jak i lokalnym,  podkreślając, że możliwe jest to wtedy, kiedy poznaje się historię własnego kraju, a historia ziemiaństwa wpisuje się w tę historię.

Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania, w końcowej jego części, zadawali gościowi pytania, na które wyczerpująco i ze znawstwem tematu, chętnie odpowiadał.

Uczestnicy spotkania historycznego

W historycznym spotkaniu w szkole w Jeziorku uczestniczyli goście w osobach: p. Marii Dziekońskiej – Sekretarza Gminy Piątnica, władz Bractwa Historycznego Ziemi Łomżyńskiej: Czesława Rybickiego i Wojciecha Winko,  członkini Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Piątnica – p. Małgorzaty Tomczyk, p. Marzeny Magdziak – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie, p. Edyty Brzozowskiej – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, uczniów,  nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej w Rakowie – Boginiach, radnego  Karola Śmiarowskiego oraz p. Tomasza Szymańskiego – pracownika Muzeum Przyrody w Drozdowie.  Obecni byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Jeziorku oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

Na zakończenie obojgu prelegentom pięknie podziękowano i wręczono zaproszenie do szkoły w Jeziorku na główne obchody jubileuszowe planowane  na dzień 1 czerwca 2017 r.

Beata Sejnowska-Runo

1757 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.