Izba Historii Łomżyńskiego Sportu, powód do naszej dumy – czy … do przemilczenia ?

Od redakcji:
1Portal historialomzy.pl miał zaszczyt uczestniczyć we wrześniu br. w Gawędzie Łomżyńskiego Bractwa Historycznego poświęconej historii łomżyńskiego sportu, uwiecznionej na stałej ekspozycji tematycznej dostępnej w pomieszczeniach łomżyńskiego MOSIR-u. W roli niezrównanych przewodników wystąpili współtwórcy Izby – wielce zasłużeni pasjonaci i działacze sportowi: Czesław Rybicki oraz Karol Łebkowski. W trzech pomieszczeniach na dolnej kondygnacji siedziby MOSIR-u przy ul. Zjazd, społecznym staraniem dyrektora Sławomira Grygo oraz licznych działaczy środowiska sportowego, zgromadzono setki pamiątek po klubach sportowych działających w Łomży, od przełomu XIX i XX wieku, aż po czasy współczesne. Zgromadzone niemałym trudem muzealne eksponaty, niezliczona liczba zdjęć oraz wizualizowana na naściennych tablicach historia rozwoju łomżyńskiego sportu, przypominają dokonania sportowe setek łomżyńskich zawodników sportowych, z których niejeden obok zdobytych na niwie sportowej wyników, nie szczędził swojej krwi i życia za wolną i niepodległą Rzeczpospolitą.
Podobne społeczne inicjatywy w Polsce są zwykle powodem do dumy i promocji władz samorządowych i sportowych organizacji, zaczynem integracji pokoleniowej lokalnych środowisk sportowych, miejscem żywych spotkań i przekazywania doświadczeń starszego oraz młodszego pokolenia sportowców, a wreszcie ośrodkiem dokumentowania dokonań sportowych byłych i kolejnych pokoleń.
collage_mosirTym bardziej musi budzić zdziwienie fakt, że po dwuletnim już okresie funkcjonowania Izby Historii Łomżyńskiego Sportu na budynku MOSIR brak jest jakiejkolwiek o tym informacji, brakuje również szeroko upowszechniającej wiedzę o funkcjonowaniu  Izby …  zakładki na „firmowej” witrynie internetowej, a na podłodze Izby do dzisiaj stoją niezamontowane tablice stanowiące część ekspozycji o historii łomżyńskiego sportu oraz inne eksponaty.
Redakcja portalu promującego od lat historię naszego regionu, wyraża nadzieję przy okazji tego zajmującego wspomnienia historii łomżyńskiego sportu, na wywołanie dyskusji publicznej o społecznej potrzebie pilnego podjęcia działań zabezpieczających i pozyskujących dalsze archiwalne artefakty/zbiory dokumentujące dokonania łomżyńskiego sportu, apelując jednocześnie o inicjowanie oraz wsparcie systemowych działań upowszechniających w naszej społeczności wiedzę o zgromadzonych wielkim społecznym wysiłkiem cennych zasobach archiwalnych, w tym także o powołanie kustosza sprawującego należytą nad nimi pieczę.

 

Gawęda historyczna, czyli „Sport w zasobach Izby Historii Łomżyńskiego Sportu MOSIR”

od lewej ówcześni: dyr. MPM Jerzy Jastrzębski, dyr. MOSIR Sławomir Grygo, prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski

od lewej ówcześni: dyr. MPM Jerzy Jastrzębski, dyr. MOSIR Sławomir Grygo, prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski

W czerwcu 2014 roku z udziałem władz samorządowych oraz licznie przybyłych przedstawicieli łomżyńskiego środowiska sportowego, uroczyście otwarto urządzoną w siedzibie MOSIR przy ul. Zjazd, Izbę Historii Łomżyńskiego Sportu. Inicjatywa, której nadał impuls ówczesny dyrektor MOSIR Sławomir Grygo, wynikła z wieloletnich postulatów płynących ze środowiska sportowego, które upominało się o miejsce w którym można byłoby gromadzić zbiory związane z historią łomżyńskich klubów sportowych, jak również dzielić się w gronie działaczy i sympatyków łomżyńskiego sportu doświadczeniami oraz przenosić je do młodszych pokoleń.

Tabliczka honorująca twórców Izby Historii Łomżyńskiego Sportu

Tabliczka honorująca twórców Izby Historii Łomżyńskiego Sportu

W inicjatywę włączyli się w szczególności znani łomżyńscy działacze, zawodnicy i pasjonaci sportu związani od dziesięcioleci ze środowiskiem sportowym, między innymi: Czesław Rybicki, Henryk Pestka, Karol Łebkowski i Maciej Jankowski. Dzięki swojemu autorytetowi udało im się w ramach wspólnego działania pozyskać bogate zbiory archiwalne obejmujące bogaty zbiór artefaktów sportowych, pucharów, zdjęć i wydawnictw sportowych, które przy współpracy z dyr. Sławomirem Grygo zostały usystematyzowane oraz wyłożone w specjalnych gablotach. Zaprojektowano również stałą ekspozycję naścienną, która zobrazowała kalendarium oddające historyczne kształtowanie się i rozwój działalności łomżyńskich klubów sportowych od przełomu XIX i XX w., aż po dzień dzisiejszy, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

6Gawędę w imieniu Łomżyńskiego Bractwa Historycznego poprowadził Starszy Bractwa – Czesław Rybicki (historyk regionalista, znawca i ceniony badacz historii Łomży od końca XIX w.), przy współpracy Karola Łebkowskiego – zawodnika i trenera zapasów, znanego działacza sportowego, sędziego olimpijskiego z Olimpiady w Rio de Janeiro i autora dwóch pozycji książkowych przedstawiających sport w Łomży w czasach województwa łomżyńskiego.
Jak podkreślił na samym początku prowadzący 2Gawędę – Czesław Rybicki, rozwój w Łomży pierwszych organizacji sportowych datowany od czasów guberni łomżyńskiej w pierwszych latach XX w., odbywał się przy wielkim staraniu miejskich elit i równie wielkim oporze władz carskich. Była to nierówna, ale i nieustępliwa walka, o podtrzymanie polskości i integrowanie społeczności łomżyńskiej wokół narodowych idei oraz nawiązywanie do myśli i tradycji niepodległościowej towarzystw „Sokół”. Poza sukcesami czysto sportowymi największymi osiągnięciami pierwszych w Łomży organizacji sportowych, a zwłaszcza Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego, były wielkie dokonania na
polu kształtowania tożsamości narodowej.
Dla realizacji możliwie pełnego przekazu treści Gawędy Brackiej, redakcja portalu historialomzy.pl zaprasza czytelników do odsłuchania ścieżki dźwiękowej ze spotkania, wzbogaconej o udostępnione poniżej treści edukacyjne i poglądowe.
 

nasza-lomzaŚcieżkę dźwiękową przekonwertowano dzięki wsparciu www.naszalomza.pl

 

                       Kalendarium rozwoju instytucjonalnych form uprawiania sportu w Łomży
1890r. lub 1891r.
(zależnie od źródeł) założenie przez Stanisława Jankowskiego z Warszawy łazienek kąpielowych wraz z wypożyczalnią łodzi spacerowych. Ośrodek ten skupił ludzi wywodzących się z inteligencji mieszczańskiej, którzy realizowali działalność wodniacką mieszczącą się w pojęciu klubu. Organizowali wycieczki, regaty, wspólnie spędzali czas.
1893r.
– próba założenia Towarzystwa Cyklistów.
1896r.
– próba założenia Łomżyńskiego Towarzystwa Cyklistów Amatorów.
1897r.
– pierwszy wyścig na łodziach wioślarskich podczas Święta Wianków.
VI-VII 1898r.
– nieudana próba powołania wspólnego Towarzystwa Wioślarzy i Cyklistów. Dla zmniejszenia kosztów organizacyjnych klub ten miał być także połączony z Towarzystwem Muzycznym „Lutnia”.
1899r.
– zebrała się za zgodą gubernatora komisja w składzie: Aleksander Chrystowski, wybitny adwokat; Franciszek Przecławski, inżynier gubernialny; Wacław Szyszko, lekarz więzienny; Wacław Tuszowski, aptekarz i Franciszek Hryniewicz, naczelnik biura Dyrekcji Szczegółowej opracowali statut Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego i podjęli starania o jego zatwierdzenie.
17 VIII 1901r.
– książę Światopołk – Mirski podpisał akt zatwierdzenia. Starania założycieli poparł gubernator łomżyński Korf.
1901r.
– zarejestrowano Towarzystwo Racjonalnego Polowania i Towarzystwo Szachowe.
1903-1905r.
– działało Kółko Gimnastyczne „Leopoldyna” skupiające młodzież. Uprawiano gimnastykę i szermierkę. Instruktorem był nieznany z nazwiska w dzisiejszym czasie członek „Sokoła”.
16 VI 1904r.
– Pomocnik Warszawskiego Generał Gubernatora zatwierdził instrukcję dla łomżyńskiego oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego.
1905r.
– założono Kółko Gimnastyczne z inicjatywy emisariusza Marwega, który przybył do Łomży z Galicji.
21 III 1906r.
– realizowane przez „Kółko Gimnastyczne” zadania przejęła i kontynuowała powołana w tym dniu przy „Towarzystwie Higienicznym” „Sekcja Gimnastyczna”.
19 V 1906r.
– w wyniku współpracy tych sekcji wychowawczej i gimnastycznej Towarzystwa Higienicznego otworzono na wynajętym placu przy ulicy Adamowskiej „Ogród Jordanowski” nazywany wówczas ogródkiem gier, zabaw i gimnastyki dziecięce.
27 VII 1906r.
– zalegalizowano statut łomżyńskiego gniazda „Towarzystwa Gimnastycznego Sokół”.
20 VIII 1906r.
– zawieszono działalność wszystkich stowarzyszeń sokolich na terenie zaboru rosyjskiego. Rozpoczętą przez „Sokoła” pracę przejęło prowadzące już podobną działalność „Towarzystwo Higieniczne”. Instruktorem w nim był, Marian Dąbrowski, emisariusz z Galicji (późniejszy poseł na Sejm II RP, potentat prasowy II RP, przyjaciel J. Piłsudskiego), później Bronisław Górski, będący członkiem TG „Sokół” w Krakowie, Wacław Szczęsny i Władysław Szweycer.
7 X 1906r.
– dokonano otwarcia sokolni – sali gimnastycznej w domu Iwanickiego przy ulicy Krótkiej.
1910r.
– założono Łomżyńskie Towarzystwo Rozwoju Fizycznego, w którym istniała sekcja gimnastyczna.
1916r.
– powstaje „Żydowskie Towarzystwo Sportowo Gimnastyczne Makabi” w którym uprawiano gimnastykę, piłkę nożną, tenis stołowy, boks i sezonowo pływanie.
1917r.
– w miesiącach V – VIII na boisku przy ulicy Nowogrodzkiej mieszkańcy Łomży obserwowali pierwsze mecze piłki nożnej między legionistami z IV pułku piechoty legionów polskich stacjonującym w Łomży, a legionistami z V pułku piechoty i z ułanami I pułku ułanów stacjonującymi w innych miastach.
od 15 – 16 XI 1917r. do VIII 1918r.
– mieszkańcy Łomży mogli przez druty ogrodzenia koszar oglądać mecze piłki nożnej i ręcznej rozgrywane przez internowanych w Łomży legionistów. Legioniści uczyli się tańców, codziennie uprawiali gimnastykę. Odbywało się to w ramach „koła racjonalnego wychowania fizycznego” którym kierował wachmistrz Świderski z II pułku ułanów.
1918r.
– przy Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki powstaje „Związek Sportowy” skupiający uczniów tegoż gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego. Związek ten w 1926r. – przekształcony został w Gimnazjalny Klub Sportowy.
1920r.
po 22 VIII 1920 r., po przesunięciu frontu walk polsko – rosyjskich, pozostali w mieście członkowie klubu wioślarskiego przez miesiąc strzegli przepraw mostowych, utrzymywali na nich warty w dzień i w nocy chroniąc mosty przed zniszczeniem przez bandy i oddziały rozbitych oddziałów sowieckich i dezerterów. Z 38 wioślarzy, którzy wstąpili do wojska jako ochotnicy, 4 poległo na polu walki. Oddali życie w walce: Leon Jakubowski, Tadeusz Wajcht, Stefan Wądołowski, Antoni Zakrzewski.
5 IX 1921r.
– powołano drużynę piłki nożnej „Strzelec” przy oddziale „Związku Strzeleckiego”. Była ona jedną z pierwszych 8 powstałych drużyn w okręgu warszawskim tego związku oraz jedną z 24 pierwszych , które utworzono w ramach związku strzeleckiego w Polsce.
około 1922r.
(brak dokładnych danych) – przy 33 p. p. z inicjatywy byłych członków POW, legionistów i wojskowych powołano drużynę piłki nożnej „Piechur”. Drużyna „Piechur” w następnych latach przekształcona została w „Wojskowy Klub Sportowy” przy 33 p. p., a „Strzelec” w „Łomżyniankę”, a ta z kolei w „Łomżyński Klub Sportowy”.
1922r.
od tego roku rozwija się w Łomży i diecezji łomżyńskiej Związek Młodzieży Polskiej, przekształcony w Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, a później w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Uprawiano w nim siatkówkę, piłkę nożną, strzelectwo (broń małokalibrowa) oraz z największymi sukcesami lekkoatletykę.
IV 1923r.
– Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Łomży przy wydatnej pomocy druha ppor. Erwina Dąbrowskiego utworzyła „Harcerski Klub Sportowy Narew”. Uprawiano w nim głównie sezonowo lekkoatletykę, koszykówkę, siatkówkę oraz pływanie i wioślarstwo.
lata 1922–1923
– łomżyńskie drużyny ŻKS „Makabi”, „Strzelec” i „Piechur” sprowadziły zamiejscowych przeciwników: 42 p. p., B. O. S. O. i „Trumpeldorf” z Białegostoku, 71 p. p. Zambrowa i „Ostrowiankę” z Ostrowi Mazowieckiej, z którymi rozgrywały mecze towarzyskie.
1923r.
– „Strzelec” rozegrał mecz za obejrzenie którego kibice musieli zapłacić bilet wstępu. Przeciwnikiem była drużyna Białostockiej Ochotniczej Straży Ogniowej z Białegostoku. Wygrali łomżanie rezultatem 1 : 0. W łomżyńskiej drużynie wystąpili: Stefan Gosiewski, Józef Kowalczyk, Jankowski, Michał Kaczyński (brat Kazimierza), Stefan Kowalik, Tadeusz Miller, Bolesław Ptaszyński, Władysław Zduńczyk, Jan Żbikowski.
1924r.
– uczniowie Państwowego Seminarium Nauczycielskiego tworzą odrębne „Koło Sportowe”. Powstaje: „Uczniowski Klub Sportowy” przy Gimnazjum ks. Piotra Skargi, „Żydowski Uczniowski Klub Sportowy” przy Gimnazjum dr. Goldlusta.
lata
1925/1926 – w Zawadach koło Łomży powstaje drużyna piłki nożnej nazywana też „Zawadzianką” lub „Błyskanką”.
1927r.
– powstaje Koło Sportowe przy Szkole Mierniczej.
1928r.
– powstają: „Żeńskie Uczniowskie Koło Sportowe” przy Gimnazjum im Marii Konopnickiej oraz takie samo przy Szkole Handlowej.
lata 1927–1928
– funkcjonuje w Łomży żydowskie stowarzyszenie sportowe „Jutrzenka”. Uprawiano w nim piłkę nożną.
1927r.
– drużyna „Związku Strzeleckiego” „Strzelec” rozpada się (przekształca się w „Łomżyniankę”), z niej ukształtowuje się drużyna – klub „Łomżynianka” z sekcją piłki nożnej. „Związek Strzelecki” odtwarza w następnych latach drużynę piłki nożnej i odrębnie startuje w lokalnych rozgrywkach.
IV 1928r.
– „Łomżynianka” przekształca się w „Łomżyński Klub Sportowy”.
1928r.
– utworzona zostaje przez Jerzego Dodę drużyna koszykówki „Skra”, która w 1932 r. zostaje wchłonięta przez „Łomżyński Klub Sportowy” i odnosi z nim sukcesy zdobywając w 1932, 1933 tytuł mistrza okręgu.
około 1928r.
– w Łomżycy powstał polsko – żydowski klub „Olimpia”. Uprawiano w nim siatkówkę i koszykówkę.
1928r.
– drużyna 33 p.p. zajmuje II miejsce drużynowo w „Marszu Szlakiem Kadrówki 6 sierpnia 1914r.” na trasie 122 km z Krakowa do Kielc. Drużynowy plut. Maksymilian Turkowski. Startowało 22 drużyny.
1929r.
– drużyna 33 p. p. zajmuje I miejsce drużynowo w „Marszu Szlakiem Kadrówki 6 sierpnia 1914r.”. Drużynowy por. Jan Konopka. W drużynie: Antoni Kondratowicz, Darmetko, Dobrowolski, Józef Kozera, Ignacy Kościelecki, Świderski, Gierłowski, Szumowski, Duchnowski i Mczuc.
1930r.
– drużyna 33 p. p. zajmuje ogółem IV miejsce drużynowo w „Marszu Szlakiem Kadrówki 6 sierpnia 1914r.”, a I w konkurencji marszowej.
około 1930r.
– powstał ”Żydowski Robotniczy Klub Sportowy Sztern”, czyli „Gwiazda”. Uprawiano w nim piłkę nożną, boks i tenis stołowy.
około 1930r.
– powstał klub „Żydowskiego Przysposobienia Wojskowego Bejtar”. Uprawiano nim koszykówkę, siatkówkę i tenis stołowy.
1931r.
– powstał żydowski „Żeński Klub Sportowy Ewa”. Uprawiano w nim gimnastykę, lekkoatletykę, piłkę siatkową i „hazenę” grę poprzedzającą ukształtowanie się piłki ręcznej.
1931r.
– powstał polsko –żydowski klub „Promień” z drużyną piłki nożnej.
6 VI 1931r.
– w istniejącym od 1916 r. w Warszawie „Akademickim Kole Łomżan” powołano sekcję sportową. Łomżyńscy akademicy odbywali pojedynki sportowe na terenie Warszawy i Łomży w siatkówce, koszykówce i lekkoatletyce.
1931r.
– w Łomżycy utworzono żydowski klub sportowy również o nazwie „Makabi” z drużyną piłki nożnej.
1932r.
– w Łomżycy utworzono przy Ochotniczej Straży Pożarnej „Robotniczy Klub Sportowy Zorza” z drużyną piłki nożnej.
1932r.
– w Łomży rozpoczął działalność „Żydowski Klub Sportowy Hapoel” (Hapoel – znaczy Robotnik) z drużyną piłki nożnej.
14 I I934r.
– „Łomżyński Klub Sportowy” z inspiracji władz państwowych i gen. Czesława Młot – Fijałkowskiego przyjął nazwę „Łomżyński Klub Sportowy Legion”. Połączono w jeden klub „Łomżyński Klub Sportowy”, sekcję sportową „Legionu Młodych”, sekcję sportową „Strzelca”. W niedługim Czasie dołączono do klubu autonomiczny oddział wioślarski „Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego”. W założeniach organizatorów klub ten miał skonsolidować cały rozdrobniony ruch sportowy w Łomży, głównie stowarzyszenia polskie, ale też w ramach konsolidacji ze względu na skupianie odmiennych środowisk społecznych miały pozostać w Łomży maksymalnie 2 kluby żydowskie „Makabi” i „Gwiazda”. „Legion” miał otrzymywać finansowe wsparcie państwowe. Działanie to odbyło się w ramach realizowanej polityki państwa polskiego, które poprzez pozytywne skojarzenia z sukcesami sportowymi zamierzało pozyskać społeczną legitymizację swoich poczynań. Pozostałym małym klubikom nie włączonym do nowego klubu gen. Czesław Fijałkowski wróżył żywot anemiczny i krótki ze względu na słabość organizacyjną i finansową.
wiosna 1934r.
– zostają udostępnione do użytku: bieżnia, korty, boisko piłki nożnej i boiska do gier małych na stadionie nad Narwią zbudowanym z inicjatywy gen. Czesława Młot Fijałkowskiego. Oficjalne otwarcie planowano na 15 VIII 1934r. Jesienią do użytku miała być oddana strzelnica, a w następnym roku 50 metrowy odkryty basen pływacki. Był to 3 co do swoich rozmiarów stadion ówczesnej Polski i najnowocześniejszy w północno – wschodniej Polsce.
8 IX 1934r.
– międzynarodowy mecz piłki nożnej – „Hapoel” Tel Aviv – „ŁKS Legion” Łomża 4 : 0. „ŁKS” grał osłabiony brakiem w ataku Polakowskiego i Karbowskiego, którzy powołani zostali do odbycia ćwiczeń wojskowych.
1936r.
– zorganizowano „Robotniczy Klub Sportowy Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego” z sekcją piłki nożnej i boksu.
1938r. – 1939r.
– funkcjonował klub o nazwie „Narew” z sekcją piłki nożnej .
X 1939r. – VIII 1941r.
– funkcjonuje w Łomży „Klub Sportowy Spartak” z sekcją piłki nożnej, boksu, lekkoatletyki. Uczestniczył w sportowym systemie rywalizacyjnym Białorusi w/w dyscyplinach. Do wymienionego klubu przeszli w większości sportowcy wcześniej uprawiający sport w „Łomżyńskim Klubie Sportowym”
X 1939r. – VIII 1941r.
– funkcjonuje w Łomży „Klub Sportowy Dynamo” z sekcją piłki nożnej, lekkoatletyki i wioślarstwa. Klub ten stał się właścicielem stadionu nad Narwią i przystani. Wchłonął w swoje struktury „Łomżyńskie Towarzystwo Wioślarskie”. Do klubu tego, szczególnie do sekcji piłki nożnej przeszli zawodnicy klubów żydowskich. Uczestniczył w sportowym systemie rywalizacyjnym Białorusi w piłce nożnej i lekkoatletyce.
VIII 1941r. – 1945r.
– zanik uprawiania sportu formach instytucjonalnych. Nieformalne grupy dawnych zawodników i mieszkańców grały w piłkę nożną na łomżyńskich „pulwach” z czuwającym „strażnikiem”, by nie popaść w kłopoty z okupantem niemieckim.
opracował: Czesław Rybicki

tabela_1tabela_2tabela_3tabela_4Plebiscyt Gazety Współczesnej i Wojewódzkiej Federacji Sportu na najlepszego sportowca województwa
Plebiscyt Gazety Współczesnej przeprowadzany jest od 1955r. Do 1975 r. tzn. do chwili utworzenia województwa żaden sportowiec wywodzący się z Łomży nie był zgłoszony do rankingu, co najlepiej świadczy o poziomie sportu w mieście. Dopiero w roku 1979 przeprowadzono oddzielny plebiscyt dla naszego województwa. Wybierano pięciu najlepszych sportowców, jednakże w początkowym okresie w niektórych zestawieniach podawano miejsca do dziesiątego. A oto klasyfikacja:
1978 rok
1. Jolanta Brzósko – ŁKS Łomża, tenis stołowy
2. Stanisław Cwalina – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
3. Grażyna Konopka – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
4. Joanna Znoińska – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
5. Kazimierz Kirejczyk – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
1979 rok
1. Tomasz Strzelczyk – „Olimpia” Zambrów, siatkówka
2. Maria Lenczewska – ŁKS Łomża, koszykówka
3. Jolanta Brzósko – ŁKS Łomża, tenis stołowy
4. Arkadiusz Bojarowski – „Narew” Łomża, podnoszenie ciężarów
5. Joanna Znoińska – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
6. Stanisław Cwalina – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
7. Sławomir Markowski – ŁKS Łomża, piłka ręczna
8. Jerzy Baczewski – „Orzeł” Kolno, kolarstwo
9. Mirosław Ciepliński – „Orzeł” Kolno, biathlon
10. Lech Danielewicz – „Narew” Łomża, podnoszenie ciężarów
1980 rok
1. Hanna Brzósko – ŁKS Łomża, tenis stołowy
2. Arkadiusz Bojarowski – „Narew” Łomża, podnoszenie ciężarów
3. Leszek Zazulin – „Zorza” Łomża, siatkówka
4. Joanna Znoińska – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
5. Krzysztof Just – „Narew” Łomża, zapasy
6. Stanisław Cwalina – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
7. Grzegorz Gronostajski – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
8. Karol Domalewski – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
9. Jerzy Fudała – „Narew” Łomża, zapasy
10. Marek Święczkowski – „Orzeł” Kolno, kolarstwo
1981 rok
1. Arkadiusz Bojarowski – „Narew” Łomża, podnoszenie ciężarów
2. Kajakarska czwórka kobiet w składzie: Ewa Kiersztan, Teresa Kaczmarczyk, Elżbieta Walewska,       Mirosława Boroń – ŁTW
3. Lucyna Sikorska – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
4. Zbigniew Godlewski – „Narew” Łomża, strzelectwo
5. Karol Łebkowski – „Narew” Łomża, zapasy
1982 rok
1. Elżbieta Walewska – ŁTW, kajakarstwo
2. Teresa Kaczmarczyk – ŁTW, kajakarstwo
3. Bogdan Bakuła – „Narew” Łomża, podnoszenie ciężarów
4. Hanna Brzósko — ŁKS Łomża, tenis stołowy
5. Iwona Radziszewska – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
6. Danuta Sienkiewicz – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
7. Arkadiusz Bojarowski – „Narew” Łomża, podnoszenie ciężarów
8. Karol Łebkowski – „Narew” Łomża, zapasy
9. Zbigniew Skowroński – ŁKS Łomża, piłka nożna
1983 rok
1. Elżbieta Walewska – ŁTW, kajakarstwo ….
2. Arkadiusz Bojarowski – „Narew” Łomża, podnoszenie ciężarów
3. Konrad Zaremba – ŁKS, tae kwon do
4. Jolanta Brzósko – ŁKS, tenis stołowy
5. Bogdan Bakuła – „Narew” Łomża, podnoszenie ciężarów
6. Wojciech Gumowski – „Warmia” Grajewo, zapasy
7. Hanna Brzósko – ŁKS Łomża, tenis stołowy
8. Iwona Radziszewska – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
9. Marek Darkowski – ŁTW, kajakarstwo
10. Barbara Czapko – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
Rok 1984
1. Jolanta Brzósko-Kurpiewska – ŁKS Łomża, tenis stołowy
2. Barbara Czapko – „Zorza Łomża”, lekkoatletyka
3. Krzysztof Just – „Narew” Łomża, zapasy
4. Marek Darkowski – ŁTW, kajakarstwo
5. Elżbieta Walewska – ŁTW, kajakarstwo
6. Zbigniew Rańczuch – ŁKS Łomża, piłka nożna
7. Marek Sienkiewcz – „Narew” Łomża, zapasy
8. Jolanta Saraczewska – ŁTW, kajakarstwo
9. Małgorzata Cudnik – ŁTW, kajakarstwo
10. Maciej Bogdan – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
Rok 1985
1. Małgorzata Cudnik – ŁTW, kajakarstwo
2. Marek Darkowski – ŁTW, kajakarstwo
3. Krzysztof Just – „Narew” Łomża, zapasy
4. Marek Mazur – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
5. Marek Sienkiewicz – „Narew” Łomża, zapasy
Rok 1986
1. Bogdan Bakuła – „Narew” Łomża, podnoszenie ciężarów
2. Marek Darkowski – ŁTW, kajakarstwo
3. Andrzej Kłopotowski – „Zorza” Łomża, tae kwon do
4. Adam Kossakowski – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
5. Iwona Dziekońska – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
Rok 1987
1. Jarosław Świątkiewicz – „Zorza” Łomża, tae kwon do
2. Adam Kossakowski – „Zorza Łomża”, lekkoatletyka
3. Sebastian Sierzputowski – „Zorza” Łomża, tae kwon do
4. Krzysztof Czyżewski – „Warmia” Grajewo, zapasy
5. Sylwia Cieślik – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
Rok 1988
1. Jarosław Świątkiewicz – „Zorza” Łomża, tae kwon do
2. Grzegorz Kopczewski – „Zorza” Łomża, tae kwon do
3. Adam Kossakowski – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
4. Sebastian Sierzputowski – „Zorza” Łomża, tae kwon do
5. Krzysztof Czyżewski – „Warmia” Grajewo, zapasy
6. Marek Mazur – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
7. Mieczysław Parzych – „Budowlani” Łomża, zapasy
Rok 1989
1. Krzysztof Czyżewski – „Warmia” Grajewo, zapasy
2. Andrzej Domitrz – „Zorza” Łomża, tae kwon do
3. Adam Kossakowski – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
4. Marek Mazur – „Zorza Łomża”, lekkoatletyka
5. Sylwia Cieślik – „Zorza Łomża”, lekkoatletyka
Rok 1990
1. Sylwia Cieślik – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
2. Artur Gąsiewski – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
3. Andrzej Domitrz – „Zorza” Łomża, tae kwon do
4. Jarosław Świątkiewicz – „Zorza” Łomża, tae kwon do
5. Adam Ramotowski – „Zorza” Łomża, lekkoatletyka
Rok 1991
1. Artur Gąsiewski – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
2. Piotr Rostkowski – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
3. Adam Ramotowski – ŁTS, lekkoatletyka
4. Jarosław Gałązka – ŁTS, tae kwon do
5. Elżbieta Kuncewicz – ŁTW, wioślarstwo
Rok 1992
1. Artur Gąsiewski – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
2. Marcin Choma – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
3. Maciej Tarnacki – SKTS, tenis stołowy
4. Piotr Włodkowski – ŁTS, tae kwon do
5. Zbigniew Kowalski – ŁKS, piłka nożna
Rok 1993
1. Artur Gąsiewski – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
2. Krzysztof Jakubowski – „Maraton” Łomża, szachy
3. Maciej Tarnacki – SKTS Łomża, tenis stołowy
4. Renata Staniurska – SKTS Łomża, tenis stołowy
5. Marcin Choma – „Narew” Łomża, lekkatletyka
Rok 1994
1. Karol Rychter — ŁKS Łomża, tae kwon do
2. Paweł Samul – ŁKS Łomża, tae kwon do
3. Renata Staniurska – SKTS Łomża, tenis stołowy
4. Jarosław Sawicki – „Budowlani” Łomża, zapasy
5. Marcin Choma – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
Rok 1995
1. Ewa Łuba – „Budowlani” Łomża, zapasy
2. Mariusz Cekała – „Medyk” Łomża, tae kwon do
3. Paweł Samul – „Medyk” Łomża, tae kwon do
4. Tomasz Drobiński – „Wissa” Szczuczyn, zapasy
5. Renata Staniurska – SKTS Łomża, tenis stołowy
Rok 1996
1. Mariusz Cekała – „Medyk” Łomża, tae kwon do
2. Ewa Łuba – „Budowlani” Łomża, zapasy
3. Paweł Samul – „Medyk” Łomża, tae kwon do
4. Ewa Raciborska – „Narew” Łomża, lekkoatletyka
5. Grzegorz Godlewski – SKTS Łomża, tenis stołowy
Rok 1997
1. Jerzy Sputowski – PEPEES Łomża, trójbój siłowy
2. Mariusz Gawroński – „Medyk” Łomża, tae kwon do
3. Ewa Łuba – „Budowlani” Łomża, zapasy
4. Andrzej Korytkowski – UKS „Huragan” Śniadowo, lekkoatletyka
5. Jarosław Świątkiewicz – „Medyk” Łomża, tae kwon do
Rok 1998
1. Mariusz Gawroński – „Medyk” Łomża, tae kwon do
2. Ewa Raciborska – WLKS „Narew” Łomża, lekkoatletyka
3. Michał Grabowski – SKTS Łomża, tenis stołowy
4. Ewa Przeździecka – „Warmia” Grajewo, szachy
5. Ewa Jarząbek – „Wissa” Szczuczyn
opracował: Karol Łebkowski

  „Sportowa Osobowość województwa łomżyńskiego”
Sportowiec roku
1993   Paweł Samul, ŁKS Łomża, tae kwon do
Adam Kamiński, ŁKS Łomża, piłka nożna
1994   Jerzy Sputowski, PEPEES Łomża, trójbój siłowy
1995   Ewa Łuba, „Budowlani” Łomża, zapasy
1996   Jarosław Świątkiewicz, „Medyk” Łomża, tae kwon do
1997   Jerzy Sputowski PEPEES S.A. Łomża, trójbój siłowy
Trener roku
1993   Mariusz Żebrowski, „Olimpia” Zambrów, piłka nożna
1994   Grzegorz Zańko, „Wissa” Szczuczyn, zapasy
1995   Hieronim Łada, ŁKS Łomża, piłka nożna
1996   Henryk Rudnicki, UKS „Siódemka” Łomża, piłka nożna
1997   Jerzy Miller, MKS Medyk, tae kwon do
1998   Mirosław Skawski, UKS „Jedynka” Łomża
Sprawni Razem
1993   Elżbieta Miłkowska
1994   Anna Lumer
1995   nie przyznano
1996   Drużyna „Amazonek” Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży
1997   Halina Perkowska
1998   Drużyna „Amazonek” Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży
Lider Upowszechniania Kultury Fizycznej
1993   Grażyna Piaścik – Zarząd Miejski TKKF w Łomży
Czesław Rybicki – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży
1994
   Jerzy Miller, Andrzej Drozdowski – Budo Tae Kwon Do Club w Łomży
1995
    Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka  – 10”
1996  
Zarząd Wojewódzki TKKF w Łomży
1997  
Gmina Sokoły
1998
   Edward Traskowski, UKS „Łomzyczka 10” w Łomży
Sponsor roku:
1993   Jacek Malanowski Foto Wrzos w Łomży
Janusz Rydzewski – Eurotabacs w Łomży
1994
   Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Inspektorat w Łomży
1995
   Jan Nienałtowski – „Polryb” Łomża
1996  
Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie
1997  
Murawski Holding S.A. Śniadowo
1998  
PEPEES S.A. w Łomży
Sportowe Wydarzenie Roku:
1994   V Rajd Samochodów Terenowych na Orientację „Military Trophy”
1995  
I Turniej Polonii w Tenisie Stołowym
1996  
Challenge Day w Ciechanowcu
1997  
VII i VIII Eliminacje Strefy Centralnej do Mistrzostw Polski w Motokrosie
1998
   Centralna Inauguracja Dni Olimpijczyka
Wyróżnienie specjalne:
1995   Rafał Pluszczewicz – Warmia Grajewo – Mistrz Polski Przedszkolaków w Szachach
1996  
„Żółta kartka” dla ŁKS Łomża i „Jagielonii” Białystok
1998  
„Sportowy falstart 98” – IV Łomżyński Maraton EKO
opracował: Karol Łebkowski

 Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenerów z okazji X lecia Wojewódzkiej Federacji Sportu
Sportowcy:
1.   Bogdan Bakuła (ciężary) – 1685 pkt.
2.   Marek Darkowski (kajakarstwo) – 1302 pkt.
3.   Marek Sienkiewicz (zapasy) – 1115 pkt.
4.   Adam Kossakowski (lekkoatletyka) – 954 pkt.
5.   Grażyna Konopka (lekkoatletyka) – 841 pkt.
Trenerzy:
1   Ryszard Głowacki (zapasy) – 1528 pkt.
2.  Józef Oleś (kajakarstwo) – 1322 pkt.
3.  Henryk Haponik (ciężary) – 1180 pkt.
4.  Tadeusz Susoł (lekkoatletyka) – 930 pkt.
5.   Jerzy Witkowski (lekkoatletyka) – 826 pkt.
opracował: Karol Łebkowski

 

Taka była pierwotna idea Izby

Trener i sędzia olimpijski Karol Łebkowski

Trener i sędzia olimpijski Karol Łebkowski

Na zakończenie Gawędy głos zabrał trener i sędzia olimpijski Karol Łebkowski, który omówił strukturę i rozwój w Łomży dyscyplin sportowych w latach istnienia województwa łomżyńskiego, zwracając uwagę na wielość w tamtym czasie uprawianych dyscyplin sportowych i znaczne umasowienie sportu wśród dzieci i młodzieży, za którymi szło wiele medalowych sukcesów. Podzielił się także z uczestnikami spotkania swoimi wrażeniami z niedawno zakończonej olimpiady w Rio de Janeiro, gdzie jako jedyny łomżyniak sprawował funkcję sędziego olimpijskiego w zapasach.
Wyraził również nadzieję na ewolucję obecnego sposobu funkcjonowania
Izby Historii Łomżyńskiego Sportu, który zdaniem wielu przedstawicieli środowiska sportowego znacząco odbiega od pierwotnych zamierzeń. Według jej twórców, Izba miała być „przyjaznym domem” dla ludzi sportu, miejscem systematycznych integracyjnych spotkań przedstawicieli środowiska sportowego, tych starszych i tych młodszych, jak również okazją do wymiany doświadczeń zawodowych. Młodzież szkolna powinna w takim miejscu dowiadywać się o bogatej historii łomżyńskiego sportu, jak również powinna być prowadzona systematyczna praca dokumentująca obecne sportowe dokonania, nastawiona również na uzupełnianie posiadanych przez Izbę zbiorów oraz promocję swoich działań w kraju i za granicą, zwłaszcza w środowisku łomżyńskiej Polonii. W trakcie dyskusji zebrani dziękując swoim „przewodnikom” po historii łomżyńskiego sportu, uznali powyższe postulaty za bardzo uzasadnione, deklarując swoją wolę poszukiwania rozwiązań dla lepszego funkcjonowania tak pożytecznej placówki o profilu sportowo-historycznym.

/red.: Wojciech Winko/

aa

W trakcie dyskusji.

W trakcie dyskusji.

bb

Część zgromadzonej ekspozycji.

Część zgromadzonej ekspozycji.

 

b

c

d

e

f

g

ltw_1

ltw_2

4855 Ogólnie 2 Dziś
  
 

6 Komentarzy

 1. 18 października 2016  22:56 przez Andrzej Odpowiedz

  Bardzo ciekawy artykuł.
  Warto aby wychowawcy lub nauczyciele wychowania fizycznego odwiedzali z młodzieżę to miejsce.
  Ps.
  Prawidłowo jest sędzia - Igrzysk Olimpijskich a nie Olimpiady.
  Olimpiada to okres(4 lata) pomiędzy kolejnymi Igrzyskami Olimpijskimi....

 2. 19 października 2016  7:51 przez Wojciech Winko Odpowiedz

  Dziękuję za merytoryczny komentarz. Pragnę przy tej okazji zwrócić uwagę, że użyłem świadomie zwrotu "z niedawno zakończonej olimpiady w Rio de Janeiro", który nie przeczy również Pańskiej uwadze. Przyjmujemy przecież, że zakończeniem okresu olimpiady są igrzyska olimpijskie. W przypadku artykułów o większej objętości występuje u każdego odpowiedzialnego autora naturalna decyzja unikania rozbudowywania swoich tekstów i używania w miarę możliwości adekwatnych skrótów myślowych.

 3. 5 listopada 2016  12:51 przez Czesław Odpowiedz

  Jest to jedno z nielicznych lub jedyne miejsce w kraju, w którym jest eksponowana wystawa ukazująca chronologoicznie rozwój sportu w mieście i najważniejszych wydarzeń w tym zakresie.

 4. 3 kwietnia 2018  21:42 przez Adam Odpowiedz

  Niewirze zapomnieli o szermierce! Pan Kobylinski juz jest zapomniany.

 5. 29 lipca 2022  10:27 przez Maria Odpowiedz

  Sławomir Kobyliński był sędzia międzynarodowym! i trenerem klasy mistrzowskiej! Stworzył w Łomży klub szermierczy. Ilu sportowców tej klasy miało miasto, że o nim zapomniano???

 6. 29 lipca 2022  13:33 przez Maria Odpowiedz

  Sławomir Kobyliński był sędzia międzynarodowym! i trenerem klasy mistrzowskiej! Stworzył w Łomży klub szermierczy.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Noc Muzeów 2018

19 maja 2018 roku, o godz. 18.oo w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży przy ulicy Długiej nr 13 otwarto dwie wystawy: Ślad Natury (eco print na jedw[...]