Jakub Waga – pedagog i uczony. (2)

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
Jakub Waga – pedagog i uczony.

Homilia wygłoszona 13 października 2000 r. Katedrze Łomżyńskiej przez ks. Prałata dr Henryka Gołaszewskiego z okazji konferencji Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w 200 rocznicę urodzin Jakuba Wagi (1800-1878)

   Umiłowani w Panu,
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów przy współudzia-. II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży zorganizowało w dniach 12-13 października 2000 r. konferencję naukową pt. „Jakub Waga – pedagog i uczony” w 200 rocznicę urodzin Jakuba Wagi (1800-1878).
Celem tej konferencji jest przypomnienie tradycji Ziemi Łomżyńskiej – głównie młodym odbiorcom – młodzieży szkolnej i studenckiej, która tak licznie uczestniczyła wczoraj (12.X.2000) w obradach. Tym bardziej, że odbywa się to w murach tej szkoły, w której Jakub Waga w 1828 r. rozpoczął nauczanie.
Organizatorzy konferencji przewidzieli uczestnictwo w Mszy św. o godzinie 8.00 w Katedrze Łomżyńskiej. Po Mszy św. udadzą się z wieńcem na zabytkowy łomżyński cmentarz grzebalny, aby tam złożyć wieniec na nagrobku Jakuba Wagi. Z cmentarza powrócą do sali obrad, aby kontynuować program drugiego dnia (13.X.2000). Program obu dni obfituje w liczne odczyty naukowe związane z osobą Jakuba Wagi jako pedagoga i uczonego.
Jak wczoraj słyszeliśmy był doskonałym pedagogiem, uczył i wychowywał, dobrych obywateli i Polaków wg dewizy nauczania początkowego:

Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? Między swymi.
W jakim kraju? W polskiej ziemi.

Były to czasy zaborów, gdy Polska wykreślona została z mapy Europy. Przez naukę i pracę w szkołach pozostał Polakiem, o czym mówi w dalszym ciągu wiersza:

Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.

Z miłości do Polski i Ziemi Łomżyńskiej prowadził badania naukowe rodzinnej ziemi:
Czy ją kochasz? Kocham szczerze.
A w co wierzysz? W Polskę wierzę.
Dziękujemy Jakubowi Wadze za dzieło Flora Polska. Ukazał w nim piękno i pożytek płynący dla człowieka z Matki Ziemi.
Msza św. w jego intencji Jakuba Wagi jest wyrazem wdzięczności dla niego za to, co uczynił dla Ziemi Łomżyńskiej. Niech Bóg ubogaci go Swoim Pokojem.

Amen

Materiał pobrano z Jakub Waga  – pedagog i uczony.

280 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.