Jan Paweł II w Łomży IV – W Domu Biskupim

W Domu Biskupim – 20 lat później

 

Ks. Inf. Ladas Tulaba (Rzym)
Ks. Prał. Alfonsas Svarinskas (Wilno)
Ks. Inf. Czesław Chmielewski (Malmó )

 

„Tym razem rozszerzyły się stare ściany łom­-
żyńskiego domu i jest rada chata biskupia dla
tylu gości z całego świata. Nie mówiąc już o tym,
ilu księży młodych z Łomży gości po różnych die-
cezjach i seminariach całego świata”

Jan Paweł II

Wśród gości były dzieci

Spotkanie z nimi było najbardziej gorące radosne

„O tej nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje
oraz: noc będzie mi światłem i radością.”

Orędzie Wielkanocne

Opracował Henryk Sierzputowski na podstawie Albumu:

4 – 5 czerwca 1991 Ojciec Święty Jan Paweł II  w Łomży

Redaktor albumu:
ks. Czesław Oleksy

Współpracownicy:
ks. Jan Sołowianiuk
Anna Rodziewicz
Janusz Sasak

Fotografie:
„L’Osservatore Romano”
(Arturo Mari)

Wydawnictwo Łomżyńskiej
Kurii Diecezjalnej

Łomża 1994


 

4053 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar